Skolniece ir sarūgtināta. Ja nav nostrādāti trīs mēneši, slimības lapu neapmaksā 

2 komentāri

Jūrmalniece Sanija ar skumjām atceras aizvadīto vasaru. Septiņpadsmit gadus vecā meitene pieteicās strādāt vasaras brīvlaikā. Tiklīdz pabeidza 11. klasi, jau 1. jūnijā devās uz darbu picērijā. Darbs ļoti patika. 

Vienu mēnesi jau bija nostrādājusi, kad, dejojot Dziesmu un deju svētku ģenerālmēģinājumā, guva ceļgala  izmežģījumu. Rezultātā radās arī citas veselības problēmas un strādāt vairs nevarēja.

Lai gan Sanijai ir darba līgums līdz pat 31. augustam, darba nespējas lapa un visi nepieciešamie dokumenti, slimības pabalstu nesaņem. Meitene par to ir nepatīkami pārsteigta. Izrādās, šogad ir izmaiņas likumā, kas neparedz Sanijas gadījumā apmaksāt slimības lapu. Tāpat būtu, ja skartu  kāds vīruss, gripa vai cita slimība, kurs dēļ nevarētu strādāt.

Dace Prenclava
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāve

No 2018. gada 1. janvāra tiesības uz slimības pabalstu ir sociāli apdrošinātām personām, par kurām iemaksas ir veiktas ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā vai 6 mēnešus pēdējos 24 mēnešos. Minētais nosacījums attiecas uz visiem darbiniekiem, kuri sociāli apdrošināti. Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu” nosaka, ka sociālajai apdrošināšanai obligāti ir pakļauti visi 15 gadu vecumu sasniegušie darba ņēmēji. Tātad, ja skolēns ir sasniedzis 15 gadu vecumu, lai viņam būtu tiesības uz slimības pabalstu, taču arī uz viņu attiecas nosacījums par nepieciešamo apdrošināšanas periodu jeb nostrādātajiem trim mēnešiem pirms darba nespējas vai sešiem mēnešiem divu gadu laikā.

Sanijas mamma uzskata, ka skolēniem, kas strādā tikai vasaras vasaras brīvlaikā, darba nespējas lapas varētu apmaksāt, un tas būtu izņēmuma gadījums. Raidījuma Bez Tabu žurnālisti noskaidro, ka pagaidām tas likumā nav paredzēts un tuvākajā nākotnē to mainīt neesot plānots, lai gan daži izņēmuma gadījumi tomēr ir.

Dace Prenclava
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāve

Kvalifikācijas jeb nepieciešamais apdrošināšanas periods neattiecas uz darbnespējas lapām A, kuras apmaksā darba devējs, kā arī uz gadījumiem, kad tiek kopts slims bērns, kas nav sasniedzis 14 gadu vecumu, un tad, kad pārejošas darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.

Labklājības ministrijas pārstāvis Egils Zariņš atzīst, ka tas esot tikai godīgi, ka vismaz trīs mēnešus ir jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas, lai saņemtu slimības pabalstu.  Likums par noteiktu kvalifikācijas periodu ir gandrīz visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, vien, cik ilgi ir jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas, lai saņemtu slimības pabalstu, katrā valstī atšķiroties. Latvijā līdz šā gada sākumam tas nebija noteikts un, pat, ja par darbinieku sociālās iemaksas netika veiktas un viņš bija darba attiecībās tikai vienu dienu, slimības pabalstu tik un tā saņēma.

Valsts darba inspekcijas pārstāve Megija Ekkerte uzsver, ja trauma gūta darba vietā, gan pieaugušajiem,  gan skolēniem, kas strādā tikai vasaras brīvlaikā,  svarīgi  pateikt ārstam, ka nelaimes gadījums noticis darba vietā. Ja slimības  lapā šādas atzīmes nebūs, tad darba  nespējas lapa netiks apmaksāta, ja vien nebūs nostrādāti trīs mēneši pirms negadījuma vai seši mēneši pēdējo divu gadu laikā.

Foto

2 komentāri