Namīpašnieks atrod “caurumu” likumdošanā, ar kuru cenšas tikt vaļā no nevēlamā īrnieka

Alberts Dinters

Autors: Alberts Dinters

Bez Tabu raidījuma žurnālists ar specializāciju kriminālstāstu šķetināšanā. Īpaši ass un nesaudzīgs, aizstāvot vides tīrību un dabas saudzēšanu.

3 komentāri

Līgums par dzīvokļa īri uz 49 gadiem starp īrnieku un ēkas īpašnieku pilnvarotu personu tiek noslēgts 1996. gadā. Visa nauda – 11 000 ASV dolāru – samaksāta, katrai pusei noteikti pienākumi un tiesības, bet, kā izrādās, ar abu pušu parakstiem apstiprinātais papīrs īrniekam negarantē nekādu drošību.

Īrnieks, kurš ikdienā dzīvo Vācijā un kurš izīrē dzīvojamo platību Rīgā, Senču ielā 5, uz Latviju kopā ar sievu un bērnu nolemj pārcelties šā gada sākumā. Līdz šim dzīvoklī dzīvojusi viņa māte. Kad janvāra sākumā ģimene atbraukusi konstatēts, ka dzīvoklī nav elektrības. Sākts runāt ar ēkas īpašnieku pilnvaroto personu, tas atrunājas ar ugunsdrošību un liek saprast, ka savulaik noslēgtais īres līgums, viņaprāt, nav spēkā, jāmaksā papildu īres maksa.

Gvido
Dzīvokļa īrnieks

”Mēs protams nepiekritām šāda veida pieprasījumam. Līgums vēl joprojām ir spēkā, visa prasītā nauda jau ir samaksāta.”

Īres līgumā melns uz balta ir rakstīts, ka īpašniekam ir pienākums īrniekam nodrošināt komunālos pakalpojumus, tostarp elektroenerģijas piegādi. Īrnieks izīrētāju sūdz tiesā. Tiesvedība beidzas ar īrnieka uzvaru, vainīgajam uzdots īrniekam samaksāt morālo kompensāciju, desmit dienu laikā, kopš spēkā stājas spriedums, elektrības padevi atjaunot. Tas nenotiek. Iesaistās zvērināts tiesu izpildītājs, spriedums netiek pildīts.

Kurš vadiņš jāatjauno?

Tiesa uzliek 100 eiro naudas sodu ēkas īpašnieku pilnvarotajai personai, viņš morālo kompensāciju samaksā, elektrību atpakaļ nepieslēdz, tiesai lūdz skaidrot, kurš no vadiem labojams, kurā līnijā elektrības padeve atjaunojama. Tiesa sīki un smalki visu izskaidro, īrnieka dzīvoklī elektrības kā nav, tā nav. Ēkas īpašnieku pilnvarotā persona Ainārs Legzdiņš uzskata, ka pie visa vainīgs pats īrnieks.

”Bez Tabu: Kur viņam tā elektrība pazuda.

Ainārs Legzdiņš: Kāpēc jūs to jautājiet man?

Bez Tabu: Jūs esat mājas pārvaldnieks.

Ainārs Legzdiņš: Līdz dzīvokļa piederības robežai elektrība ir.

Bez Tabu: Tā ir kur?

Ainārs Legzdiņš: Dzīvokļa piederības robeža.

Bez Tabu: Tas ir kur?

Ainārs Legzdiņš: Kur ir skaitītāji.

Bez Tabu: Tad līdz skaitītājiem viņam elektrība ir?

Ainārs Legzdiņš: Nu atkal Jūs sākat. Es saprotu, ka šī saruna ir bezjēdzīga……

Bez Tabu: Tieši tā, jo Jūs jau vismaz minūtes piecas izvairieties atbildēt uz manu konkrēto jautājumu…..

Ainārs Legzdiņš:Kur pazuda elektrība? Kāpēc Jūs to prasiet man? Es viņam elektrību nepiegādāju.”

Strupceļš likumdošanā

“Bez Tabu” attiecīgās tiesvedības materiālus vērtēšanai atrādām juristam Ivaram Kazākam. Viņš notiekošajā saskata pilnvarotās personas ļaunprātīgu un nepieļaujamu rīcību. Šobrīd tiesa Aināram Legzdiņam ir noteikusi jaunu termiņu, līdz kuram elektrība atjaunojama.

”Pēc termiņa Valsts policijā var rakstīt iesniegumu un lūgt ierosināt krimināllietu par tiesas sprieduma nepildīšanu. To uzsāks, visticamāk personai piespriedīs naudas sodu, jo viņš līdz šim nav bijis sodīts, bet piespiest atjaunot elektrību nevar. Var turpināt tiesvedību, bet tas nebūs ātrs risinājums. Es teiktu, ka īrnieks ir nonācis bezizejā.”

Uzklausot jurista teikto ir secināms, ka šī ir kārtējā Latvijas likumdošanas ”īpatnība”, kura par vainīgo atzītai personai ļauj nepildīt tiesas spriedumu un kā tautā saka ”stiept gumiju”.

Foto