Skarba mācība! “Rīgas namu pārvaldnieka” darbinieki nevar laikus “pacelt dibenu”, lai apsekotu dzīvokli!

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

Pieredzējusi TV3 "Bez Tabu" žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un problēmu risināšanā. Veido sizetus par dažādām tēmām. Rūpīgi iedziļinās katrā stāstā un rod risinājumus pat sarežģītām konfliktsituācijām. Palīdz novērst netaisnību.

9 komentāri

Pirms pāris mēnešiem Mārīte dzīvokli izremontēja, taču nu viss smukums pagalam. Plūdu dēļ, kas radušies no augšējā stāva dzīvokļa, bojātas ne tikai sienas un griesti, bet pat grīda.

Par laimi, Mārīte dzīvokli bija apdrošinājusi. Ieradies apdrošinātāja pārstāvis, konstatējis faktu, bet, pirms izmaksāt atlīdzību, pieprasījis aktu, ko noformē Namu pārvaldnieka pārstāvis – eksperts par mājokļa appludināšanu.

Dzīvokļa īpašniece lūgusi to sava nama apsaimniekotājam – SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”. Liels bijis pārsteigums, kad uzzinājusi, ka pārstāvis var ierasties tikai 2. oktobrī, bet avārija notikusi jau 1. septembrī. Kundze ir neizpratnē, kālab tik ilgi – gandrīz mēnesi jāgaida?!

Apsaimniekošanas maksu ik mēnesi pārvaldnieks iekasē ne mazo, bet, kad jāpalīdz, velk garumā. Turklāt par akta sagatavošanu vēl prasot 10,5 eiro.

“Rīgas namu pārvaldnieka” pārstāve Santa Vaļuma skaidro, kālab jāgaida mēnesis, līdz no namu pārvaldes atnāks cilvēks, kas konstatēs dzīvokļa nopludināšanas faktu un noformēs attiecīgo dokumentu. Galvenais esot garas rindas un liels pieprasījums pēc šā pakalpojuma.

Dzīvokļa īpašniece raizējas, kamēr ieradīsies “Rīgas namu pārvaldnieks” akta sagatavotājs, pierādījumu par nodarīto skādi būšot mazāk un faktu sarežģītāk konstatēt. Arī ilgāk jāgaida atlīdzību.

Rīgas namīpašnieku valdes priekšsēdētāja Ritas Bednarskas pieredze, ka dzīvokļa apsekošanas akta sastādīšana parasti ietilpst namu pārvaldnieka pienākumos un parasti tas tiekot darīts bez maksas.

Piekrīt, ka aktu par mājokļa appludināšanu tomēr būtu jāsagatavo pēc iespējas ātrāk. To gan varot sagatavot ne tikai nama apsaimniekotājs, bet arī sertificēts būvinženieris, taču tas gan būšot par maksu.

Bez Tabu sazinās ar apdrošinātāja pārstāvi, kurš mierina, ka ir gatavs gaidīt līdz 2. oktobrim, kad pie Mārītes ieradīsies namu apsaimniekotāja pārstāvis un noformēs vajadzīgo dokumentu. Tiesa gan, līdz ar to atlīdzības izmaksa dzīvokļa īpašniecei aizkavēsies.

Tikmēr Mārīte aicina visus, kas dzīvo daudzdzīvokļu namos:

“Ja atgriežat krānu un konstatējat, ka ir atslēgta ūdens padeve, neaizmirstiet krānu uzreiz aizgriezt, lai gadījumā, kad ūdens parādās, neappludinātu kaimiņus!”

9 komentāri