“Stāvējām rindā diennakti! Neesam cilvēki?!” Skandāls Salacgrīvā! “Savējiem” ārpus rindas izkārto ekskluzīvas lašu copes atļaujas

Roberts Blass

Autors: Roberts Blass

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš gatavs iedziļināties un risināt smagas situācijas un noziegumus. Ļoti rūpīgi iepazīstas un izvērtē pieejamo informāciju.

57 komentāri

Vietējā makšķernieku biedrība ar pašvaldības darbinieku palīdzību ļoti neglītā veidā tiek pie lašu makšķerēšanas sezonas atļaujām Salacas upē Salacgrīvas novadā. Sezonas atļaujas konkrētajā posmā ir vien 25. Lai iegādātos licences vienīgajā tirdzniecības vietā Salacgrīvā, makšķernieki no visas Latvijas ieradās piejūras pilsētā krietni pirms tirdzniecības vietas darba laika sākuma (dažs pat diennakti iepriekš). Tomēr tirgotavas durvīm atveroties, visiem priekšā iespraucās biedrības “Salackrasti” vadība. Kamēr negodīgo makšķernieku domubiedri aiztaisīja durvis un citus copētājus neielaida, viena persona iegādājās visas 25 atļaujas. Bešā palikušie makšķernieki iemūžinājuši, ka pašvaldības darbiniece (kārtībniece), kura ir klāt notikumos, nenovērsa negodprātību, gluži pretēji – kamēr negodīgais darījums notika, atradās turpat, tirdzniecības vietas telpās.

Makšķerniekiem, kuri vēlas noķert lasi, Salacas upe ir gardākais kumoss Latvijā. Šogad Salacgrīvas novada teritorijā lašus atļauts makšķerēt ar licencēm laika posmā no gada sākuma līdz 30 aprīlim. Šosezon makšķerniekiem atvēlētas 1200 vienas dienas licences (katra maksā 15 eiro) un 25 sezonas licences (katra maksā 250 eiro). Ņemot vērā iepriekšējo sezonu pieredzi, ka vienas dienas licences beidzas jau februārī, makšķernieki no visas Latvijas vēlējās tikt pie sezonas atļaujas. Nozveju, atļauju skaitu, atļauju tirgošanas un saņemšanas kārtību strikti reglamentē Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums, kas saskaņots vairākās valsts iestādēs.

Makšķernieki gaida diennakti, bet viņus “apčakarē”

Kamēr vienas dienas atļaujas nopērkamas internetā, sezonas licences var iegādāties Salacgrīvas tūrisma centrā. 11. janvāris bija tā diena, kad uzsāka sezonas atļauju tirgošanu. Makšķernieki no visas Latvijas pulcējās krietni pirms tirdzniecības vietas durvju atvēršanas, dažs pat diennakti pirms. 25 makšķernieki izveidoja rindas sarakstu. No rīta atveroties tirdzniecības centra durvīm, sanākušie piedzīvoja ļoti nepatīkamu pārsteigumu: tirdzniecības vietā visiem priekšā ielauzās vietējās makšķernieku biedrības “Salackrasti” pārstāvji. Kā stāsta “Bez Tabu” uzklausītie makšķernieki, tā bijusi biedrības spice Oļega Sumčenko un Ata Apeļa personā. Abiem ieejot telpās, viņu domubiedri aizvēra durvis un, tās turot, nevienu nelaida iekšā. Šo ļoti nelāgo rīcību makšķernieki iemūžināja video. Godīgo un negodīgo makšķernieku starpā izcēlās asa vārdu apmaiņa.

Ārā palikušie copmaņi arī iemūžinājuši, kā telpās ielaistais biedrības pārstāvis par 5000 tūkstošiem eiro iegādājas visas 25 sezonas atļaujas.

Andris, Gustavs, Andris
aizrautīgi makšķernieki, ziņo par netaisnību Salacgrīvā

Iemūžinājām, caur stiklu redzējām, ka kases aparātā parādās summa – 5000 eiro. Viss, licenču vairs nav! Viņi nopirka upi uz aptuveni divarpus mēnešiem. 25 cilvēkiem ekskluzīva pieeja upei, neviens cits viņiem nemaisīsies pa kājām. Piemēram, mēs, kuri arī gribējām aizbraukt un godīgi noķert savu zivi. Viņi jau iepriekš zināja, ka visu izpirks, bet ļāva cilvēkiem diennakti stāvēt rindā, mājinieki par viņiem uztraucās, kā jūtas, vai dabūs atļaujas. Savukārt lielākā daļa licenču saņēmēju no biedrības nemaz nestāvēja rindā.

Pašvaldības amatpersona palīdz negodīgajiem

Īpašu lomu šajā negodprātībā spēlē Ilona Apele, Salacgrīvas novada pašvaldības amatpersona (kārtībsardze). Apele, nekautrējoties makšķernieku priekšā atrasties jakā ar novada simboliku, brīdī, kad viena persona saviem domubiedriem iegādājās atļaujas, atradās tirdzniecības vietā un nenovērsa šo negodprātību. Kā norāda bešā palikušie makšķernieki, Ilona Apele ir Ata Apeļa, “Salackrastu” biedra, dzīvesbiedre. Iemūžināts, kā Apele pēc tam, kad viens “Salackrastu” biedrs izpirka visas atļaujas, atdara durvis un ārā palikušajiem smaidot paziņo, ka licenču vairs nav.

Gustavs
aizrautīgs makšķernieks

Tā ir ņirgāšanās par makšķerniekiem, kuri stāvēja rindā un gaidīja!

Turpinājumā kārtībnieces Apeles un makšķernieku sarunas fragments, kas iemūžināts video.

Sarunas ar Salacgrīvas novada kārtībnieci Ilonu Apeli fragments

Ilona Apele: Licences ir beigušās!

Makšķernieki: Jūs esat apmierināta ar savu darbu?

Ilona Apele: Esmu ļoti apmierināta.

Makšķernieki: Ar to, ka krāpjat cilvēkus? Jūs jūtat pārākumu?

Ilona Apele: Mēs pateicām – licences vairs nav.

Makšķernieki: Tas ir normāli? Kas tie pārējie cilvēki? Tie ir necilvēki, kuri gaidīja rindā? Kas tie tādi bija?

Ilona Apele:  Es esmu Salacgrīvas novada domes kārtībniece Ilona Apele. Es skatos, lai šeit ir kārtība!

Makšķernieki: Tā jūs sargājat?

VARAM: Darbiņš domei un KNAB

Pašvaldību uzraugi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ir ļoti kritiski par šādu amatpersonas rīcību.

Aivars Mičuls
VARAM Pašvaldību departamenta direktors

Konkrētās darbinieces rīcība jāizvērtē pašai pašvaldībai kā darba devējam. Personas, kuras ir cietušas šādas rīcības dēļ un nav spējušas iegādāties licences, var vērsties arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB). Atbilstoši tiesiskajam regulējumam saskatāms interešu konflikts. Šīs lietas skata KNAB, kas var piemērot sodus konkrētām personām.

Salacgrīvas novada pašvaldības saistošie noteikumi (nolikums) nosaka, ka “katra licencētās makšķerēšanas un vēžošanas dalībnieka pienākums ir iepazīties ar šo nolikumu un pildīt tā prasības, ko viņš apliecina ar parakstu, saņemot licenci.” Pēc makšķernieku domām, biedrības pārstāvji pārkāpuši šo noteikumu punktu, pieļauj, jo, ja pircējs parakstījies pārējo vietā, saņemot licences, tas nav atļauts.

“Salackrasti” vienlīdzīgāki par citiem

“Bez Tabu” sazinājās ar “Salackrastu” vadītāju Oļegu Sumčenko, kurš esot bijis viens no tiem, kuru ielaida tirdzniecības vietā pirkšanas brīdī. Viņš nenoliedz, ka atļaujas izpirktas biedrības biedriem, un uzskata, ka “Salackrastu” biedri ir vienlīdzīgāki par citiem.

Saruna ar Oļegu Sumčenko, “Salackrastu” vadītāju

Oļegs Sumčenko: Vai tad tiešām atomkarš ir noticis?

Žurnālists: Nebūs pēc tam citiem makšķerniekiem kauns acīs skatīties?

Oļegs Sumčenko: Nu… Jūs laikam visu to bagāžu nesaprotat. Ir cilvēku grupa [”Salackrasti”], kas dara visai Latvijai: tīra, kopj, vairo lašus. Strādā visiem cilvēkiem. Es visiem esmu teicis: Salaca ir kā skaista meitene! Visi grib, bet visi nevar dabūt! Es uzskatu, ka no ētiskās puses mums būtu tiesības iegūt sezonas licences, jo mēs [”Salackrasti”] to tomēr esam pelnījuši. Visi no kļūdām mācās. Mēs neviens neesam Dieva kārtā iecelti. Būs grozījumi [nolikumā]. Domāsim savādāk. Ir kļūda bijusi šoreiz. Ko lai tagad izdara? Piekrītu, ka no ētiskās puses tas nebija pareizi, bet no juridiskās nebija pārkāpumu.

Sakot, ka juridiski nekas netika pārkāpts, Sumčenko norāda, ka iepriekš pieminētajā nolikuma punktā teikts, ka makšķerniekam jāiepazīstas ar noteikumiem un jāparakstās, nevis pirkšanas, bet gan atļaujas saņemšanas brīdī. Sumčenko stāsta, ka biedri, kam tika iegādātas licences, vēlāk esot ieradušies Salacgrīvas tūrisma centrā un, saņemot licenci, parakstījušies.

Atbildīgie grasās vairs nepieļaut ko šādu

Galvenā valsts iestāde, ar ko Salacgrīvas novada un citas pašvaldības saskaņo šāda veida nolikumus, ir Zemkopības ministrija (ZM). Ministrijā uzskata, ka konkrētajā gadījumā nav ievērots vienlīdzības princips un, iespējams, pārkāpti pašvaldības saistošie noteikumi. Bargākā iespējamā sankcija varētu būt visu atļauju anulēšana, norāda ZM Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš. Riekstiņš gan uzskata, ka šāds solis kaitēs visiem, tāpēc ZM varētu aicināt iesaistītās puses pie sarunu galda, lai spriestu, kā nepieļaut šādas situācijas nākotnē. Tāpat Riekstiņš neizslēdz, ka varētu veikt grozījumus Salacgrīvas novada pašvaldības saistošajos noteikumos, piemēram, lai noteiktu, ka viena persona varētu iegādāties vienu licenci un parakstīties būtu nepieciešams iegādes brīdī.

Normunds Riekstiņš
ZM Zivsaimniecības departamenta direktors

Viena no lietām, ko skatāmies, skaņojot nolikumus, – lai ūdeņu pieejamība būtu pēc iespējas plašākam lokam Latvijas iedzīvotāju. Var spriest, vai vispār ir jēga šīm 25 sezonas licencēm. Varbūt varētu tās pārvērst kādā noteiktā skaitā vienas dienas licencēs, kuru tad būtu vairāk. Droši vien, tās vienalga beigsies, bet tādējādi būtu vairāk iespēju.

Sazvanīts, arī Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs pieļauj, ka nolikums būtu grozāms.

Dagnis Straubergs
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Tas, kas notika, nav ētiski, tam es varu piekrist. Mēs ar to nebijām rēķinājušies. Tāpēc ir doma, ka šo kārtību varam atrisināt. Mēs varētu izsolīt sezonas licences. Ja tas pieprasījums ir, tā varētu būt izsole. Gribētu uzklausīt visus viedokļus.

No licenču realizācijas 80 procenti iekasētās summas nonāk pašvaldības, 20 procenti – valsts budžetā. Makšķerniekiem šķiet aizdomīgi, kāpēc šosezon sezonas licences cena samazināta no 450 uz 250 eiro. Copes mīļi stāsta, ka arī iepriekš, cenai esot krietni augstākai, pieprasījums bijis liels. Šādi samazinot cenu, pēc makšķernieku domām, pašvaldība kaitē gan valsts, gan pašvaldības maciņam. “Bez Tabu” uzklausītie makšķernieki uzskata, ka atlaide izveidota, lai izdabātu “savējiem”. Taujāts, vai nolikuma saskaņošanas procesā ZM pievērsusi uzmanību šim faktam, ZM Zivsaimniecības departamenta direktors Riekstiņš norāda, ka tobrīd par to speciālisti neesot aizdomājušies. Riekstiņš norāda, ka eksperti raugās, lai licences cena netiktu nepamatoti paaugstināta.