”Nu maisam gals ir vaļā!” Iespējams, ka sešpadsmit gadus vecais zēns, kuram Ogres deju skolotājs rakstīja seksuālus piedāvājumus, nav vienīgais

Alberts Dinters

Autors: Alberts Dinters

Bez Tabu raidījuma žurnālists ar specializāciju kriminālstāstu šķetināšanā. Īpaši ass un nesaudzīgs, aizstāvot vides tīrību un dabas saudzēšanu.

2 komentāri

Pirms vairākām nedēļām “Bez Tabu” vēstīja par kādu deju skolotāju no Ogres, par kuru, tiekoties ar raidījumu, pastāsta nepilngadīga zēna māte. Tas notiek pēc tam, kad atklājas, ka pasniedzējs viņas dēlam rakstveidā ir izteicis seksuālus piedāvājumus. Pēc sižeta tiek saņemtas ziņas, ka skolotājs, iespējams, šādus piedāvājumus izteicis arī citiem pusaudžiem.

Ieskats ziņojumos:

”Man arī rakstīja, bet nu, protams, tāpat kā ***** un ***** domāju, ka tas ir kaut kāds joks….”

”Arī man rakstīja, bet es nodomāju, ka tas ir kaut kāds joks, nelikos ne zinis un uzreiz ziņas izdzēsu.”

”Lai ***** uzraksta, ka arī man rakstīja. Es gribu, lai viņi zina. Un manam klases biedram arī.”

Trīs, iespējams, dažādu pusaudžu rakstītais par to, ka arī viņi saņēmuši dīvainus piedāvājumus. Iespējami pierādījumi, kurus būtu jāpārbauda Valsts policijai, kura, tāpat kā iepriekš, arī šajā reizē “Bez Tabu” jebkādus komentārus atsaka, pamatojoties uz izmeklēšanu. Atrunājoties ar oficiālas informācijas neesamību, no komentāriem atsakās arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, kaut arī iepriekšējā reizē iestādes pārstāve izteica izbrīnu par to, ka neviens no Ogres kultūras nama, kur skolotājs pasniedza dejas, viņiem par notikušo nav ziņojis.

Renāte Alberga
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāve

”To nevar tā viennozīmīgi pateikt, kāds ir bijis šā notikuma konteksts un apstākļi, bet, ja šo divu personu starpā ir arī kaut kāda veida darba tiesiskās attiecības vai kaut kāda pakalpojuma sniegšana, tad inspekcijai ir jāziņo, jo tad inspekcija šo situāciju vērtē no iestādes darbības pozīcijas. Kā varēja būt, ka persona, kura pilda, sniedz pakalpojumus attiecībā uz klientiem ir veikusi kādas noziedzīgas darbības.”

Atkārtoti dodamies uz Ogri, lai satiktu kultūras nama vadītāju. Sākotnēji viņa saka, lai jautājumus sūta rakstveidā, uz tiem atbildēs, bet, saprotot, ka prom neiesim, pieņem “Bez Tabu”.

”Precīzi par to, ka ir ierosināts kriminālprocess, es uzzināju no jūsu raidījuma, pēc tam vērsos policijā.”

Jāatgādina, ka par attiecīgo notikumu “Bez Tabu” ar direktori telefoniski sazinājās 27. novembrī. Nedēļu pēc tam, kad deju skolotājs viņai iesniedza atlūgumu. Toreiz, pieminot notikušo, direktores balsī nevarēja just pārsteigumu un to, ka viņa par ierosināto krimināllietu uzzina pirmo reizi.

Telefonsaruna ar direktori 2018. gada 27. novembris.

”Principā es esmu saņēmusi viņa atlūgumu, un tas arī ir viss, kas man ir zināms. Lielās līnijās es, protams, esmu informēta par to, kas ir noticis, bet es saku vēlreiz, oficiālas informācijas man nav. Šobrīd es baumas neuzklausīšu, man vajag oficiālu informāciju, kuras man nav.”

Turpmākajā sarunā direktore taisnojas, ka viņai nav bijušas ne mazākās aizdomas vai signāli par to, ka deju pasniedzējam varētu būt interese par nepilngadīgajiem. Kultūras nama vadītāja pastāsta, ka nu no soda reģistra ir pieprasīta informācija par bijušo darbinieku, ar kuru līgumu slēdzis viņas priekšgājējs, beidzot atbilstoši likumam izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība, kā arī sadarbībā ar Ogres novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem ir uzsākta iekšējā pārbaude par personas datu izmantošanu. Proti, kā bērnu tālruņa numuri nonākuši pie skolotāja. Raidījumam ir zināms, ka šobrīd bērnu tiesību uzraugi no direktores ir pieprasījuši oficiālu informāciju par kultūras nama juridiskajām attiecībām ar deju kolektīvu pasniedzēju, lai arī no savas puses skaidrotu, vai ir ticis izdarīts viss, lai novērstu šāda veida notikumus.

Foto 18+