Ludza – Latgales “Lasvegasa”? Izcilā kultūras piemineklī azartspēļu zāle, iedzīvotāji “uz pauzes”, dome iebildes nesadzird

Roberts Blass

Autors: Roberts Blass

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš gatavs iedziļināties un risināt smagas situācijas un noziegumus. Ļoti rūpīgi iepazīstas un izvērtē pieejamo informāciju.

15 komentāri

Spītējot iedzīvotāju iebildumiem pret vēl vienas azartspēļu zāles atvēršanu Ludzā, dome devusi zaļo gaismu “spēļu ellei”. Iedzīvotājus un kultūras mantojuma sargus mulsina, ka šāda veida atkarību izraisošas izklaides atļautas valsts aizsargājamā kultūras piemineklī, vienā no skaistākajām ēkām Ludzā – pirmās Latvijas Republikas laikā celtajā cēlajā pasta ēkā.

Ar astoņu domnieku balsīm “par”, sešām “pret” un vienam deputātam atturoties, Ludzas novada vietvara atļāva spēļu zāles izveidi pirmās Latvijas Republikas laikā tapušajā pasta ēkā, Latgales ielā 110. Saskaņā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes publiski pieejamo informāciju ēka “Pasts Ludzā” ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vietējās nozīmes vērtību grupā. Kultūras ministrijas rīkojumā par ēkas iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā minēts, ka ēka ir pilnībā saglabājusi autentiskos būvapjomus, fasāžu arhitektonisko kompozīciju, apdari un detaļas. Objekts ir vērtīgs pirmās Latvijas Republikas laika funkcionālisma stila sabiedrisko ēku paraugs, uzskatāma par vienu no veiksmīgākajiem pilsētbūvniecības risinājumiem, turklāt vēl nesen bija saglabājusi savu sākotnējo funkciju. Objekts ir neatņemams Ludzas pilsētas kultūrvides elements, norādīja ministrijā.

Iedzīvotāji “uz pauzes”

Daudzi uzklausītie Ludzas iedzīvotāji uzskata, ka šī ēka ir skaistākā pilsētā, tāpēc par tās pārveidi azartspēļu vietā ir neizpratnē. Tāpat uzklausītie visi kā viens uzskata, ka vēl viena spēļu zāle, kur daudzi notrieks naudu, pilsētā nav vajadzīga.

Tatjana
Ludzas iedzīvotāja

Ar diviem kazino Ludzai pietiek! Trešais nav vajadzīgs, turklāt tik skaistā ēkā! Tā ir Ludzas skaistākā celtne! Iedzīvotāji uz kazino nes pēdējo naudu, nospēlē. Arī jaunatne.

Gaida
Ludzas iedzīvotāja

Jau tā pie mums cilvēki pēdējo naudu nospēlē. Tur rodas atkarība! Turklāt tādā vietā spēļu zāle? Nu nē! Vispār bezkaunība!

Artūrs un Estere
ciemiņi no Jūrmalas

Es esmu pret tādām iestādēm. Bēdīgi! Ēka skaista. Tur var izveidot iestādi kultūras vai mākslas vajadzībām. Tas būtu lielāks pienesums pilsētas attīstībai. Tam nav šeit jābūt!

“Bez Tabu” savā “Facebook” lapā publicēja ierakstu, informējot sekotājus par topošo spēļu zāli pasta ēkas telpās. Arī “Facebook” lietotāji pauda kritisku viedokli.

Vienā no skaistākajām ēkām Ludzā, kultūrvēsturiskā piemineklī grasās ierīkot azartspēļu zāli. 🃏

Posted by Bez Tabu on Tuesday, June 30, 2020

Pašvaldība negrib iedzīvoties tiesu darbos, tāpēc neņem vērā iedzīvotāju viedokli

Ludzas novada pašvaldība pagājušajā vasarā organizēja iedzīvotāju aptauju ar mērķi uzzināt viedokli par jaunas azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanu. Aptaujā piedalījās 185 iedzīvotāji, no kuriem 150 bija pret. Taču domē norāda, ka, tiesu ieskatā, pašvaldībai ir tiesības noskaidrot iedzīvotāju viedokli, bet tas nav pamatarguments azartspēļu ierobežošanai pašvaldības teritorijā. “Bez Tabu” pašvaldībā vaicāja, vai iedzīvotāju aptauju nerīkoja “ķeksīša” pēc.

Valdis Maslovskis
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Nav tā, ka pašvaldība neieklausās iedzīvotāju vēlmēs un interesēs, bet pašvaldības pienākums ir pieņemt lēmumus strikti saskaņā ar likumu. Azartspēļu un izložu likums nosaka, ka izveidojusies stabila tiesu prakse, un pašvaldība, pieņemot lēmumu izsniegt vai neizsniegt atļauju, rīkojās saskaņā ar likumu. Nebija neviena juridiska argumenta atteikt atļauju. Aptauja nebija “ķeksīša” pēc. Vajadzēja noskaidrot, kāda būs sabiedrības interese. Rīkojot aptauju, vēl nebijām saskārušies ar tādu tiesu praksi. Tiesu prakse norāda, ka vispārējā iedzīvotāju negatīvā attieksme pret azartspēlēm ir pašsaprotama un vērā ņemama, bet nav arguments, lai atteiktu licences izsniegšanu. Vienmēr vairums iedzīvotāju būs pret. Ja vienmēr to ņemtu vērā, praktiski vienmēr būtu jāaizliedz šāda veida iestāžu atvēršanu. Tomēr likumdevējs ir saskaņojis sabiedrības, indivīda un komersanta intereses. Ņemot vērā sabiedrības attieksmi, vietas izvēle varbūt nav labākā, bet jāņem vērā arī tas, kādas ir pašvaldības deputātu iespējas atteikt atļauju. Viena lieta ir personīgie uzskati un pārliecība, bet tā pieļaujama tiktāl, cik to ļauj likums. Ja ir tādas likuma normas, tad, atvainojiet, mēs nevaram rīkoties pretēji likumam. Var runāt par morāli un ētiku, bet par morāli un ētiku jāprasa arī azartspēļu vietas ierīkotājiem.

Azartspēļu biznesmeņi no SIA “LV Bet” sākotnēji vēlējušies ierīkot spēļu zāli Ludzas pašā centrā, kādreizējā universālveikala ēkā, tomēr pašvaldība tam iebilda.

Valdis Maslovskis
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

2018. gada beigās mēs atteicām SIA “LV Bet” izsniegt atļauju, jo ēka atrodas centrā, kurai blakus atrodas Tautas nams, mūzikas skola. Tas varētu radīt interešu aizskārumu. Šogad uzņēmums atkārtoti iesniedza iesniegumu, kurā motivēja situāciju citā vietā un norādīja uz tiesu praksi. Arī es nobalsoju “par”, bet apsvērumi bija juridiski. Kā jau es teicu par judikatūru, ņemot vērā konkrētas likuma prasības, mums nebija argumentu. Ja atteiktu, varēja izveidoties situācija, kurā firma pēc kāda laika iesūdzētu tiesā pašvaldību. Pēc tam pašvaldībai būtu jāmaksā tiesas izdevumi, tiesa atceltu pašvaldības lēmumu, un pašvaldības deputātiem atkal būtu jābalso par atļaujas izsniegšanu. Tāpēc jautājums: vai labāk uzreiz balsot, ievērojot likumu, vai jāgaida tiesas spriedums, kas norādīs, ka neesam pildījuši likumu?

Izraugoties ēku ar kultūrvēsturisku nozīmi, SIA “LV Bet” norādījusi, ka daudzfunkcionālais izklaides centrs atradīsies norobežotā, praktiski slēgtā, teritorijā, kurai blakus nav samērā lielas sabiedriskās aktivitātes un intensīvas garāmgājēju plūsmas un izglītības, un kultūras iestādes atrodas pietiekoši lielā attālumā. Tiesa, “Bez Tabu” konkrētajā apkaimē darbdienas vidū konstatēja gana intensīvu gājēju un autobraucēju plūsmu. Tāpat apkaimē ir vairākas daudzdzīvokļu mājas, kuru iedzīvotājus, iespējams, vilinās ēka, kas izceļas apkaimes ainavā.

Kultūras pieminekļu sargi: Svarīgi, lai kultūras piemineklis kalpotu sabiedrības vajadzībām

Kultūras pieminekļu sargi nevar likt šķēršļus spēļu zāles izveidei šajā ēkā, ja piemineklis netiek negatīvi ietekmēts, stāsta Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Latgales reģionālās nodaļas vadītāja Vilma Platpīre.

Vilma Platpīre
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Latgales reģionālās nodaļas vadītāja

Īpašnieks viņam piederošo kultūras pieminekli var izmantot pēc saviem ieskatiem. Ja tas nekādā veidā neietekmē kultūras pieminekli, mums nav tiesību aizliegt izmantot ēku. Varam aizliegt, ja ēkā izvieto ugunsnedrošus materiālus vai notiek darbības ar pastiprinātām vibrācijām, kas var sagraut kultūras pieminekli vai veicināt plaisu veidošanos, nesošo konstrukciju bojājumus. Protams, svarīgi, lai kultūras piemineklis kalpotu sabiedrības vajadzībām, tam būtu izglītojošs mērķis, būtu mērķis, kas rāda mūsu vēsturi, kā arī vēsturi, kā attīstījies šis objekts. Ilgstoši azartspēļu zāles ierīkošana arhitektūras piemineklī laikam ir diskutējams jautājums, kas, visticamāk, apspriežams ar pašvaldību.

Uzsāk būvdarbus bez saskaņojuma, darbus aptur

Līdz nesenai pagātnei vēsturiskā ēka piederēja VAS ”Latvijas pasts”. Pasta nodaļa ēkā pārstāja darboties šā gada sākumā. Līdzšinējās Ludzas 1. pasta nodaļas telpas Latgales ielā 110 gan klientu, gan darbinieku vērtējumā uzskatāmas par neapmierinošām pilnvērtīgai un komfortablai pasta pakalpojumu saņemšanai un sniegšanai, tāpēc tika pieņemts lēmums par telpu maiņu. “Latvijas pasts” izsolē pārdeva vēsturisko ēku. To iegādājās uzņēmējs vārdā Oļegs, kuram pilsētā jau pieder automazgātava un kafejnīca. Pēc ēkas ar kultūrvēsturisku nozīmi iegādes, viņš to izīrējis azartspēļu biznesmeņiem. “Bez Tabu” sazinājās ar Oļegu.
Oļegs
vēsturiskās ēkas īpašnieks

Es pats esmu no Ludzas, man patīk šī ēka. Piedalījos izsolē, cena bija adekvāta, tāpēc nopirku to. Nebija domas taisīt spēļu zāli. Ja būtu izdevīgi, domāju, ka būtu pieprasījums tajā izveidot kaut ko kultūrai, piemēram, bet tas nav izdevīgi. Ludza ir maza pilsēta. Domāju, ka tas nav izdevīgi. No sākuma domāju, ka varētu tajā ofisus ierīkot, bet uzradās šis piedāvājums.

Pašvaldībā norāda, ka uzņēmums varēs īstenot savu ieceri, tikai izpildot visus normatīvo aktu nosacījumus, kas reglamentē būvniecības, kā arī valsts kultūras pieminekļu sargu noteiktās prasības. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Latgales reģionālās nodaļas vadītāja Vilma Platpīre informē, ka uz laiku līdz formalitāšu sakārtošanai uzsāktie būvdarbi ēkā apturēti, jo tie nebija saskaņoti ar kultūras pieminekļu sargiem.