Rīdzinieki pikti, jo nav apkures un sākuši pelēt pat vasarā nomainītie logi!

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

Pieredzējusi TV3 "Bez Tabu" žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un problēmu risināšanā. Veido sizetus par dažādām tēmām. Rūpīgi iedziļinās katrā stāstā un rod risinājumus pat sarežģītām konfliktsituācijām. Palīdz novērst netaisnību.

22 komentāri

Rīdzinieki pikti par apkures nepieslēgšanu. Salst, ir mitrs un pelēt sākuši pat vasarā nomainītie logi.

Ieriķu ielas daudzdzīvokļu nama iemītnieki Rīgā katru dienu gaida, kad tiks pieslēgta apkure, taču radiatori kā auksti, tā auksti, slēdz elektroierīces, taču tas rada vēl lielāku robu naudas maciņos.

Namā ir 120 dzīvokļu un ir izveidojies neliels parāds par siltumpadevi, proti, 660 eiro. “Rīgas namu pārvaldnieks” skaidrojis, ka “Rīgas siltums” nepieslēdzot  siltumapgādi, kamēr mājā ir parāds par siltumu.

Nama pārvaldnieks piedāvājis segt parādu no mājas uzkrājuma fonda. Dzīvokļu īpašnieki nav piekrituši, jo tas tikai veicinātu rēķinu nemaksātājus arī turpmāk nenorēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem. Risinājuma neesot, viens sūta pie otra – “Rīgas namu pārvaldnieks” pie “Rīgas siltuma”, bet “Rīgas siltums” –  atkal pie namu pārvaldnieka. Tikmēr risinājuma nav, apkures nav, un cieš godīgie rēķinu maksātāji.

Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas pārstāve

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums nosaka, ka dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšana ir dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras sastāvā ir visi dzīvokļu īpašnieki, pienākums. Savukārt pārvaldnieks ir pilnvarotā persona, kas dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā slēdz līgumu par siltumenerģijas piegādi.

Tāpat Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums paredz dzīvokļu īpašnieku kopības tiesības izvēlēties norēķinu veidu – norēķināties tieši ar pakalpojuma sniedzēju, vai arī veikt norēķinus ar pārvaldnieka starpniecību. Ja norēķini notiek ar pārvaldnieka starpniecību, tad pārvaldnieka pienākums ir kontrolēt dzīvokļu īpašnieku maksājumus par saņemto siltumenerģiju, t.sk. celt prasību tiesā pret parādniekiem, lai nepieļautu parādu uzkrāšanos. Bez tam pārvaldnieks ir pakalpojuma sniedzējs, kas sniedz dzīvokļu īpašnieku kopībai ieteikumus par pēc iespējas optimālu pārvaldīšanas darbību izvēli, t.sk. rīcību kā nodrošināt pakalpojuma piegādes nepārtrauktību un kopības pienākumiem saistībā ar to (piemēram, rīcību saistībā neatgūstamo parādu segšanu), kā arī siltumenerģijas patēriņa samazināšanas iespējām (piemēram, iespēju uzstādīt alokatorus vai skaitītājus, renovēt dzīvojamo māju). Līdz ar to tieši no pārvaldnieka darbības primāri ir atkarīga siltumenerģijas pakalpojuma nepārtrauktība dzīvojamā mājā.

Ekonomikas ministrijai nav ziņu par parāda veidošanās apstākļiem jūsu minētājā dzīvojamā mājā. Tomēr vēršam uzmanību, ka bez objektīviem apstākļiem (piemēram neatgūstami parādi) parādu apmēru var palielināt arī nepienācīga pārvaldnieka pienākumu veikšana. Tā piemēram, neprasmīga prasību sagatavošana un kopības pārstāvība tiesā, nesavlaicīga vēršanās tiesā un tā rezultātā ir iestājies noilgums, prasības necelšana pret pašvaldību kā dzīvokļu īpašnieku.

Ekonomikas ministrija kā politikas veidotājs strādā pie izmaiņām normatīvajos aktos, lai sekmētu pārvaldnieka iespējas īstenot savus pienākumus, piemēram, nodrošināt naudas plūsmas nepārtrauktību neatgūstamo parādu dēļ, kā arī noteiktu samērīgus nosacījumus gadījumiem, kad siltumenerģijas piegādātājam ir tiesības nepieslēgt siltumenerģiju. Potenciālie risinājuma varianti varētu tikt ietverti Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 ”Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, nosakot kritērijus, kuriem izpildoties siltuma uzņēmumam nav tiesību nepieslēgt vai atslēgt siltumenerģijas piegādi mājai. Kritērijus paredzēts veidot gan ar mērķi novērst situācijas, kurās rēķinus godprātīgi apmaksājošiem ēku iedzīvotājiem netiktu nepieslēgta vai atslēgta siltumenerģijas piegāde, gan ar mērķi sekmēt maksimālu parādu apjomu. Pagaidām šajās diskusijās nav panākta vienošanās starp iesaistītajām pusēm.

22 komentāri

Aktuālie Bez Tabu sižeti

"Jau trīsreiz mēneša laikā!" Nepiestājot pieturā, autobusu šoferi vairākkārt atstājuši bērnu šosejas malā

"Jūs nopietni?!" Māmiņām ar zīdaiņiem un maziem bērniem liedz iepirkties lielveikalos

"Viņam seko bērni, glābiet viņus, kamēr var!" "TikTok" aktīvists stāsta par netiklībām ar bērniem un bez mitas lamājas

Dūru vicināšana un kliegšana jeb cīņa par apsaimniekotāju Rīgas "Ķīnas mūrī"

"Jāuzmanās, uzticot bērnus tādām skolām." Vakcīnskeptiķu skolā bez licences sola "saudzīgu vidi" bez Covid-19 ierobežojumiem

"Ar tādu mašīnu nav problēmu pārsniegt ātrumu arī vecmammai." CSDD tehniskās apskates darbinieks traucas ar 168 km/h

"Tur viss ir pretīgi! Gribam atpakaļ naudu!" Četri indieši Rīgā "iegrābjas" ar dzīvokļa īri

Dziedātāja Olga Rajecka sašutusi: Maksāju par trim fāzēm, bet saņemu vienu!

Rīdzinieki pikti, jo nav apkures un sākuši pelēt pat vasarā nomainītie logi!

"Balkoni nenogāzīsies?" Olainē apšauba mājas renovācijas projektu

"Ja atkal notiks avārija, atkal taisni upē?" Tilts jau gadu bez barjerām, bīstamība uz Bauskas šosejas

Bijusī īrniece šokā, saņemot paziņojumu no tiesas, ka viņai ir sens parāds namīpašniekam