”Mēs gribam, lai visa Latvija zina, kā Jūrmalas domē ”bīda rēbes”!” Jūrmalnieki pret apbūvi kāpu zonā

Alberts Dinters

Autors: Alberts Dinters

Bez Tabu raidījuma žurnālists ar specializāciju kriminālstāstu šķetināšanā. Īpaši ass un nesaudzīgs, aizstāvot vides tīrību un dabas saudzēšanu.

2 komentāri

Latvijā spēkā ir likums kurš nosaka, ka piejūras kāpu zonā, ja tur jau vēsturiski nav bijusi kāda ēka, apbūvi veikt nedrīkst. Bet Jūrmalā, kā saka vietējie iedzīvotāji, apbrīnojamā kārtā šāda veida darbības ”iziet cauri” un būvniecība kāpās notiek.

Vieta, par kuru sašutuši Jūrmalas iedzīvotāji ir Mellužos, Kāpu ielā. Teritorija, kurai ir viena adrese, bet tā dalāma starp trim īpašniekiem. Uz vienas daļas savulaik iecerēts būvēt atpūtas māju, darbi uzsākti, bet nu viss apstājies. Jūrmalas aizsardzības biedrības pārstāvis Bez Tabu stāsta, ka tad, kad uzsākušies darbi, neviens nav zinājis kas tur notiek. Kad attapuši, jau bija pagājis termiņš, kura laikā var apstrīdēt izdoto, pirmo nulles būvatļauju.

Jūrmalas aizsardzības biedrības pārstāvis

”Mēs lūdzām Jūrmalas domei lai viņi pagarina apstrīdēšanas termiņus. To mēs pamatojām ar to, ka pie būvobjekta nebija izlikta būvšilte ar informāciju kas ir pasūtītājs, kas būvuzraugs, projektētājs utt. Dome mums atteica.”

Par būvobjektu ierosinātas vairākas tiesvedības, vienā tas atzīts par nelikumīgu, bet nākamajā, augstākā instancē atzīts, ka tiesvedība kā tāda nav pamatota un izbeidzama. Jūrmalas iedzīvotāji necer, ka pusuzcelto māju nojauks. Viņu vēlme ir visai Latvijai pastāstīt par šāda veida objektiem kūrorta pilsētā. Ko par to saka domē?

”Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija 2015.gada 23.janvārī izdeva būvatļauju Nr. 103 atpūtas nama jaunbūvei Kāpu ielā 25, Jūrmalā. Minētā būvatļauja ir tiesiska un spēkā esoša.”

Papildus tiek skaidrots, ka Bez Tabu esot maldināts un nekāda lūguma par būvatļaujas apstrīdēšanas termiņa pagarināšanu nav bijis.

Foto