“Mums katra kapeika no svara!” Trīs pensionāri no Kuldīgas jau vairākus mēnešus gaida algu par padarīto

Oļegs Visockis

Autors: Oļegs Visockis

1 komentārs

Trīs vīri no Kuldīgas, būdami pensionāri, no darba nebīstas. Kamēr vēl ir jauda, varot arī pastrādāt. Tomēr labos nodomus un arī piepelnīšanos vienā mirklī iznīcināja darba devējs – alga netiek maksāta jau vairāk nekā divus mēnešus.

Sergejs
palicis bez naudas un darba

Atlaisti mēs it kā neesam neviens mums nav zvanījis, ka mēs būtu atlaisti no darba. Nu, un tā mēs te mēnesi “staigājam”. Nav alga samaksāta ne par februāri, ne par martu.

Laikā samaksāta tikai pirmā alga

Kopš septembra alga laikus ieskaitīta kontā vien par pirmo nostrādāto mēnesi. Citās reizēs nauda no uzņēmuma SIA ”Clean” saņemta ar vairāku dienu vai pat nedēļu aizkavēšanos. Taču tagad par algu izmaksāšanu valda satraucoša neziņa.

Jānis, kurš nav saņēmis algu par februāri, norāda, ka jau iepriekš bija doma pārtraukt darba attiecības. Tiklīdz darba devējs saprata problēmas nopietnību, nauda tika pārskaitīta. Tomēr tagad situācija ir daudz skaudrāka.

Sergejs
palicis bez naudas un darba

Summas jau nebūtu lielas. Mēs jau te miljonus nepelnām. Bet par vienu mēnesi man nav samaksāti 135 eiro, otrā mēnesī – 150 eiro. Kaut kā pensionāram tas arī ir atbalsts.

Līgumi ar SIA ”Clean” uz rokas nevienam nav, iedotas tikai darba apliecības, lai varētu tikt objektā un veikt savus pienākumus.

Jāņa dēls Aldis, kurš pārņēmis tēva dežūras: “Mums teica, ka mums ir tas līgums. Un par to līgumu, kad viņiem prasa, atbild, ka vēlāk vietnieks ievedīs, kad brauks garām uz Kuldīgu. Bet tādas atrunas ir daudzas reizes bijušas. Un tā arī neieved. Un būtībā, tad, kad maksā to algu, kaut kā tas piemirstās, otrā plānā tas līgums, nu, un tā kaut kā”.

Ne algas, ne arī darba līgumu

Aprīlis jau aiz muguras, bet ne no algas, ne arī no līguma nav ne miņas. Tagad darba devējs pat nejaudā pacelt telefona klausuli, lai teritorijas uzraudzītājiem darītu zināmu – vai darba attiecības vēl ir spēkā.

Kuldīgas senā nama atjaunošanu līdzfinansē vietējā pašvaldība. Bez Tabu informē objekta pasūtītāju par algu nemaksāšanu.

Kristīne Duļbinska
Kuldīgas novada pašvaldības pārstāve

Pašvaldība ar Pilnsabiedrību ”Ostas celtnieks – Torensberg” par būvdarbiem, kas norisinās topošā Kuldīgas Mākslas un radošā klastera teritorijā Kuldīgā, Kalpaka ielā 2, 4 un Liepājas ielā 39 projekta ”Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” ietvaros, norēķinās regulāri. Pašvaldībai ir informācija tikai par tiem apakšuzņēmējiem, kas ir tieši iesaistīti būvdarbu veikšanā, bet nav informācijas par jebkādiem citiem līgumiem vai saistībām, kādas ģenerāluzņēmējam ir ar trešajām personām, attiecīgi nevaram neko ietekmēt.

Visu trīs nostrādināto pensionāru darba devējs – SIA “Clean” – reģistrēta Rīgā. Arī uzņēmuma “Ostas celtnieks” viens no birojiem atrodas galvaspilsētā. Līdz ar to mērojām ceļu atpakaļ uz Rīgu, lai uzrunātu abu firma pārstāvjus.

SIA “Clean” juridiskā adrese atrodas Kalnciema biroju kvartālā. Izdodas arī noskaidrot, ka salīdzinoši jaunajam uzņēmumam ir vairāk nekā 11 000 eiro liels nodokļu parāds.

Diemžēl uzņēmuma biroja durvis bija aizslēgtas, uz vietas sastapt nevienu neizdevās. Tad nolēmām veikt pāris telefona zvanus. SIA “Clean” pārstāvis Vadims klausuli nepaceļ, taču ar pirmo mēģinājumu izdodas sazināties ar citu firmas pārstāvi – Salvi.

Salvis
SIA “Clean” pārstāvis

Bez Tabu: Ir kaut kas tāds dzirdēts – Sergejs, Jānis un Aldis.

[nesaprotami nomurmina]

Bez Tabu: Jūs neziniet neko?

[nomet klausuli]

Iespējams, ka telefona zvans no Bez Tabu pamodināja Salvi, kurš nespēja uzreiz iesaistīties sarunā ar žurnālistu. Pēc nesekmīgās sarunas gan saņēmām īsziņu, lai informāciju nosūtām rakstiski. Izdarījām to uzreiz, taču atbilde vēl joprojām nav saņemta. Neilgi pēc Kalnciema biroja kvartāla atstāšanas atskan telefona zvans no Vadima.

Vadims
SIA ”Clean” pārstāvis

Tur tāda situācija, ka “Ostas celtnieks” aizkavē naudu. Faktiski, pēdējais maksājums bija janvārī. Mēs [darbiniekiem] divus mēnešus maksājām no savas naudas. Par februāri jau vairs nevarējām samaksāt, jo mēs vienkārši nevaram visu laiku maksāt no sava maka. Mēs prasījām kaut kā šo jautājumu atrisināt. Viņi atsaucās, ka ir koronavīruss, ka viņiem ofiss ir ciet, ka viņiem tur kaut kas esot saslimis. Mēs pateicām, ka pagaidām ar viņiem nesadarbosimies, kamēr netiks apmaksāta aizturētā nauda.

Būvdarbu veicēja – “Ostas celtnieka” – versija

Trīs pensionāru problēmu ar algu nemaksāšanu un arī SIA “Clean” skaidrojumu, ka sadarbības partneris vēl joprojām nav norēķinājies par paveikto, izklāstījām “Ostas celtnieka” valdes priekšsēdētāja palīdzei Baibai Brūklei-Titajevai. Drīz vien sekoja rakstiska atbilde.

Jūsu norādītā SIA ”Clean”, reģistrācijas Nr. 50203106941, (“Clean”) nodrošināja SIA ”Ostas celtnieks” (OC) ēku un teritorijas uzraudzības, transporta kontroles, tehnikas un apsaimniekojamās teritorijas pārzināšanas pakalpojumus vienā no OC objektiem saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.

2020. gada 13. martā OC iesniedza AS “Swedbank” izpildei kārtējos maksājumus par “Clean” iesniegtajiem rēķiniem uz rēķinos norādīto bankas kontu AS “Swedbank”, taču maksājumu veikšana uz šo kontu netika atļauta. Par minēto faktu OC mutiski informēja “Clean” un lūdza norādīt kontu maksājumu veikšanai. Tāpat vērsāmies ar šo jautājumu pie “Clean” rakstveidā, 27. martā nosūtot attiecīgu pieprasījumu.

Atbilde diemžēl nav sekojusi, bet tika izteikts mutisks piedāvājums visus rēķinus par jau sniegtajiem pakalpojumiem pārrakstīt uz citu sabiedrību – noslēgt līgumu ar citu pakalpojumu sniedzēju. Ņemot vērā, ka šie darījumi jau bija notikuši, iegrāmatoti un deklarēti, OC norādīja “Clean”, ka tai nav pamata un tā nekādā gadījumā neveiks šādas darbības. Tāpat OC nebija nekāda pamata izbeigt esošo līgumu un noslēgt līgumu ar citu “Clean” norādītu pakalpojumu sniedzēju, jo no publiskajos reģistros pieejamās informācijas nebija redzams, ka “Clean” būtu pārtraukta saimnieciskā darbība un tā nevarētu sniegt pakalpojumus saskaņā ar līgumu.

Visi trīs pensionāri no Kuldīgas jau vērsušies Valsts darba inspekcijā, cerot uz valsts struktūru atbalstu. Acīmredzot vēl lielāka interese par SIA “Clean” radīsies arī Valsts ieņēmumu dienestam. Sergejs, Jānis un Aldis paļaujas, ka atbildīgas iestādes spēs palīdzēt.