Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

Bez Tabu raidījuma žurnāliste, kura ļoti labi orientējas ģimeņu tiesībās un cilvēku savstarpējo konfliktu risināšanā.

Komentāri

Septembrī no dzīves šķīrusies sieviete, ko mīlējusi viņas ģimene, mīlējuši viņas skolēni, un dienā, kad viņa aizgājusi mūžībā, vēl nodevuši asinis viņa viņas dzīvības glābšanai.

Lai gan kopš notikušā pagājušas gandrīz četras nedēļas, aizgājējas tuviniekiem, tostarp meitai Violetai, joprojām daudz neatbildētu jautājumu:

“Kādi bija iemesli, ka ārste atslēdza pacientei dzīvību nodrošinošo aparātu? Kāpēc par šiem iemesliem nezināja ārstējošais ārsts?

Par Violetas mammas atslēgšanu no iekārtām viņš uzzinājis vien, kad atnesti dokumenti parakstīšanai. Viņš tos atteicies parakstīt.

Turklāt no reanimācijas nodaļas ārstiem esot saņēmis informāciju, ka pacientei pat piederīgo neesot.

Kāpēc dakteri uzstāja, ka nāves diena ir nevis 18. septembris, kad iestājusies bioloģiskā nāve, bet gan 17. septembris, kad esot konstatēta smadzeņu nāve?”

Violeta apgalvo, tai dienā mamma bijusi vēl dzīva un elpojusi un ārsti pat sacījuši, ka viņas stāvoklis ir smags, bet stabils.

Kāpēc tuviniekus nebrīdināja, ka pacientei konstatēta smadzeņu nāve un viņa tiks atslēgta no dzīvību uzturošām iekārtām, lai varētu vismaz atvadīties?

Uz šiem jautājumiem sniedz atbildi un skaidro notikušo profesors Viesturs Liguts, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas galvenais speciālists.

Pēc mirušās radinieku iesnieguma Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 13. nodaļu:

“Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību”.

Paralēli pārbaudi uzsākusi arī Veselības inspekcija. Arī pašā Austrumu slimnīcā ir izveidota dara grupa notikušā izvērtēšanai, taču jau tagad esot skaidrs, ka medicīnisku kļūdu neesot.

Arī normatīvie akti neparedz, ka gadījumos, ja pacientu, kam konstatēta smadzeņu nāve, atslēdz no dzīvību uzturošās iekārtas, ir jābrīdina tuvinieki. Tomēr aizgājējas ģimene uzskata, ka ārsti varēja viņus brīdināt, lai vismaz varētu atvadīties. Turklāt tas ticis izdarīts 15 minūtes pirms tuvinieku vizītes.

Par šo gadījumu ir informēta arī veselības ministre Anda Čakša. Viņa atzīst, ka uzliks par pienākumu informēt tuviniekus par iespēju atvadīties no pacienta.

Lasi vēl