Ulbrokā vēlas nocirst vienu no Latvijas lepnumiem – kļavu, kas vecāka par Latvijas valsti

Artūrs Špaks

Autors: Artūrs Špaks

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš labi orientējas ceļu satiksmes lietās, apdrošināšanas strīdu un dažādu konfliktu risināšanā.

12 komentāri

Stopiņu novada Ulbrokā tieši pie daudzdzīvokļu nama aug tā saucamā Sarkanmuižas kļava, kas atzīta arī par dižkoku. Šobrīd šā dabas retuma nākotne ir zem lielas jautājuma zīmes.

Dižkoks atrodas vien dažu metru attālumā no četrstāvu daudzdzīvokļu nama. Tieši šā nama iedzīvotāji zvanījuši trauksmes zvanu, kad uzzinājuši par pašvaldības ieceri dižkoku nocirst.

Pašvaldība lūgusi arboristiem sniegt atzinumu par koka stāvokli. Veicot koka skenēšanu ar skaņas tomogrāfu, secināts, ka koks ir bīstams un vienīgais risinājums ir to nozāģēt.

50 iedzīvotāji parakstījušies pret koka nociršanu. Viņu atsūtītajās bildēs redzams, ka vēl šovasar dižkoks pamatīgi zaļojis. Koka nociršanu atļāvusi arī Dabas aizsardzības pārvalde, kas paļāvās vien uz Stopiņu novada pašvaldības nolīgtā arborista slēdzienu, turpretī dižkoku pētnieki šādu rīcību sauc par aplamu.

Guntis Eniņš
Dabas retumu pētnieks

Ja balstās tikai uz to, ka dižkoka vidus ir tukšs un tādēļ koks ir jānozāģē, tad mums jāsāk zāģēt visi dižkoki. Gandrīz visiem dižkokiem vidi ir iztrupējuši. Tādu cilvēku vajag ”izmest” no arboristiem, kas devis tādu rekomendāciju.

Arī raidījuma Bez Tabu uzrunātais dižkoku pētnieks Ansis Opmanis norāda, ka Sarkanmuižas kļava ir labā stāvoklī.

Ne metāla stabiem, ne daudzām cilvēku būvēm, kā arī augu kātiem vidus nav pildīts, kas esot pierādījums, ka ”pildījums” nav tik nepieciešams.

Citādāk uzskata Stopiņu novada pašvaldības aģentūras ”Saimnieks” pārstāvis, kurš norāda, ka nama apsaimniekotājs rīkojas iedzīvotāju interesēs. Arborista atzinums liecinot, ka jebkurā brīdī var notikt nelaime, tādēļ apsaimniekotājam esot jārīkojas.

Juris Zutis
Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” pārstāvis

Jau pats stumbrs ir ar piepēm, tas nav viendabīgs. Zaros ir plaisas, praktiski katrā zarā ir bojājumi. Arboristi secina, ka koks ir bīstams un tas ir jānozāģē. Mēs iedzīvotājus brīdinājām jau jūnijā.

Zutis uzsver, ka apsaimniekotājs gaidīs, kad nama iedzīvotāji kopsapulcē pieņems lēmumu – dižkoku nozāģēt vai atstāt. Ja iedzīvotāji būs pret koka nozāģēšanu, tad kopīpašnieki būs atbildīgi par iespējamās nelaimes sekām. Tikmēr iedzīvotāji apsver domu uzrunāt vēl kādu arboristu, lai saņemtu vēl vienu slēdzienu.