Rīgas domnieku burta kalpība radījusi jucekli, mainot adresi Biķernieku ielas namam

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

Pieredzējusi TV3 "Bez Tabu" žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un problēmu risināšanā. Veido sizetus par dažādām tēmām. Rūpīgi iedziļinās katrā stāstā un rod risinājumus pat sarežģītām konfliktsituācijām. Palīdz novērst netaisnību.

5 komentāri

Biķernieku ielas iedzīvotāji pārliecināti, – ierēdņi ar likuma pantu pildīšanu nudien esot pārcentušies. Viņu namu, kas atrodas Biķernieku ielā 216, vēlas pārdēvēt par Bebrenes 8. Uzskata, ka tas ir neloģiski un radīs jucekli.

Rīgas būvvaldes pārstāvis skaidro, ka Rīgā ir daudz padomju gados būvēto māju un bieži vien atrast kādu māju konkrētā adresē ir diezgan sarežģīti, īpaši, ja ir daudz korpusu. Esošā adresācija daudzviet vairs neatbilst adresācijas pamatprincipiem un padomju gadu nekārtības tiek likvidētas, un, lai varētu vienkāršāk orientēties galvaspilsētā, notiek pāradresācija.

Ne tikai konkrētajam namam, bet arī citiem, kurus skar pāradresācijas noteikumi, piešķir adresi tai ielā, kas atrodas ēkai vistuvāk. Tā tas esot arī Biķernieku 216, jo nams atrodas tuvāk Bebrenes ielai.

Biķernieku ielas iedzīvotāji piekrīt, ka vairumā gadījumā pāradresācija ir lietderīga, bet nekādā ziņā uz viņu namu tas neattiecas.

Lai gan Bebrenes iela ēkai tiešām atrodas tuvāk nekā Biķernieku iela, taču realitātē viss esot citādāk.

Bebrenes iela dabā ne tuvu nelīdzinās ielai, netiekot kopta, iedzīvotājiem nav saprotama un atrodama, jo nav ne norāžu par ielas esamību, ne vizuālu atpazīšanas zīmju (trotuārs, ceļazīmes utt.).

Turklāt viņu dzīvojamā māja ir padomju laikos celta ēka (proti, vairāk nekā 30 gadus veca), tā no Biķernieku ielas ir skaidri saskatāma un sasniedzama (atrodas atklātā teritorijā 60 metru attālumā no Biķernieku ielas). Pirms dzīvojamās mājas līdz Biķernieku ielai nekādas citas dzīvojamās mājas vai telpu grupas nav.

Dzīvokļu īpašnieki ir kategoriski pret piedāvāto adreses maiņu, tostarp, vērtējot adreses piešķiršanas pamatprincipus, kas norādīti gan Ministru kabineta noteikumos, gan Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā, vērš uzmanību, ka administratīvajā teritorijā adrese neatkārtojas.

Dzīvojamā māja ir vienota ēka, tai nav korpusu, citu adrešu. Neviena cita ēka nav ar šādu adresi. Turklāt noteikumi paredz, ka pāradresācija jāveic, vērtējot konkrētu situāciju.

Biķernieku ielā 216 dzīvokļu īpašniekiem rodas iespaids, ka Rīgas pilsētas būvvalde adreses maiņu piedāvā, burtiski tulkojot Adresācijas noteikumu 19.punktu, nemaz nevērtējot konkrēto situāciju un neapsekojot māju un ielu izvietojumu dabā.

Ja vien atbildīgās amatpersonas neatbrauks un savu lēmumu mainīt nama adresi neatcels, iedzīvotājiem pašiem vēl būs jāmaksā par adreses plāksnes nomaiņu, nemaz nerunājot, cik būs iesaistīto, kas veiks ierakstu maiņu Zemes grāmatā, pastā utt.

Rīgas būvvaldes pārstāvis skaidro, kāds ir būvvaldes viedoklis par konkrētā nama pāradresācijas nepieciešamību.

5 komentāri