Rotaļājas kopā ar celtniekiem! Bērnudārzā remontdarbi tiek veikti, ignorējot drošības noteikumus!

Baiba Runce

Autors: Baiba Runce

Bez Tabu raidījuma žurnāliste, kas gatava piedzīvojumiem un avantūrām. Ar tādu pašu kaislību dara arī savu darbu.

4 komentāri

Šobrīd fasādes siltināšanas darbi turpinās vēl 15 pirmsskolas izglītības iestādēs galvaspilsētā, tos uzrauga Rīgas domes Īpašuma departaments. Vecāki ziņo, ka remontdarbi notiek, neievērojot drošības noteikumus un apdraud bērnu veselību un pat dzīvību.

Rīgas 259. pirmsskolas izglītības iestāde šobrīd vairāk atgādina būvlaukumu. Septembris jau teju pusē, un vecāki ziņo, ka viņu bērniem ir jauni dārziņa biedri – celtnieki.

Virs galvenās ieejas tiekot celti būvmateriāli, strādnieki darba laikā nenēsā ķiveres, pat smēķē pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā. Iekštelpas esot pilnas ar remontdarbu putekļiem, un viscaur nokarājoties bīstami un vietām pat neizolēti vadi.

Par visu šo esot informēta iestādes administrācija, kas lūgusi uzgaidīt, Rīgas domes pārstāvis lūdzis to pašu. Vecākiem nav skaidrs, kas īsti jāgaida – pirmais nelaimes gadījums?

Bērnudārza vadītājai, kura labprāt izrāda iekštelpas, tās ir kārtīgas un vadi šobrīd nekur nekarājas, tomēr ir jūtama krāsas smaka. Tas tāpēc, ka nesen lakotas grīdas, un telpas vēl nav gana izvēdinātas. Domes pārstāvji apciemojot regulāri, ar strādniekiem sadzīvojot labi, arī viņi ievēro kluso stundu un teritorijā nesmēķējot.

Marina Tibilova
Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

Protams, remonts vienmēr ir apgrūtinājums. Bet mēs ar strādniekiem viens otru netraucējam.

Kad viņi strādā, mēs esam iekštelpās, kad viņi beidz darbu, mēs ejam ārā. Teritorija sadalīta divās daļās.

Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāve informē, – būvniecības darbus šajā bērnudārzā plānots pabeigt līdz septembra beigām, lielākie siltināšanas darbi jau esot aiz muguras. Celtniekiem jāievēro būvnormatīvi, kas ir vienots standarts visā teritorijā. Īpašuma departaments ir izteicis vairākus aizrādījumus un lūdzis drošības pasākumus ievērot.

Valsts darba inspekcija neuzrauga bērnudārza apmeklētāju drošību būvdarbu veikšanas laikā funkcionējošā objektā, tomēr, ņemot vērā iesūtītos attēlus, Valsts darba inspekcija uzskata, ka objektā redzamās būtiskākās problēmas ir saistāmas ar:

  •  neapmierinošu būvdarbu organizāciju, uzraudzību un izpildi no būvnieka puses (tostarp darba apģērba un individuālo aizsardzības līdzekļu nelietošana, piemēram, aizsargķiveres);
  •  dažādu būvdarbu veikšanas nesaskaņošanu pa posmiem un laikiem starp būvfirmu un pasūtītāju – Rīgas domi, kā arī ar bērnudārza vadību;
  •  atbilstošu papildu pasākumu neveikšanu bērnu drošības un higiēnas prasību nodrošināšanai.
4 komentāri