Rīgas domnieki privātīpašniekiem pieprasa sakopt īpašumiem piegulošās teritorijas, taču savējās aizaudzējuši ar nezālēm

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

Pieredzējusi TV3 "Bez Tabu" žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un problēmu risināšanā. Veido sizetus par dažādām tēmām. Rūpīgi iedziļinās katrā stāstā un rod risinājumus pat sarežģītām konfliktsituācijām. Palīdz novērst netaisnību.

3 komentāri

Ja reiz Rīgas domes saistošie noteikumi norāda, ka jāsakopj teritorija arī aiz sava privātīpašuma robežas līdz pat brauktuvei jeb īpašumam piegulošā teritorija, privātīpašnieks Valdis tā arī dara, taču ar katru gadu tas kļūst aizvien sarežģītāk, jo ir pensionārs un pēc mauriņa pļaušanas rodas veselības problēmas. 

Arī naudas maks tukšojas, jo, lai nopļautu īpašumam piegulošo teritoriju, kas ir diezgan plaša, vairāk nekā divi simti kvadrātmetru, jātērē arī degviela zāles pļāvējam.

Lūdzis, lai domnieki pielāgo vismaz zemes nodokļa  atlaidi, taču saņēmis kurvīti.

Rīgas domes pārstāvis Uģis Vidauskis skaidro, ka privātīpašniekam ir jākopj  īpašumam piegulošās teritorijas, tostarp ietves. To nosaka Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi.

Tā kā privātīpašnieki nereti nav mierā ar šo pienākumu, prasības par tā obligātumu un atbilstību Satversmei tika iesniegtas arī Latvijas Republikas Satversmes tiesā.

Satversmes tiesa atzina, ka normatīvais regulējums, kas neparedz pašvaldības dalību nekustamajiem īpašumiem piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanā un tīrīšanā, nav neatbilstošs Latvijas Republikas Satversmei.

Teritorija ir jākopj pašam zemes īpašniekam. Rīgā atsevišķos gadījumos personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti un tiem, kam piegulošā teritorija ir puse zemes īpašuma vai lielāka, piegulošās teritorijas sakopšanā piedalās pašvaldība.

Lai saņemtu palīdzību, zemes īpašniekiem jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu.

Lai gan Valdis ir vientuļais pensionārs, viņa īpašumam piegulošās teritorijas sakopšanā pašvaldība neiesaistīšoties.

Valdis gan norāda, ka viņš savu teritoriju tik un tā rūpīgi kopj, bet pašvaldība savas teritorijas nevīžo sakopt un nopļaut. Pašvaldībai piederošā zeme ir aizaugusi turpat pie viņa mājas Bukaišu ielā. Neraugoties uz viņa ziņojumiem un lūgumiem to sakopt, teritorija gadiem neesot pļauta.

Foto

3 komentāri