Muižas saimnieks Valmierā servitūta priekšā uzbūvē vārtus un iestāda puķu dobi; kaimiņi paliek bez piebraucamā ceļa

Oļegs Visockis

Autors: Oļegs Visockis

13 komentāri

Aptuveni desmit valmieriešu no nama Lucas ielā 2a vasaru sagaida ar bēdīgu vaigu. Kaimiņos esošās Lucas muižas saimnieks liedzis galveno piekļuvi daudzdzīvokļu namam.

Kristīne
Luca ielas 2a mājas vecākā

Jā, jā, ceļš mums bija, mēs varējām gan malku, gan gāzi pievest, gan ātrie varēja pie mums atbraukt. Mums viss bija kārtībā, līdz vienam brīdim, kāpēc viņš izdomāja – Valmierai par godu, 1. maijā viņš paņēma un sastādīja puķes, pielika vārtus un aiztaisīja ciet mums servitūta ceļu.

Gadiem ilgi iedzīvotāji izmantoja kopīgo piebraucamo ceļu, taču drīz pēc muižas kompleksa īpašnieka maiņas sākās kašķis par servitūta izmantošanu.

Lucas muižas saimnieks šopavasar starp abiem īpašumiem uzstādījis jaunus vārtus. Iepretim tiem izvietoja arī videonovērošanas kameru. Un – par godu Valmieras pilsētai – tieši vārtu priekšā iestādīja vēl puķu dobi. Acīmredzot, lai kaimiņiem liegtu iespēju piekļūt dzīvokļiem ar lielākiem transportlīdzekļiem.

Lauma
sašutusi par kaimiņa rīcību

Atvest gāzes balonu nevar, malku ievest – nevar. Medicīnisko palīdzību ar nevaram dabūt. Mēs esam nobloķēti no šīs puses, no viņa puses.

Iedzīvotāji spiesti riskēt un dodas pa šaubīgiem apkārtceļiem

Vairākiem Lucas ielas nama iedzīvotājiem ir veselības problēmas, kas ierobežo pārvietošanos. Drošs ceļš ir vairāk nekā nepieciešams, taču tagad nākas riskēt, izmantojot šaubīgus apkārtceļus.

Lidija
vēlas drošu ceļu uz veikalu

Šeit ziemā, ko es darīšu pa tām trepītēm. Un slidens tas tilts arī. Jo kaimiņiene jau arī staigāja, cik nav kritusi uz tilta. Šausmīgi grūti paiet. Es nevaru iedomāties, kas te ir galu galā.

Ņemot vērā, ka līdzšinējo piebraucamo ceļu iedzīvotāji izmantot vairs nevar, kalnā izpļautā zaļā josla ir vienīgais pieejamais piebraucamais ceļš. Acīmredzot iedzīvotājiem jāsamet nauda kopīgai apvidus automašīnai, jo citādāk tikt augšā nav iespējams.

Lauma vēl uzsver, ka vietējai pašvaldībai bija jāvienojas ar muižas īpašnieku, un ceļam bija jābūt, nepieļaujot kaimiņa rīcību ar servitūta nobloķēšanu.

Kaimiņos pamanām rosību – ieradies arī Lucas muižas saimnieks

Ivo
Lucas muižas saimnieks

Iestādīju puķes. Braukt neaizliedz. Brauciet!

Bez Tabu: Bet tās puķes tā kā apzināti iestādījāt pretim vārtiem?

Apzināti ir iestādīta Valmieras novada pašvaldības emblēma.

Bez Tabu: Bet – pretim vārtiem.

Es puķes iestādīju, lai man ir skaisti, lai man nav viss… Es novācu te visu bardaku, kas te bija, ko viņi bija iztaisījuši un par ko neviens nerūpējās. Te nav neviens no šitiem te, nevienu reiz nav te – vai kaut ko pakopis, vai kaut kādas, kad bija bedres, peļķes… Iebrauc ar mašīnu peļķēs iekšā, pa manu asfaltu izgriezās ārā, es ar birsti slaucīju.

Viesu nama saimnieks sūkstās, ka kaimiņi arī izmanto muižas zemi kā stāvlaukumu. Piedevām nesen tika nolauzta viena no laternām, taču vainīgais klusē. Arī Lucas muižas saimnieks gaida pašvaldības iesaistīšanos, jo daļa no dzīvokļiem ir tieši vietvaras īpašumā. “Šeit man bija… Es sataisīju pats par savu naudu. Es domāju, ja pēc diviem gadiem būs tas ceļš tur uztaisīts, es izņemšu betona plāksnītes un sakopšu. Nu, es sakopu ātrāk, jo, nu, vienkārši, arī piegriežas.”

Valmieras mēra vietnieks sola rīkoties

Ričards Gailums
Valmieras domes priekšsēdētāja vietnieks

Ir plānots arī blakus esošajai mājai jauns piebraucamais ceļš. Bet, ņemot vērā, ka to bija plānots asfaltēt, taču pašvaldības rocība pagaidām asfaltētu ceļu neļauj, tad pašvaldība ir iniciējusi būvprojekta sadalīšanu, lai arī blakus esošās māju iedzīvotāji tiek pie grantēta ceļa un šo servitūtu varētu izbeigt.

Bez Tabu: Līdz ziemai šis te piebraucamais ceļš arī varētu būt?

Tam vajadzētu atrisināties līdz ziemas sezonas iestāšanās laikam, noteikti.

Kamēr vēl nav izbūvēts jaunais piebraucamais ceļš, pašvaldība aicina kaimiņus saglabāt vēsu prātu un vienoties par pārvietošanos pa Lucas muižas teritoriju.

Bez Tabu arī sazinājās ar Valsts zemes dienestu lai noskaidrotu situāciju ar servitūta ceļu.

Hardijs Lāns
Valsts zemes dienesta sabiedrisko attiecību speciālists

Valsts zemes dienesta rīcībā ir Valmieras pilsētas domes zemes komisijas 1997. gada 20. februāra lēmums Nr.24/11-1 ”Par Valmieras pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Valmierā Lucas ielā 2 robežplāna apstiprināšanu un platības noteikšanu”, ar kuru zemes vienībai Lucas ielā 2, Valmierā, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta ar kadastra apzīmējumu 96010100201, noteikts apgrūtinājums – iebraucamais ceļš 3,5x40m par labu zemes īpašumam Lucas ielā 2a. Arī Valmieras pilsētas domes 10.03.1997. uzziņa Nr. 33 satur informāciju, ka minētajai zemes vienībai ir noteikts apgrūtinājums – iebraucamais ceļš 3,5×40 m par labu īpašumam Lucas ielā 2a.

Atbilstoši Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas tiešsaistes datiem nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 96010100201, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96010100201 Lucas ielā 2, Valmierā, atzīmes veidā reģistrēts apgrūtinājums ”ceļa servitūts uz iebraucamo ceļu – 3.5-40m”.

Ievērojot minētos apstākļus, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datos zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 96010100201 reģistrēts apgrūtinājums – ceļa servitūta teritorija – 40 m. Taču, tā kā minētās zemes vienības 1997. gada robežu plānā norādītais apgrūtinājums – iebraucamais ceļš 40m – neatbilst minētā apgrūtinājuma grafiskajam attēlojumam (iebraucamā ceļa apgrūtinājums plānā attēlots aptuveni 20 m garumā, turklāt tas nav attēlots cauri visai zemes vienībai) un Dienests nav tiesīgs pēc saviem ieskatiem interpretēt iebraucamā ceļa atrašanās vietu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas grafiskajos datos (kadastra kartē) ceļa servitūta teritorija nav attēlota.