“Tā ir riskēšana ar drošību!” Taurenes pagasta iedzīvotāja norāda uz aizaugušām ceļmalām, kuru dēļ bīstami braukt ar automašīnu

Alise Kubiloviča

Autors: Alise Kubiloviča

Bez Tabu raidījuma žurnāliste, kura ar lielu rūpību un uzmanību iesaistās sadzīvisku konfliktu un nebūšanu risināšanā.

5 komentāri

Braucot pa ceļu uz Abrupi, viens no krustojumiem ved uz Taurenes ezeru, kur dzīvo Ārija. Lai no pagrieziena izbrauktu uz grants ceļu, kas ved uz Taureni un citiem pagastiem, Ārijai nākas riskēt ar drošību, jo krustojums ceļmalās aizaugušo zāļu dēļ ir nepārredzams.

“Ja notiktu avārija, kāds noteikti sarosītos,” uzskata Ārija, kura vēlētos, lai ceļmalas tiktu izpļautas un pārvietošanās ar automašīnu būtu droša.

Ārija

Izbraukt uz šā ceļa ir ārkārtīgi grūti, jo vienkārši ir bail, ka priekšā nebrauc automašīna!

Vieglāk krustojumu esot pārvarēt, kad laukā ir tumšs, jo automašīnu gaismas liekot pamanīt braucošo automašīnu, taču dienas gaišajā laikā automašīnu gaismas nepalīdz. Piekrīt Ārijas kaimiņš, kurš arī norāda, ka ceļmalas būtu jāsakopj, lai beigtos riskēšana ar savu drošību.

Taurenes pagasta pārvalde informē, ka Ārijas pieminēto ceļa posmu pārvalda “Latvijas Valsts ceļi”, tomēr arī uz pašvaldībai piederošajiem autoceļiem situācija ir līdzīga un vairums ceļmalas būtu jānopļauj. Saimniecības daļas vadītājs Guntis Eglītis stāsta, ka pašvaldībai piederošo ceļa posmu ceļmalas tiekot sakoptas reizi gadā – rudenī.

“Latvijas autoceļu uzturētāja” pārstāve Sigita Audere norāda, ka normatīvie akti nosaka, cik bieži jāpļauj zāle ceļmalās. Ceļiem tiekot noteiktas uzturēšanas klases, Ārijas pieminētajam ceļam ir noteikta C uzturēšanas klase, kas nozīmē, ka zāles pļaušanu organizē vienu reizi gadā. Uz galvenās nozīmes autoceļiem zāles pļaušanu organizē divas reizes gadā, savukārt uz mazākas intensitātes ceļiem tā notiek reizi gadā, visbiežāk rudenī.

Sigita Audere
“Latvijas autoceļu uzturētājs” pārstāve

Konkrētā ceļa posma ceļmalas plānots nopļaut šajā mēnesī – septembrī.