Rīdziniece nokļuvusi naudas aizdevēja slazdā un spiesta pārdot savu dzīvokli gandrīz vai par sviestmaizi

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

Pieredzējusi TV3 "Bez Tabu" žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un problēmu risināšanā. Veido sizetus par dažādām tēmām. Rūpīgi iedziļinās katrā stāstā un rod risinājumus pat sarežģītām konfliktsituācijām. Palīdz novērst netaisnību.

10 komentāri

Rīdziniece Margarita nokļuvusi naudas grūtībās un viņai steidzami bija nepieciešams naudas aizdevums. Lai iegūtu vajadzīgo summu 3400 eiro, šā gada gada martā noslēdza līgumu ar SIA “Latvijas Hipotēka” par darījumu ar nekustamo īpašumu. Lai saņemtu nepieciešamo naudas summu, kundze bija spiesta uzņēmumam pārdod savu nekustamo īpašumu zem kadastra vērtības. 

Līgumā paredzēts, ka dzīvokli gan iespējams atgūt. Tiesa gan, maksājot uzņēmumam par to vairāk, jo parakstījusi līgumu, ka dzīvokli faktiski pārdod par 4900 eiro un ka 1500 eiro samaksāti skaidrā naudā, lai gan saņēmusi no uzņēmuma vien 3400 eiro. Kundze skaidrā naudā 1500 eiro gan neesot nedz saņēmusi, nedz samaksājusi. Viņai paskaidrots, ka tā esot summa, kas jāmaksā par dažādiem pakalpojumiem, tāpēc dokumentos parādās, ka izmaksāta skaidrā naudā.

Rezultātā Margaritai dzīvoklis vairs nepiederēja, bet viņai tas bija jāīrē no uzņēmuma, maksājot 100 eiro katru mēnesi. Uzņēmuma pārstāvji sacījuši, ka pēc trim mēnešiem varēs noslēgt kreditēšanas līgumu, ja Margarita varēs pierādīt, ka ir pietiekami daudz ienākumu un ja maksās īri bez kavējumiem.

Kad Margarita ieradusies pēc trim mēnešiem, lai noslēgtu kreditēšanas līgumu un varētu sākt izpirkt savu dzīvokli, jo maksājusi laikā īri, uzrādīja izziņu no darba devēja par ienākumiem, saņēma atteikumu, jo viņai nepietiekot legālo ienākumu. Tika piedāvāts turpināt īrēt dzīvokli vēl trīs mēnešus. Aicināta noslēgt jaunu līgumu. Izrādījies, ka, pašai nezinot, parakstījusi vienošanos, ka atsakās no dzīvokļa izpirkšanas tiesībām.

Kad sapratusi, ka vairs nav tiesīga izpirkt savu dzīvokli, lūgusi, lai paziņa to izdara, kura pirkuma līgumu vispirms parādījusi juristei Paulai Hvesko. Juriste pēc ieraksta zemesgrāmatā secinājusi, ka SIA “Latvijas Hipotēka” dzīvokli ir ieķīlājusi  “WestKredit” un Pirkuma līgumā nav norādīti vairāki klientam svarīgi nosacījumi. Iespējams, pircējam varētu nākties maksāt krietni lielāku summu nekā 4900 eiro vien.

SIA “Latvijas Hipotēka” pārstāvis

“Latvijas Hipotēkas” saistības pret “WestKredit” nekādā ziņā neattiecas uz pircēju un nenozīmē, ka jaunajam īpašniekam jāsedz saistības. Tā ir finanšu prakse un to dara, piemēram, īpašumu attīstītāji, kas naudu aizņemas, piemēram, bankā. Līdz šim visus klientes melus esam atspēkojuši ar dokumentiem, kurus kundze pati parakstījusi.

SIA “Latvijas Hipotēka” pārstāvis apgalvo, ka ar visiem līguma nosacījumiem Margarita iepazīstināta un situācija viņai izskaidrota. Margarita to esot apstiprinājusi ar savu parakstu.

Margarita paliek pie sava, no viņas par sviestmaizi izmānīts īpašums un netiekot izsniegts kredīts tā pirkšanai, kā sākumā domāts. Uzskata, ka viņa uzrādījusi pietiekami daudz ienākumu, lai viņai piešķirtu kredītu, un īres maksājumus nav kavējusi.

SIA “Latvijas Hipotēka” pārstāvji tā nedomā. Iesaka atrast citu naudas aizdevēju, un tad būšot gatavs pārdot Margaritai viņas dzīvokli, kas vairs neesot viņas, un viņai jāturpina maksāt 100 eiro lielu īri katru mēnesi.

Lai nopirktu dzīvokli, Margaritai nekas cits neatliks, kā atkal naudu aizņemties.
10 komentāri