Pensionārei parādu par elektrību nekad nav bijis, bet saņem 350 eiro lielu rēķinu

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

TV3 Bez Tabu raidījuma žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un dažādu problēmu risināšanā.

12 komentāri
Pensionārei parādu par elektrību nekad nav bijis, bet saņem 350 eiro lielu rēķinu

Rudīte visu rēķinus apmaksā laikus, tostarp par patērēto elektroenerģiju. Ir saglabāti maksājumu apliecinājumi vairāku gadu garumā, taču saņēmusi rēķinu, ka ir parādā  350 eiro.

Parāds nav brālis, ar šādu pārliecību dzīvo Salaspils novada iedzīvotāja Rudīte un nevienam neko nepaliekot parādā, taču saņēmusi paziņojumu, ka ir parādniece “Elektrum”, bet kundzei neviens nespējot izskaidrot, kāpēc un vai pamatoti?

Nav gatava maksāt naudu, ja ir pārliecināta, – rēķins nepamatots! Jau kopš vasaras vairākkārt zvanījusi un rakstījusi “Elektrum”. Ik reizi saņēmusi kādu varbūtēju skaidrojumu, kāpēc parāds varētu būt radies? Rudīte ik reizi pierādījusi, ka nevienai  versijai nav pamatojuma.

Tikmēr saņēmusi paziņojumu no parādu piedziņas kompānijas, ka nekavējoties jāsamaksā 350 eiro parāds, kā arī kavējuma procenti un jāsedz parādu atgūšanas izdevumu izmaksas.

“Latvenergo” pārstāve skaidro, ka par konkrētu gadījumu neesot tiesīga runāt, bet parāds radies, visticamāk, tālab, ka klientam bijis izlīdzinātais maksājums un šogad bijis jāmaksā vairāk nekā pagājušajā gadā. Mainot elektrības tirgotāju (šai gadījumā tā esot noticis) “Sadales tīkla” pārstāvji fiksē klienta skaitītāja rādījumu, ziņo “Latvenergo” un  tiek izrakstīts rēķins atbilstoši faktiskajam elektroenerģijas patērētajam daudzumam. Sola tuvākajā laikā ar klientu sazināties, bet, kamēr notiek faktu skaidrošana, jau apturējuši parādu piedziņu.

Rudīte tomēr ir neizpratnē, kā varēja rasties 350 eiro lielā starpība?! Paliek pie sava, ka noticis pārpratums vai kļūda aprēķinos.