“Nezinu, kas notiek ar manu dēliņu!” Pēcšķiršanās konfliktā “plosa” mazu bērnu

Roberts Blass

Autors: Roberts Blass

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš gatavs iedziļināties un risināt smagas situācijas un noziegumus. Ļoti rūpīgi iepazīstas un izvērtē pieejamo informāciju.

17 komentāri

Sieviete apgalvo, ka bijušais laulātais pārkāpj pēc laulības šķiršanas notāra parakstīto vienošanos, kas nosaka, ka četrus gadus vecais dēls dzīvo kopā ar māti un viņa īsteno bērna ikdienas aprūpi un uzraudzību. Māte apgalvo, ka bijušais vīrs bērnu esot nozadzis un liedz viņai tikties ar atvasi. Sieviete ir izmisumā, jo nezina, kas notiek ar bērnu.

Kad Kristīne šķīra laulību ar nu jau bijušo vīru Andri, kādreizējie laulātie noslēdza notāra parakstītu vienošanos. Tā paredz, ka četrus gadus vecais dēls dzīvos kopā ar māti un viņa īsteno bērna ikdienas aprūpi un uzraudzību. Par bērna dzīvesvietu uzskatāmas mātes mājas.

Tāpat vienošanās paredz, ka puses pēc laulības šķiršanas saglabā savstarpēju cieņu, cenšoties atrisināt domstarpības labticīgi sarunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, risināt strīdus, pēc iespējas nepazemojot otru pusi un īpaši respektējot bērna intereses. Puses arī apņēmušās atturēties no tādām darbībām, kas varētu negatīvi iespaidot bērna attiecības ar otru vecāku un/vai tuvākajiem radiniekiem.

“Bet aizgādība palika vienlīdzīga. Es nekad neesmu ierobežojusi [bijušā vīra] Andra Brauna saskarsmi ar bērnu. Viņš bērnu ņēmis pie sevis uz vairākām dienām. Vienmēr, kad to ir vēlējies,” teic Kristīne Brauna.

Vaino bērna nozagšanā

Kristīne stāsta, ka šoruden bērna tēvs esot pārkāpis vienošanos un esot nozadzis dēlu, liedzot dēlam un mātei satikšanās iespēju. Sieviete teic, ka ir izmisumā, jo nezinot, kas notiek ar dēlu jau vairāk nekā mēnesi.

Kristīne Brauna

Kristīne Brauna
bērna māte

Viņš ir izrāvis bērnu no bērnudārza, uz turieni neved. Tā rīkojas, acīmredzot, lai es viņu no turienes nesavāktu. Kur bērns atrodas? Ar ko viņš ir dienā, kad viņš [bērna tēvs] veic darīšanas?

Viņš piedraudēja, ka neredzēšu bērnu divus gadus, kamēr vilksies tiesas process. Tagad ir arī vīrusu sezona, viņam jānodrošina medikamenti, aprūpe.

Es nezinu, kas ar viņu notiek. Faktiski viņš bērnam liedz iespēju tikties ar māti.

Kristīnei izveidojušās attiecības ar citu vīrieti, tāpēc pieļauj, ka tieši šā iemesla dēļ bērna tēvs šādi rīkojas. Sieviete norāda, ka viņai ir pastāvīgs darbs medicīnas nozarē, stabils atalgojums, dzīvo plašā miteklī, kur dēlam nodrošināta nepieciešamā aprūpe, sava istaba.

“Mums apkārt ir daudz radinieku, kuri ļoti mīl Markusiņu un kuri arī satraucas par šo situāciju. Kad centāmies apraudzīt Markusu ar viņa vecmammu un vecvecmāmiņu, mūs no turienes patrieca. Andrim nav radu, kuri var palīdzēt auklēties ar Markusiņu. Es nezinu, kur ir mans bērns,” turpina Kristīne.

Nereaģē

Bez Tabu komanda un Kristīne ierodas namā, kur, kā stāsta sieviete, patlaban mitinās arī dēls. Iepriekš novērojām, ka vīrietis piebrauc pie mājas. Ieraugot Bez Tabu komandu un bērna māti, viņš pa pagalma durvīm iesteidz namā un aizcērt dzīvokļa durvis. Uz sievas klauvēšanos un pieprasījumiem nodrošināt tikšanos ar bērnu nereaģē.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta vadītāja Valentīna Gluščenko norāda, ka tēvs “pārkāpj mātes tiesības, viņš ne labākajā mērā nodrošina bērna intereses, liedzot bērnam saskarsmi ar māti, viennozīmīgi.

Šādā situācijā, kad vecāki konfliktē un nostāda otru vecāku pret bērnu, tas kaitē bērna attīstībai. Mazākais, kas var būt, tas ir apjukums, lielākais – bērnam varētu būt emocionāla trauma, jo bērns šādā vecumā un briedumā nesaprot, kāpēc ir tā, bet ne citādāk.”

Notāra parakstīta vienošanās – nenozīmīga

Tomēr, kā norāda VBTAI pārstāve V. Gluščenko, arī bērna tēvam ir pilntiesīgas aizgādības un aprūpes tiesības, jo noslēgtā vienošanās, lai arī to parakstījis notārs, ir divu privātpersonu vienošanās, nevis tiesas spriedums. Ja šādu vienošanos kāda no pusēm neievēro, kā ir arī šajā gadījumā, nekādas juridiskas sekas neiestājas.

Bērnu tiesību aizstāvji aicina vecākus pēc iespējas drīzāk sēsties pie sarunu galda vai risināt konfliktu ar mediācijas palīdzību, lai savstarpējais strīds nekaitētu bērnam. Ja tas nav iespējams, strīdu var atrisināt tiesā, norāda V. Gluščenko.

Gluščenko arī informē, ka šajā situācijā Bāriņtiesai ir pienākums pārliecināties, kādos apstākļos bērns dzīvo pie tēva. Ja apstākļi ir apdraudoši, Bāriņtiesa ir tiesīga šķirt bērnu no tēva.
Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs Aivars Krasnogolovs informē, ka apsekošana tēva dzīvesvietā ir veikta.

“Esam konstatējuši, ka bērnam tur ir labi, pat attīstoši dzīves apstākļi. Mūsu uzdevums bija konstatēt, vai bērnam kaut kādā veidā ir slikti pie tēva. Nekas par to neliecināja,” stāsta Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs A. Krasnogolovs, piebilstot, ka līdz ar to puisēns drīkst dzīvot pie tēva.

Strīds jau nonācis tiesā. Kā informē A. Krasnogolovs, pirms galējā sprieduma par vecāku un bērna saskarsmes tiesībām tiesa tuvākajā laikā lems par pagaidu noregulējumu, pie kā bērns dzīvos un kurš atvasi apciemos.

Tēvs tomēr izsakās

Bez Tabu ar Andra Brauna advokātes Ingas Bašas starpniecību izdodas saņemt atbildes uz vairākiem jautājumiem no bērna tēva. Viņš apgalvo, ka neliedz mātei tikties ar puisēnu. Lūk, izvērstā skaidrojuma fragmenti:

Andris Brauns

Andris Brauns
bērna tēvs

“Es ne tikai nelieku šķēršļus bērna un mātes saskarsmei, es to pat veicinu – īsziņās piedāvājot viņai dažādus variantus. Vēl jo vairāk, Kristīnei nav nekādu šķēršļu atbraukt pie dēla, motivēt viņu doties līdzi un no manas puses nav iebildumu, ja dēls to vēlas. [..]

Kristīnes iesniegumi policijai un bāriņtiesai ir skaitāmi desmitos, un, izskatot iesniegumos norādīto, visas institūcijas ir atzinušas, ka pašreizējā situācijā bērna nepieciešamības es nodrošinu pilnībā.

Kristīnes norādītais atzīts par nepamatotu. [..] Kristīnes rīcība ir nopietni ietekmējusi bērna fizisko un psihoemocionālo veselību, ko ir konstatējuši vairāki ārsti, speciālisti un bērnam turpmāk ir jāapmeklē specializētā izglītības iestāde. Diemžēl māte pilnībā noliedz bērna veselības problēmas, nenodrošina dēlam nepieciešamo aprūpi, atklāti smejas par ārstu slēdzieniem, Rīgas domes Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. [..]

Mans dēls Markuss ir vēl ļoti maziņš, un viņa dēļ man ir jābūt izturīgam – ir jāturpina organizēt ikdienā normāla bērna dzīve un jādzīvo tā, lai viņam būtu ērti un komfortabli.

Vienmēr esmu uzskatījis savus bērnus par vislielāko vērtību savā dzīvē un visus lēmumus pieņēmis, vadoties no bērnu interesēm.”

17 komentāri