Kurš atbildēs, ja notiks nelaime? Bārbelē piecgadniekus skolas autobuss izsēdina un atstāj šosejas malā!

Alberts Dinters

Autors: Alberts Dinters

Bez Tabu raidījuma žurnālists ar specializāciju kriminālstāstu šķetināšanā. Īpaši ass un nesaudzīgs, aizstāvot vides tīrību un dabas saudzēšanu.

33 komentāri

Bērnu drošība visos laikos ir bijis pietiekami sāpīgs temats. Jo sevišķi tad, ja kāda atvase pazūd vai notiek nelaimes gadījums. Šādu iznākumu nevēlas sagaidīt kāda māmiņa no Bauskas puses, kura ir neizpratnē par skolas autobusa reisiem, kam bērni jānogādā no Skaistkalnes līdz Bārbelei.

”Man ir neizprotama Skaistkalnes skolas vadības attieksme. Bērnus uz mājām Bārbelē ved skolas autobuss. Vecāki vienmēr sagaida savas atvases. Bet šo pirmdien, 18. septembrī, autobuss atbrauca 20 minūtes ātrāk, neviens no vecākiem to nezināja. Bērnus, arī 5–6 gadus vecos, vienkārši izsēdināja no autobusa. Kurš atbildētu, ja notiktu nelaime?”

Bauskas puses Vecumnieku novadā esošā Bārbele atrodas vietā, kuru šķērso auto maģistrāle, pa kuru daudzi autovadītāji no Latvijas dodas uz Lietuvu un otrādi. Auto plūsma liela. Daudzi tejienes bērni zinības apgūt dodas uz teju deviņus kilometrus attālo Skaistkalni.

Skatītājas bērni sev līdzi uz māju atveduši piecus gadus vecu skolnieci, kuras mamma arī nav zinājusi, ka autobuss atbrauks ātrāk, jo visi pieraduši, ka transports kursē pēc noteikta grafika. Dodamies pie mācību iestādes vadītājas.

  • Direktore: Tā bija pirmdiena?
  • Žurnālists: Jā.
  • Direktore: Jā, mums bija darba drošības instruktāža, un tādēļ visus bērnus mājās aizveda ātrāk. Es pati personīgi sazvanīju autobusa šoferi un sarunāju.

Direktore Svetlana Vāverniece stāsta, ka, ja kādreiz gaidāms, ka mainīsies autobusa atiešanas laiks, vecākiem iepriekš tiek rakstītas zīmītes. Kamdēļ šoreiz tas nav bijis zināms, mācību iestādes vadītāja nevar atbildēt, tas viņai jāskaidro.

Kas notiek gadījumos, ja kāds no vecākiem tomēr kaut kādu iemeslu dēļ nesagaida savu bērnu? Vai viņu drīkst vienkārši izsēdināt ielas malā un atstāt? Kurš atbildēs, ja notiks nelaime? Direktore visu atbildību veļ uz vecāku pleciem, sakot, ka vecākiem ir jābūt sagaidīt savus bērnus.

Inita Juhņeviča
Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

Pilnīgi viennozīmīgi šajā gadījumā atbildīga ir skolas direktore, kurai sadarbībā ar pagastu ir jāvienojas par pieaugušo, kurš atbild par bērniem, it sevišķi līdz septiņu gadu vecumam tajā laikā, kad bērni tiek pārvadāti.

Daudzās skolās ir nozīmēts kāds papildu pieaugušais, kurš brauc bērniem līdzi un pārliecinās, ka tos sagaida vecāki. To var darīt arī šoferis, bet viņam ir jābūt informētam, kuru bērnu kurš pieaugušais drīkst sagaidīt. Tā vienkārši no autobusa izsēdināt skolēnus līdz septiņu gadu vecumam un atstāt vienus ceļa malā nedrīkst, tas ir ļoti rupjš noteikumu pārkāpums.

33 komentāri