“Tā tērē nodokļu maksātāju naudu!” Ziņo par Krustpils novada domnieces un skolas direktores pārkāpumiem

Roberts Blass

Autors: Roberts Blass

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš gatavs iedziļināties un risināt smagas situācijas un noziegumus. Ļoti rūpīgi iepazīstas un izvērtē pieejamo informāciju.

36 komentāri

Iedzīvotājs ziņo, ka Krustpils novada domes deputāte un Krustpils pamatskolas direktore, izmantojot skolas autobusu privātām vajadzībām un mācību iestādē, esot nodarbinājusi personu, kura realitātē nemaz neveic darba pienākumus. Vai pārmetumi ir pamatoti? “Bez Tabu” lūdz skaidrojumu konkrētajai amatpersonai un pašvaldības vadībai.

Iedzīvotājs Reinis Ozoliņš iemūžinājis, kā pie daudzdzīvokļu mājas Salas novadā pieripo Krustpils pamatskolas mikroautobuss, no kura izkāpj skolas šoferis un skolas direktore Vija Stiebriņa, kura ir arī Krustpils novada domes deputāte. No transportlīdzekļa tiek izkrautas mēbeles.

Aculiecinieks ir neizpratnē, uzskatot, ka skolēnu pārvadāšanai paredzētais transportlīdzeklis tiek izmantots privātām vajadzībām, turklāt skolas darba laikā.

Reinis
ziņo par pārkāpumiem

Viņa veda mēbeles pie sava drauga uz citu novadu savā darba laikā. Mēbeles vadā šoferis, kuram arī maksā algu, tiek tērēta novada degviela. Tas nav loģiski. Autobuss nav velosipēds, aiz koka to nenoliksi. Autobuss braukā, tas stāv pie viena, pie otra veikala. Par to esam iepriekš ziņojuši novada šefam. Šefs teica, ka pievērsīs tam uzmanību.

Krustpils pamatskolas direktore Vija Stiebriņa noliedz iedzīvotāja pārmetumus par skolas mikroautobusa izmantošanu privātām vajadzībām gan iemūžinātajā situācijā, gan vispār.

Konkrētajā vietā mēbeles, kuras bijušas nevajadzīgas skolai, esot nogādātas kādai sirmgalvei, stāsta Stiebriņa.

Vija Stiebriņa
Krustpils pamatskolas direktore, deputāte

Janvārī, februārī mums ir akcija ”No sirds uz sirdi”. Iesaiņojām pakas un vedām tās gan bijušajiem darbiniekiem, gan vientuļiem, gan veciem cilvēkiem, gan mazturīgām ģimenēm. Ar šo autobusu arī braukājam un izvadājam. Konkrētajai sievietei, kurai vedām, bija nepieciešami galdiņi un vecas durvis, kuras var izmantot, lai mums nav jāmet ārā.

Krustpils pamatskolas direktore norāda, ka mantu pārvadāšana šajā un citās situācijās esot tieši saistīta ar skolas aktivitātēm. Viņa akcentē, ka nereti pārvadāšana notiekot arī ar privātajām automašīnām.

Savukārt video autors Reinis teic, ka mēbeles esot vestas pie skolas direktores dzīvesbiedra, kā viņu sauc iedzīvotājs. ”Bez Tabu” noskaidro, ka dzīvoklī, uz kuru veda mēbeles, dzīvo video autora pieminētā vīrieša (vai kā viņu sauc Reinis – Stiebriņas dzīves drauga) māte.

Stiebriņa atsakās komentēt attiecības ar vīrieti, kuru piemin iedzīvotājs Reinis, tomēr norāda, ka viņa māte izteikusi vēlmi saņemt skolai nevajadzīgās mēbeles.

Ar sūdzību Reinis vērsies pie Krustpils novada domes vadības. Pašvaldības izpilddirektors informē, ka no skolas direktores un domes deputātes Stiebriņas pieprasīti paskaidrojumi.
Raimonds Spēks
Krustpils novada domes izpilddirektors

Protams, ka autobuss ir paredzēts skolēnu pārvadāšanai, bet situācija nav viennozīmīga. Redziet, skolai ir jāveic arī saimnieciskie darbi, bet atsevišķa transporta nav. Ja viņa [direktore Stiebriņa] pilda, kā pati mutiski skaidroja, labdarības funkciju, varbūt ir labāk aizvest mēbeli kādam pensionāram vai maznodrošinātajam, nevis izmest.

Sūdzas arī par interešu konfliktu un fiktīvu nodarbināšanu

Iedzīvotājs Reinis stāsta, ka vīrieti, kura mātei vestas mēbeles un kuru viņš dēvē par Stiebriņas sirdsdraugu, direktore skolā nodarbinājusi laboranta amatā, kaut patiesībā viņš šos pienākumus neveicot, bet par ”nekā nedarīšanu” saņemot algu.

Reinis
ziņo par pārkāpumiem

Tas ir stāsts par to, kā būt darbā, nestrādāt un saņemt algu. Tā ir fiktīva nodarbināšana. To ziņo no skolas. Šo vīrieti ir pieņēmusi darbā viņa pati [Stiebriņa], kas jau ir interešu konflikts.

Reinis norāda, ka, persona nedrīkstot pati pieņemt darbā cilvēku, ar kuru ir kopdzīvē (nedrīkstot parakstīt attiecīgos dokumentus). Iedzīvotājs par iespējamo interešu konfliktu ziņojis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

Reinis ”Bez Tabu” atskaņo telefonsarunas ierakstu ar personu, kura saka, ka ir ”darba attiecībās” ar skolu, tāpēc vēlas palikt anonīma. Persona izsaka neizpratni par direktores Stiebriņas rīcību, nodarbinot personu, kura strādājot laboranta amatā, bet patiesībā šī amata pienākumus neveic.

Publiski pieejamajos pašvaldības amatpersonu un darbinieku algu sarakstos patiesi redzams, ka konkrētā persona skolā nodarbināta par laborantu.

Iedzīvotāju pārmetumus par fiktīvu nodarbināšanu Stiebriņa noraida, sakot, ka konkrētā persona strādā skolā. Viņa gan apstiprina, ka patiesi šis vīrietis neveic laboranta pienākumus, jo laborants kā tāds skolā neesot vajadzīgs. Vīrietis veicot palīgstrādnieka pienākumus. Reālo darba pienākumu neatbilstību amatam direktore labošot. Pašvaldībā jau esot informējusi, ka personu turpmāk nodarbināšot strādnieka, nevis laboranta amatā. Pārmetumus par interešu konfliktu Stiebriņa nekomentē.

36 komentāri