Valsts policija liek evakuēt Iecavas skolas, mācību iestāžu direktores rīkojumu ignorē

Alberts Dinters

Autors: Alberts Dinters

Bez Tabu raidījuma žurnālists ar specializāciju kriminālstāstu šķetināšanā. Īpaši ass un nesaudzīgs, aizstāvot vides tīrību un dabas saudzēšanu.

8 komentāri

Šā gada 29. maija rīts Iecavā sākas ar pamatīgu satraukumu, jo pilsētā ir atrasts nesprādzis Otrā pasaules kara laika aviācijas lādiņš. Procedūra nosaka, ka, lai spridzekli droši izraktu un aizvestu prom, policijai vismaz puskilometra rādiusā ir jāizsludina iedzīvotāju evakuācija. Šajā reizē bīstamajā zonā vai tuvu tai atrodas arī divas mācību iestādes, kuru vadība policijas prasību ignorē.

Nepilni 300 un mazliet vairāk par 800 metriem. Tie ir attālumi no aviācijas bumbas atrašanas vietas līdz Iecavas internātpamatskolai un Iecavas vidusskolai. Kad Valsts policija izsludina evakuāciju, abu zinību piļu vadības arī tiek informētas.

Ainārs Stankevics
Valsts policijas Bauskas iecirkņa priekšnieks

”Iecavas vidusskola, kā arī internātpamatskola tika informētas par šo evakuāciju. Pulksten 9.30 mēs uzsākām Iecavas iedzīvotāju informēšanu un evakuēšanu. Pulksten 11.00 tika saņemta informācija, ka perimetrā neviena nepiederoša persona neatrodas un Nacionālie bruņotie spēki sāka šīs aviācijas bumbas neitralizēšanu.”

Lai arī abām iestādēm ir likts visus bērnus nogādāt drošībā, tas nenotiek. Abās skolās tajā dienā notiek angļu valodas eksāmeni, kurus kārto 9. klašu audzēkņi. Ja citus skolēnus aizved uz drošu vietu, šiem skolēniem liek turpināt eksāmena kārtošanu. Abu mācību iestāžu pārstāves, Iecavas vidusskolas direktores vietniece Daiga Skuja un Iecavas internātpamatskolas direktore Aija Semjonova, “Bez Tabu” teju vienbalsīgi skaidro, kamdēļ pieņemts šāds lēmums.

Daiga Skuja
Iecavas vidusskolas direktores vietniece

”Valsts policija mums deva pusotru stundu skolēnu evakuācijai. Bērni bīstamajā zonā nedrīkstēja atrasties laika posmā no pulksten 12.00 līdz pulksten 13.00. Mēs aprēķinājām, ka uz to laiku eksāmenu kārtošana būs pabeigta, jo stunda beidzas mazliet pirms pulksten 12.00.”

Par notikušo “Bez Tabu” informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Tā pārstāvji saka, ka tā ir nepieļaujama rīcība no skolu vadību puses. Ja ir Valsts policijas prasība evakuēt visus audzēkņus, tas ir darāms nekavējoties.

Maksims Platonovs
IKVD pārstāvis

”Bērnu drošība ir pirmajā vietā! Mācību spēkiem vispirms jārūpējas par to, un tikai tad var sāk domāt par eksāmeniem. Par notikušo ir jāinformē Valsts izglītības satura centrs un kopā jālemj, kā eksāmenu pārcelt.”

Gan no mācību iestādēm gan Valsts policijas tiks prasītas rakstveida atbildes, skaidrojumi par notikušo, lai tālāk vētītu katras skolas personāla atbildību.

Foto