Saldus novadā slēdz jau 10. skolu. Direktore neslēpj asaras

Artūrs Špaks

Autors: Artūrs Špaks

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš labi orientējas ceļu satiksmes lietās, apdrošināšanas strīdu un dažādu konfliktu risināšanā.

58 komentāri

Vēl pagājušo mācību gadu skola beidza ar teju 30 audzēkņu lielu saimi, taču šā gada 1. septembrī skolā nav reģistrēts neviens audzēknis.

Vien 300 metru attālumā no Lietuvas robežas kopš 1960. gadiem darbojas Rubas pamatskola, kas 1971. gadā tika pārveidota par speciālo internātpamatskolu. Kā pagājušo laiku liecība pie sienas vēl redzami attēli ar iepriekšējo gadu audzēkņiem.

Šogad skolā 1. septembris aizvadīts krietni klusāk, jo uz to ieradās vien skolotāji un iestādes tehniskie darbinieki. Direktore skolā aizvadījusi 38 gadus, no kuriem 15 bijusi iestādes vadītāja, tādēļ gluži dabiski sarunas gaitā direktores acīs sariešas asaras.

Vēl maijā, kad skolā viesojās domes pārstāvji, neviens neieminējās par iestādes slēgšanu. Viss mainījās pēc pašvaldību vēlēšanām.

Sandra Statkus
Rubas speciālās internātpamatskolas direktore

Mēs esam tur, kur esam. Izpildām domes lēmumus. Par to, ka skolu slēgs, uzzināju 4. augustā.

Mēs visi zinājām, ka tā diena pienāks, tā nav nekāda sensācija.

Skolas ”ziedu” gados tajā bija pat 200 audzēkņi, laika gaitā skolēnu skaits pamatīgi sarucis. Tā gan nav tikai Rubas speciālai internātpamatskolai raksturīga iezīme.

Saulcerīte Levica
Saldus novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāja

Jūlijā speciālajā internātpamatskolā bija 22 skolnieki, 21 skolotājs, kā arī 17 tehniskie darbinieki.

Lai nodrošinātu mācību procesu, nepietiek ar valsts finansējumu – nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums.

Līdz šim domājām, kā iespējami ilgāk un kvalitatīvāk skolu tīklu saglabāt.

Ņemot vērā, ka šajā mācību gadā skolā nav reģistrēts neviens skolēns, valsts finansējums vairs netiks piešķirts. Dažu gadu laikā Saldus novadā slēgtas jau 10 izglītības iestādes. Lēmumu par skolas slēgšanu pieņem attiecīgā pašvaldība.

Lielākā daļa Rubas speciālās internātpamatskolas audzēkņu turpmāk mācīsies citās speciālās skolās turpat Saldus novadā.

58 komentāri