“Teicu: esiet taču cilvēki!” Sirmgalvis vaino mežcirtējus vērienīgā zādzībā, nelikumīgi plosoties viņa mežā

Roberts Blass

Autors: Roberts Blass

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš gatavs iedziļināties un risināt smagas situācijas un noziegumus. Ļoti rūpīgi iepazīstas un izvērtē pieejamo informāciju.

3 komentāri

Sirmgalvim Amatas novadā pieder īpašumi, kurus klāj meži. Vēloties gūt papildu ienākumus vecumdienās, īpašnieks uzticējis mežizstrādes uzņēmumam no Priekuļu novada izcirst noteiktu meža teritoriju. Līgums ar firmu paredz, ka mežstrādnieki kokus var savākt, norēķinoties par tiem ar meža īpašnieku. Sadarbība, kā stāsta meža īpašnieks, izrādījusies zādzība – pārmet uzņēmumam darbus nogabalos, kur tas nebija atļauts. Meža saimnieks stāsta, ka firma nozagusi koksni 1,3 hektāru platībā, nodarot zaudējumus aptuveni 5 tūkstošu eiro apmērā.

Meža īpašnieka Gunārs Millers un mežizstrādes uzņēmums SIA “Zanderi” līgumā vienojās par kailcirti 2,47 hektāru platībā. Arī par nogabaliem, kuros ļauts veikt darbus, puses vienojās līgumā. Nogabalu un teritorijas, kurās atļauts veikt darbus, tika noteiktas dabā, noteikta arī koku vērtība, stāsta meža saimnieks Millers.

Pirms uzsāka darbus mežizstrādes firma par kokmateriāliem pārskaitīja uz Gunāra kontu 10 tūkstošus eiro, kā sarunāja.

Nozaga kokus 5000 eiro vērtībā?

Uzraugot darbus mežā, pamanījis, ka tie iestiepušies nogabalos, par kuru izstrādi nebija vienojušies. Gunārs pastaigā pa savu īpašumu “Bez Tabu” komandai rāda teritorijas (nogabalus), kuros, kā pats stāsta, darbi veikti neatļauti. Kādā vietā, lai atturētu tehnikas iebraukšanu neatļautā vietā, iespraudis zemē mietus un plāksni brīdinošu uzrakstu.

Gunārs Millers
meža īpašnieks

Viņus nevarēja apturēt. Domāju, ka izdosies nosprostot ceļu, bet viņi iebrauca pa citu. Beigās viņi [neatļauti] nocirta vēl 1,3 hektāru platībā. Sanāk aptuveni 5 tūkstošu eiro zaudējumi. Kad viņi to darīja, es viņiem teicu: “Esiet cilvēki! Vai tad jūs nesaprotat, ka neesat par šo samaksājuši?” Tad viņi pateica, lai lasos nost, ka viņi ir noteicēji. Bet es teicu viņiem, ka par šo neesat samaksājuši, ka par tiem gabaliem nemaz nav ciršanas biļetes. Kad aizbraucu prom, viņi naktī “norukāja” vēl. Atbraucu otrā dienā, un nekā.

Meža īpašnieks Millers stāsta, ka neatļauti nozāģētas arī egles, kas ir vērtīgākas nekā koki, kurus bija atļauts zāģēt, turklāt egles neesot sasniegušas vecumu, kurā tās ļauts zāģēt.

Gunārs Millers
meža īpašnieks

Kā aizgāju prom, jo naktī nestāvēju klāt, tā viņi darbināja tehniku un “rukāja” tālāk. Viņi laikam domāja, ka es, večuks, neko nepamanīšu, nesapratīšu un neizdarīšu.

Valsts meža dienests saskata patvaļu

Meža saimnieks, cenšoties pierādīt strādnieku patvaļu, piesaistījis Valsts meža dienesta mežzini, kurš patvaļu konstatējis un aplēsis tās apmērus. Par to piesaistītais eksperts ziņojis policijai, jo secinājis, ka, iespējams, noticis noziedzīgs nodarījums, veicot patvaļīgu ciršanu.

Foto: VALSTS MEŽA DIENESTA ATZINUMS PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU

Mežizstrādes uzņēmums noraida pārmetumus, policija izmeklēs

Mežizstrādes uzņēmuma “Zanderi” valdes loceklis Juris Zilveris noraida pārmetumus. Saka, ka strādnieki neesot zāģējuši neatļautās teritorijās, esot strādājuši dabā atzīmēto robežu ietvaros, kurās, kā stāsta uzņēmuma priekšnieks Zilveris, esot bijis mazāk kokmateriāla, nekā vienojās ar meža īpašnieku. Arī mežizstrādes uzņēmums vērsies Valsts policijā par krāpniecību. Ja mežizstrādes robežas bija iezīmētas nogabalos, kuros nedrīkstēja iestiepties (nebija atrunāti līgumā), tā ir mežziņa, kas noteica robežas, kļūda, teic Zilveris.

Juris Zilveris
mežistrādes uzņēmuma “Zanderi” valdes loceklis

Viņš jau tur var pārmest, ko grib. Vispirms varbūt, lai policija to noskaidro. Tajā pašā laikā par [Gunāru] Milleru [mežu īpašnieku] uzrakstītas trīs sūdzības par draudēšanu ar ieroci, traktora riepu šaušanu. Man ir pirkuma līgumā skices, Gunāra Millera parakstīts dastojums (koku novērtējums), kurā viņš man pārdod 750 kubikmetrus kokmateriāla. Viss iestigots, arī nofilmēts, kā bija iestigots. Mums viss ir. Visu atdevām policijā. Lai policija šo lietu risina. Mēs nozāģējām 580 kubikmetrus, ar visiem it kā nozagtajiem. Kur tad tie ir? Mēs pasūdzējāmies arī par krāpšanu, jo viņš mums pārdeva 750 kubikmetrus. Mēs nozāģējām 580 kubikmetrus. Kur pārējie palika? Kādā veidā koki ir nodastoti? Tas, ka ir atzīmēts, tas ir nozāģēts. Un tas, kas ir atzīmēts, arī vēl viss nav nozāģēts. Viņš, šmauklis būdams, atzīmēja ārpus cirsmas robežām un rādīja, ka tas ir zāģējams.

Valsts policijas Cēsu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks Guntis Gailis informē, ka uzsākts kriminālprocess, kurā likumsargi centīsies noskaidrot meža nogabalu robežu šķērsošanu.

Guntis Gailis
Valsts policijas Cēsu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks

Tiek skaidrots, kādi bijuši iemesli meža nogabalu robežu šķērsošanai. Tā var būt kļūda, dabā iezīmējot ciršanas robežas. Vai tā ir Valsts meža dienesta vai cirtēju vaina, varbūt tā ir īpašnieka vaina – šobrīd tas tiek skaidrots.