“Rīgas siltums” biedē godprātīgos rēķinu maksātājus ar atgādinājumiem par parādu

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

Pieredzējusi TV3 "Bez Tabu" žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un problēmu risināšanā. Veido sizetus par dažādām tēmām. Rūpīgi iedziļinās katrā stāstā un rod risinājumus pat sarežģītām konfliktsituācijām. Palīdz novērst netaisnību.

6 komentāri

Liela daļa rīdzinieku ir saņēmuši dīvainu atradumu savās pastkastītēs, proti, vēstules no AS ”Rīgas  siltums”, kurās norādīts, ka norēķini par mājai piegādāto siltumenerģiju nav veikti pilnā apjomā, līdz ar to ir izveidojies parāds par iepriekšējos periodos  piegādāto siltumenerģiju.

Rīdzinieki ir neizpratnē, kālab biedēt godprātīgos maksātajus, ka var atslēgt siltumpadevi un vēstules izsūtīt simtiem godprātīgo maksātāju, kam nav parādu? Pareizāk būtu, ja viņu nama apsaimniekotājs, šajā gadījumā “Rigas namu pārvaldnieks”, piedzītu parādus no tiem, kas nemaksā.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārstāvis skaidro gan to, kā darbojas jaunā tiešsastes sistēma, gan mierina, ka vismaz šajā sezona siltums būšot, gan, ja dzīvokļu īpašnieki vēlas zināt, kuri dzīvokļi ir mājas parādnieki, to varot noskaidrot, ierodoties klātienē. Rakstiski vai pa telefonu informāciju nesniedzot.

A/S”Rīgas siltums” pārstāve bilst, ka minētā vēstule iedzīvotājiem tika nosūtīta informatīvā nolūkā, aicinot dzīvokļu īpašniekus aktīvāk iesaistīties savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanā. Līgums par siltuma padevi noslēgts ar dzīvoklu īpašniekiem, savukārt viņi pilnvarojuši nama pārvaldnieku veikt maksājumus.

Iedzīvotāju versija,  ka izsūtot paziņojumus par parādiem, “Rīgas siltums” savā veidā atriebjas Rīgas namu pārvaldniekam. Zināms, ka no 1.marta AS ”Rgas siltums” pārtraucis Pārdaugavas SIA ”Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekošanā esošo ēku apkalpošanu, jo konkursā vinnējusi cita firma.

AS “Rīgas siltums” pārstāve noliedz, ka rīkojas atriebības vadīti, apgalvojot, ka sūta atgādinājumus visu apsaimniekotāju namiem, kam ir parāds, jo 2011. gadā daudzi rīdzinieki nokļuva neapskaužamā situācijā. Bankrotējot negodprātīgiem pārvaldniekiem, kuri ilgā laikā posmā iedzīvotāju samaksāto naudu nebija pārskaitījuši AS ”Rīgas siltums”un izveidojuši lielus parādus, par kuriem iedzīvotāji ilgstoši nezināja un dzīvokļu īpašniekiem nācās maksāt vēlreiz.

Nosūtītie paziņojumi dodot iespēju noskaidrot parādu rašanās iemeslus un kopā ar ēkas pārvaldnieku savlaicīgi rast risinājumu par parāda nomaksu, lai nodrošinātu nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi. “Rīgas siltums”sūtot atgādinājumus par parādu visiem dzīvoklu īpašniekiem, jo namu pārvaldnieks nesniedzot ziņas par konkrētiem dzīvokļiem, kuriem ir parāds, bet par māju kopumā.

“Rīgas siltums” brīdina, ja parāds krāsies ilgstoši, siltuma padeve var tikt pārtraukta. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāve apstiprina, ja mājai ir ilgstoši parāds, siltumpadevi tā piegādātājs ir tiesīgs pārtraukt, trīs dienas iepriekš brīdinot, to nosakot Ministru kabineta noteikumi.

6 komentāri