Rīdzinieki secinājuši, – “Rīgas ūdens” skaitītāji nav precīzi un notiekot manipulācija

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

TV3 Bez Tabu raidījuma žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un dažādu problēmu risināšanā.

3 komentāri
Rīdzinieki secinājuši, – “Rīgas ūdens” skaitītāji nav precīzi un notiekot manipulācija

Rīdziniekiem ir aizdomas, ka par ūdeni maksā vairāk, nekā reāli patērē. “Rīgas ūdens” skaitītāja un “Krāslavas 7” kopīpašnieku biedrības uzstādītā kontrolskaitītāja rādījumi būtiski atšķiras, lai gan abi skaitītāji ir verificēti un nolasīti vienlaikus.

Krāslavas ielas 7. nama iedzīvotāji akcentē, ka saskaņā ar “Rīgas ūdens” skaitītāja rādījumiem viņiem ir jāmaksā par 300 eiro gadā vairāk, nekā uzrāda nama iedzīvotāju izvietotais verificētais skaitītājs.

Viktors Saulītis
“KRĀSLAVAS 7” KOPĪPAŠNIEKU BIEDRĪBAS VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Mums kā mājas apsaimniekotājam Krāslavas ielā 7 ir izveidojies būtisks strīds ar “Rīgas ūdens” speciālistiem. Uzstādot kontrolskaitītājus pēc RU ievada, mēs konstatējām mēraparātu rādījumu atšķirības. Mums bija aizdomas, ka ievadā pirms skaitītāja sietā atrodas gruži vai piesārņojums, kurš var ietekmēt skaitītāja precizitāti.

Mēs lūdzām atļaut mums piesaistīt neatkarīgu ekspertu, kas varētu veikt RU skaitītāja demontāžu un veikt tā neatkarīgu pārbaudi. RU kategoriski tam iebilda. Piekritām RU piedāvājumam, ka nomaiņu veiks viņu speciālisti.  Tikai pēc intensīvas taujāšanas viņiem radās priekšlikums, ka “Rīgas ūdens” pārstāvji skaitītāju var ielikt aizzīmogotā maisā un nogādāt uz ekspertīzi.

Speciālistam ierodoties, tika veikta skaitītāja demontāža.  Tā vietā, lai uzreiz veiktu skaitītāja galu noslēgšanu, lai iespējamie pierādījumi skaitītāja stobrā nepazustu, RU speciālists skaitītāju pagrieza vertikālā pozīcijā un saturu iztukšoja šahtā, kopā pie citiem gružiem. Šis fakts tika fiksēts video. RU to komentēja, ka speciālists nav vēlējies sabojāt grīdu, lai gan grīda bija no flīzēm, un, izlejot uz tās ūdeni ar skaitītāja saturu, tieši tad varētu konstatēt iespējamos gružus skaitītāja filtrā.

Mēs RU esam rakstījuši vairākas vēstules, kurās esam uzstājuši, ka nepiekrītam viņu veiktajām darbībām un norādām,  ka šāda veida skaitītāja nomaiņa liecina par manipulācijām un neļauj konstatēt iespējamos gružus, kas var ietekmēt skaitītāja mēraparāta darbību. RU atbildēja, ka verifikācijā skaitītājs atzīts par derīgu. Mēs joprojām neuzskatām, ka RU speciālisti bija veikuši darbu kvalitatīvu. Instrukciju, kā darbiniekiem jāveic skaitītāja nomaiņa, nav. RU piestāda rēķinu par papildu pakalpojumiem – skaitītāja pārbaudi, tomēr mēs pilnībā iebilstam tā apmaksai, jo uzskatām, ka pakalpojums nav bijis veikts kvalitatīvi.

Pamatojoties uz saņemtajām sūdzībām no SIA ”Rīgas ūdens” klientiem, PTAC veica ūdens patēriņa skaitītāju māju ievados izņemšanu ārpuskārtas verificēšanai. PTAC pārbaudei izņēma ”Rīgas ūdens” skaitītājus no 28 mājām, 23 no tiem rādīja nepareizus datus. Izpētītie skaitītāji bija gan veci, gan jauni. No neprecīzajām ierīcēm divas trešdaļas saskaitīja vairāk ūdens nekā patērēts.

“Rīgas ūdens” pārstāvis skaidro, ka strādā pie tā, lai novērstu neprecizitātes skaitītāju rādījumos. Šogad galvaspilsētas ūdensapgādē 50 mājām uzstādīti jauni – ultraskaņas – skaitītāji. Tādus drīzumā uzstādīs arī citos lielākajos Rīgas daudzdzīvokļu namos.

Kā vērtē, ka darbinieks ūdens skaitītāju pirms pārbaudes novietojis vertikāli un izskalojis iespējamo piesārņojumu, kas veicina neprecīzus rādījumus, gan nekomentēja.

PTAC secināja, ka nepareiza patērētā ūdens daudzuma uzskaite ir sistemātiska problēma.

“Rīgas ūdens” pārstāvis skaidro, ka plānoti vairāki risinājumi, kā uzlabot mēraparātu precizitāti, tostarp to, kas uzskaita patērētā ūdens daudzumu dzīvokļos.