Rīdziniece tiesājas ar Labklājības departamentu par neizmaksātu 500 eiro pabalstu dzīvokļa uzturēšanai

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

TV3 Bez Tabu raidījuma žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un dažādu problēmu risināšanā.

7 komentāri
Rīdziniece tiesājas ar Labklājības departamentu par neizmaksātu 500 eiro pabalstu dzīvokļa uzturēšanai

Rīdziniece Rudīte sūrojas, ka Rīgas pašvaldība viņai un bērniem darot pāri un par vienu mēnesi negribot maksāt 500 eiro lielo dzīvokļa pabalstu neatkarīgi no tiesas sprieduma.

Saņemot tiesas spriedumu, Rudīte bija apmierināta. Tiesa spriedusi, ka Rīgas domes Labklājības departamentam viņai ir jāizmaksā 500 eiro pabalsts par dzīvokļa īri un komunālajiem  maksājumiem par pagājušā gada jūliju. Rudīte ir daudzbērnu mamma, viņai ir trīs nepilngadīgi bērni. Sievietei neesot ienākumu, ir trūcīgās statuss. Tā kā dome nav samaksājusi 500 eiro par trīsistabu dzīvokļa īri un komunālajiem maksājumiem, nācies tos maksāt pašai. Ir sašutusi, uzzinot, ka domnieki tiesas spriedumu pārsūdzējuši, lai 500 eiro viņai neatdotu.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāve Lita Brice teic, ka pagājušā gada jūlijā tika konstatēts, dzīvoklī esot deklarētas nevis četras personas, bet sešas. Likums nosaka, ja deklarēto personu skaits mainās, tad jāziņo sociālajam dienestam. Nevarot zināt, vai persona, kurai ir trūcīgā statuss, nesaņemot ienākumus, piemēram, īres maksu no deklarētās personas. Pabalsta saņēmēja jūlijā neesot paziņojusi par deklarētajām personām. Kad nepieciešamie dokumenti nokārtoti, augustā pabalsta izmaksa turpināta, tāpat kā tas darīts iepriekš līdz jūlijam.

Rudīte skaidro, ka palīdzējusi draudzenei, kurai ar zīdaini, iznākot no krīzes centra, neesot bijis kur dzīvot, tāpēc deklarējusi. Pašvaldība varējusi viņu informēt, ja kādu deklarē, tad jāpaziņo sociālajam dienestam. Domes pārstāve apšauba, ka pabalsta saņēmēja to neesot zinājusi, jo pabalstu saņem jau ilgstoši un likumus pārzinot.

Rudīte pārmet pašvaldībai, ka bijuši gadījumi, ka domes darbinieku dēļ dzīvokļa pabalsta izmaksa, kas viņai pienākoties, aizkavējusies.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāve akcentē, ka Dzīvokļu pabalsts ir viens no pieprasītākajiem Rīgā. Piemēram, trūcīgai personai, kurai ir līdz 32 kvadrātmetrus liels dzīvoklis (plus 18 kvadrātmetri katrai nākamajai personai), dome piešķir 8 eiro par katru kvadrātmetru. Ja platība ir no 32 līdz 45 kvadrātmetriem, tad piešķir 7 eiro par kvadrātmetru, ja virs 45 kvadrātmetriem, tad 5 eiro. Pašvaldība apmaksājot rēķinus arī par ūdeni, elektrību, gāzi, apkuri,  internetu un citus. Ja nav ienākumu un nesanāk iztikas minimums, par katru bērnu Rīgas pašvaldība maksājot 80 eiro pabalstu, kā arī pati pieaugusī persona, kas ir darbspējīgā vecumā, saņemot 64 eiro lielu pabalstu. Dome piešķirot vēl dažādus pakalpojumus un pabalstus, tostarp brīvpusdienas bērniem. Turklāt esot vēl arī valsts piešķirtie pabalsti.

Nebūšanās ar nesaņemtajiem 500 eiro, kurus nācies samaksāt pašai, Rudīte par galveno vaininieku uzskata Rīgas domniekus. Ja būtu ierādījuši draudzenei, kura iznākusi no krīzes centra, dzīvesvietu, viņa nebūtu sievieti ar bērnu deklarējusi savā dzīvoklī un nebūtu šķēršļu saņemt pabalstu arī par jūliju. Piebilst, ka draudzene gan neesot vērsusies pašvaldībā ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību. Tagad Rudīte aicināšot palīgā spēcīgu juristu un turpināšot karot ar pašvaldību, lai piedzītu 500 eiro, kuri viņai pienākoties. Uzskata, – domnieki neesot ievērojuši bērnu tiesības.