Nespējot nodrošināt pakalpojumu, populārs sakaru operators uzrīda parādu piedzinēju horeogrāfam Agrim Daņiļevičam

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

Pieredzējusi TV3 "Bez Tabu" žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un problēmu risināšanā. Veido sizetus par dažādām tēmām. Rūpīgi iedziļinās katrā stāstā un rod risinājumus pat sarežģītām konfliktsituācijām. Palīdz novērst netaisnību.

18 komentāri
Nespējot nodrošināt pakalpojumu, populārs sakaru operators uzrīda parādu piedzinēju horeogrāfam Agrim Daņiļevičam

Horeogrāfs, deju skolas ”Dzirnas” izveidotājs Agris Daņiļevičs gatavojas izrādei “Mana daba”, kas notiks jau pēc divām nedēļām, taču prāts nodarbināts ar problēmām, kas saistītas ar virszemes televīzijas pakalpojuma sniedzēju, pēc kura iniciatīvas pie deju skolotāja namdurvīm klaudzina parādu piedzinēji.

Ar “Tet” noslēdzis līgumu aptuveni pirms gada, kad uzņēmums vēl saucās “Lattelecom”, taču drīz vien pakalpojums kļuva nebaudāms un televizora ekrānā rādījās ziņa, ka vājš signāls, vai tā nebija vispār. Televizoru nebija iespējams skatīties. Par to ziņoja pakalpojuma sniedzējam. Vairākkārt mājās pie deju skolotāja bija “Tet” ieteiktais meistars. Veicis dažādus pasākumus, taču kvalitātes uzlabojumi bijuši vien uz īsu brīdi.

Rudenī Agris nolēmis atteikties no pakalpojuma un par to paziņojis pakalpojuma sniedzējam pa tālruni, izstāstot, ka to dara tālab, ka nesaņem pakalpojumu. Saņēmis atbildi, lai vispirms norēķinās par pakalpojumu un samaksā līgumsodu. Agris tam nepiekritis, jo uzskata, – nav jāmaksā par pakalpojumu, ko neesot saņēmis. Rezultātā parādu piedzinējs tagad viņam pieprasa samaksāt simts eiro. Ne jau par naudu Agris cīnās, jo 100 eiro dēļ nabagāks nekļūšot, bet gan par attieksmi, kādu izjutis, un neesot bijis neviena, kas ieklausītos viņa argumentos.

Agris mēģinājis komunicēt ar “Tet” vairākkārt, arī klātienē administrācijas ēkā, taču neesot sadzirdēts.

Agris Daņilevičs
horeogrāfs, deju skolotājs

Es tālāk par apsargu netiku, bet vispār mani kādreiz kā horeogrāfu uzaicināja uz tikšanos ar “Tet” darbiniekiem. Šoreiz es runāju ar sienu.

Es ceru, ka “Tet” šo raidījumu paskatīsies un atcerēsies, ka deju skolotājs Agris cīnās ar viņiem un vēlas ar kādu no viņiem parunāties un izstāstīt, kāda ir tā situācija.

“Bez Tabu” žurnālisti vaicā “Tet”, kālab pieprasa maksāt par pakalpojumu, ko nespēj nodrošināt, un, uzzinot, ka cienījamais deju skolotājs grib atteikties no līguma, vēl liek maksāt līgumsodu? “Tet” pārstāvji no intervijas klātienē atsakās, vien atsūta formālu rakstveida ziņu.

Lāsma Trofimova
“Tet” pārstāve

Pieslēdzot pakalpojumu, klientiem ir izvēles iespēja slēgt ilgtermiņa vai beztermiņa līgumu. Ilgtermiņa līgums ierasti klientam iekļauj īpašus piedāvājumus, piemēram, bezmaksas iekārtu īri, samazinātu pakalpojuma abonēšanas maksu, tematisko paku piedāvājumu vai citus. Tādēļ arī šādiem piedāvājumiem, vienojas ar klientu par konkrētu pakalpojuma lietošanas laiku – 12, 24 vai 36 mēnešiem.

Situācijās, kad paši nevaram izvērtēt signāla kvalitāti konkrētā mājsaimniecībā, kā tas ir Virszemes televīzijas gadījumā, ko apkalpo ”tautas meistari”, piedāvājam klientiem citus iespējamos risinājumus, piemēram, 4G komplektā ar “Shortcut”. Taču diemžēl Latvijas teritorijā ir vietas, kur gan mobilie, gan virszemes apraides signāli ir ļoti vāji. Šādi gadījumi tiek izskatīti individuāli, un arī konkrētajā gadījumā pagājušajā nedēļā esam klientu informējuši par līguma pārtraukšanu bez līgumsoda. Veicot apmaksu par pēdējo mēnesi un līgumā noteiktajā kārtībā atgriežot iekārtas, tiks arī atsaukta parāda piedziņa un visas procesa tālākās sekas.

To “Tet” nav izdarījis ātrāk, jo gadījumi, kad klienta pakalpojuma ierīkošanas vietā nav iespējams piedāvāt citu alternatīvu, esot ārkārtīgi reti. “Tet” atzīst, ka netika pareizi un laikus izvērtēta situācija.

Šoreiz situācija ir atrisinājusies, bet Agris Daņiļevičs nejūt prieku, jo, lai pierādītu savu taisnību, nācies iztērēt ļoti  daudz laika un nervu, lai gan tas viss varēja izpalikt.

18 komentāri