Rīgā iznīcināts kārtējais zaļais skvēriņš. Būvvalde atbalsta 15 koku nociršanu!

Artūrs Špaks

Autors: Artūrs Špaks

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš labi orientējas ceļu satiksmes lietās, apdrošināšanas strīdu un dažādu konfliktu risināšanā.

14 komentāri

Šie koki bija nolemti brīdī, kad projekta attīstītājs nelielā skvērā vēlējās uzcelt divus sešstāvu namus. Lai ideju īstenotu, bija nepieciešams nocirst 22 kokus. Būvvalde to neakceptēja, rezultātā koku stāvoklis strauji pasliktinājās.

Par traucējošajiem kokiem tagad atgādina tikai celmi. Teritorijā rosās strādnieki, kuri zarus un stumbrus krāmē konteinerā, lai pēc iespējas ātrāk teritoriju attīrītu un pazustu no iedzīvotāju acīm.

Brigita
dzīvo netālu no nocirstajiem kokiem

Es atceros, ka vācu parakstus, lai skvērā nenotiktu celtniecības darbi. Mēs cīnījāmies par koku saglabāšanu. Diemžēl tos nenosargājām.

Laikā, kad koki indēti, mainījies teritorijas īpašnieks. Privātpersona Nikolas Reinolds to pārdevis Maršalu salās reģistrētam uzņēmumam. Klusā okeānā salu grupā reģistrētais uzņēmums joprojām tiesājas ar būvvaldi par aprēķināto zaudējumu apmēru.

Izrādās, ka būvvalde jau 2015. gada jūlijā lēmusi, ka koki jānocērt, jo tie ir bīstamā stāvoklī, taču ciršanas atļauju neizsniedza, kamēr teritorijas īpašnieks nav samaksājis zaudējumu atlīdzību.

Viesturs Freimanis
Rīgas domes būvvaldes apstādījumu inspekcijas vadītājs

Ir pasūtīti dažādi atzinumi un pierādīts, ka koki tiešām ļaunprātīgi bojāti. Zemes īpašniekiem uzlika par pienākumu samaksāt zaudējumu atlīdzību par 20 koku bojāšanu.

Kopā nedaudz vairāk nekā 7 600 eiro. Tāpat tika uzlikts par pienākumu nokaltušos kokus nocirst, jo tādi stāvēt nevar.

Freimanis norāda, ka šobrīd neesot iesniegti būvniecības dokumenti par skvēra apbūvi. Būvvaldes spēkos neesot likt iestādīt skvērā jaunus kokus, šādu lēmumu var pieņemt tikai zemes īpašnieks.

14 komentāri