“Šo mēs vienkārši nespējam satīrīt!” Talsenieks “zaudē valodu” par savā mežā konstatēto piesārņojumu

Oļegs Visockis

Autors: Oļegs Visockis

4 komentāri

Talsenieks Aivars ir meža īpašnieks – teritorija atrodas netālu no Talsu pilsētas robežas. Regulāri veicot egļu audzes sakopšanas darbus, Aivara acu priekšā katru reizi paveras skarbs skats.

“Ir piesārņots. Pilns mežs. Atkritumi ir vismaz 100 metru rādiusā. Kā vējš nes, tā viss ir pilns. Putni droši vien un vējš,” situāciju mežā ieskicē teritorijas saimnieks.

Izbrienot cauri meža biezoknim, nokļūstam līdz klajākai teritorijai, kur arī atrodam, kāpēc mežā ir tāda drazu jūra. Līdzās Aivara īpašumam ierīkots iespaidīgs atkritumu poligons.

Aivars
meža īpašnieks

Ir redzams, ka žogs ir mazs, viss lido pāri mežā iekšā. Kārtots, tīrīts… Neesmu redzējis, ka te kāds kārto, tīra. Tā te ir jau, kamēr tā izgāztuve darbojas. Šo mēs vienkārši nespējam satīrīt.

Lai atbrīvotu savu mežu no apjomīgā atkritumu sloga, Aivaram būtu jāpamet darbs un jāpārceļas uz dzīvi mežā. Tieši tik piesārņots ir atkritumu poligona tuvumā esošais mežs. Tomēr egļu audzes saimnieks uzskata, ka atbildību ir jāuzņemas tieši kaimiņiem.

“Viņi noteikti zina. Gan jau kāds ir redzējis. Tas nav noslēpjams, tas viss ir redzams. Pirmkārt, ir redzams, ka tā izgāztuve ir pārslogota, pārpildīta, ka šī kaudze ir liela, augsta, tāpēc nāk šajā mežā visi tie atkritumi. Vajadzētu vākt kādam, savākt arī. Izgāztuves darbiniekiem,” uzsver Aivars.

saruna ar izgāztuves darbinieku

Vakar ar bija tāds pūtiens šeit, ka…

Bez Tabu: Šodien jau arī.

Nu, tāpēc es saku. Un putni nēsā, un vēl kaut kas nēsā. Parasti pavasarī taisa talkas un iet, vāc.

Bez Tabu: Arī tur ir vākts, tajā mežā?

Es varu pateikt, es trīs mēnešus te strādāju. Es nemāku komentēt, kas ir bijis pirms tam.

Drīz vien poligonā ierodas vairākām pašvaldībām piederošā uzņēmuma SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” direktors, kurš rūpes par izgāztuvi uzņēmies kopš pērnā gada pavasara. Poligona jaunais saimnieks veļ vainu uz iepriekšējo vadību, kura atkritumu izgāztuvē esot sastrādājusi lielu šmuci.

“Tāpēc arī 2019. gada novembrī es atlaidu iepriekšējo poligona vadītāju no darba. Tika pieņemts jaunais, ar kuru tika izstrādāta preventīvi sakārtošanas darbi, pie kā mēs šobrīd pieturamies un ejam. Jā, tieši tā, iepriekšējā vadība, es uzskatu, ka diezgan slikti attiecās pret vides jautājumiem poligonā,” uzskata uzņēmuma jaunais direktors Ēriks Zaporožecs.

Jaunais rīcības plāns paredzot ne tikai sakopt poligonu, bet arī apkārt esošos piedrazotos īpašumus – gan privātos, gan arī “Latvijas Valsts mežiem” piederošos.

Ēriks Zaporožecs
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” direktors

Mēs jau šobrīd to darām, jau šobrīd vācam. Un mēs iztīrīsim tos mežus. Bet es domāju, – mēs to zinām jau no novembra, decembra, ka ir tāds stāvoklis. Saimnieks jau varēja atnākt līdz vadībai un vērsties pie mums, runāt par tām problēmām. Es to problēmu zinu. Tāpēc mēs izstrādājām šo plānu, mēs viņu iztīrām.

Par mežā notiekošo informējam arī Valsts vides dienestu (VVD). Ventspils reģionālā vides pārvalde klātienē apliecina, ka situācija ir nepieņemama.

“Tika ierosināta administratīvā pārkāpuma procedūra un tiek gatavots lēmums par veicamajām rīcībām, kur, sadalot pa etapiem un saskaņojot ar poligona apsaimniekotāju, tiks noteikti termiņi, kādā teritorijā, kas ir jāsavāc,” stāsta VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece Anna Adamsone un turpina:

Normāli tas nav. Normāli tam nevajadzētu būt, bet dzīve pierāda, ka tā tas ir pie tā maisiņu apjoma, kas šobrīd ir mums pieejams. Un pie tādiem laikasptākļiem, kādi ir šodien, būtu diezgan naivi domāt, ka tā tas nenotiek. Tieši tāpēc poligona personālam ir jāveic šis darbiņš un regulāri ir jāapstaigā piegulošās teritorijas, un maisiņi jāsavāc.

Janvārī “Bez Tabu” stāstīja par piedrazotu teritoriju Rīgas nomalē – Šķirotavā. Arī tur no atkritumu pārstrādes uzņēmuma teritorijas mežā tika sapūsta draza. Tomēr toreiz – vēl sižeta tapšanas laikā – izgāztuves saimnieks sakopa norādīto teritoriju. Cerams, ka līdzīga situācija atkārtosies arī mežā Talsu novadā.

4 komentāri