Liepājnieks ir izmisumā! Paziņa palicis parādā 158 tūkstošus eiro lielu aizdevumu

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

Pieredzējusi TV3 "Bez Tabu" žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un problēmu risināšanā. Veido sizetus par dažādām tēmām. Rūpīgi iedziļinās katrā stāstā un rod risinājumus pat sarežģītām konfliktsituācijām. Palīdz novērst netaisnību.

19 komentāri

Liepājnieks Aleksandrs nodarbojies ar uzņēmējdarbību un naudas netrūcis. Kad 2006. gadā viņa paziņa vārdā Andris, arī uzņēmējs, lūdzis aizdot 50 tūkstošus eiro, aizdevis. Paziņa uzrakstījis parādzīmi un viņam piederošā māja kalpojusi kā aizdevuma ķīla.

Kad pēc trim gadiem parādu joprojām neesot atdevis, vien maksājis aizdevuma procentus, Aleksandrs lūdzis sākt atdot pamatsummu, taču saņēmis atbildi:

Tagad man ir nepatikšanas. Līzinga kompānija atņēma mašīnas. Aizdod man 38 tūkstošus, tad man banka iedos kredītu un es tev atdošu visu naudu.

Cerībā to atgūt, apmaiņā pret parādzīmi, ka kredīta nodrošināšanai ir visa naudas aizņēmēja kustamā un nekustamā manta, 2009. gadā Aleksandrs aizdevis vēl 38 tūkstošus eiro, taču arī tos paziņa neesot atdevis:

“Viņš saka: Viss, Aleksandr, man Vācijā ir divas mašīnas “Volvo”, es tās ņemu (un es zinu, tās patiešām iegādājies), aizdod man 70 tūkstošus, un trīs gadu laikā, es tev visu atdošu. Un pārliecināja kaut kā.”

Trešo reizi naudu aizdevusi arī Aleksandra dzīvesbiedre. Parādnieks procentus turpinājis maksāt, bet no pamatsummas atdošanas izvairījies. Kopā esot palicis parādā 158 tūkstošus eiro.

Ar juristu palīdzību Aleksandrs noskaidrojis, – pirms aizņemties naudu otro reizi, Andris noslēdzis laulības līgumu, saskaņā ar kuru māja jau piederējusi viņa dzīvesbiedrei. Neraugoties uz to, parādzīmē norādījis, ka aizdevuma ķīla ir gan māja, gan automašīnas, kuras, kā vēlāk noskaidrojās, arī viņam vairs nepiederēja, bet faktiskā īpašniece visam bijusi sieva.

Vienīgais, ko Aleksandrs neesot izdarījis, pirms izsniegt aizdevumu, neesot pieprasījis veikt atzīmi Zemesgrāmatā, ka īpašums ir ieķīlāts, jo paziņam uzticējies. Pazinis viņa ģimeni.

Ar pašu naudas aizņēmēju Bez Tabu neizdodas sazināties, arī mājās viņu nesastapt.

Bez Tabu satiek Andra sievu, kura apgalvo, ka visa nauda esot atdota un vairs neko neesot parādā. Viņas vīru esot piespieduši uzrakstīt parādzīmes. Pati uzrakstījusi ziņojumu policijā par Aleksandru, ka viņš izsacījis draudus. Aleksandrs par to ir šokā.

Lūdzis policijā uzsākt kriminālprocesu, ka naudas aizņēmējs, izmantojot viņa uzticību, apzināti maldinājis par nekustamā īpašuma piederību, izkrāpis no abiem ar sievu naudu, ko joprojām neesot atdevis. Taču kriminālprocess atteikts ar pamatojumu, ka tas ir civiltiesisks strīds.

Aleksandram neesot naudas, lai tiesātos, jo, kopš nevar atgūt aizdevumu, ko plānojis ieguldīt savā biznesā, uzņēmējdarbība apstājusies. Policijas lēmumu pārsūdzējis Liepājas virsprokuroram cerībā, ka kriminālprocess tomēr tikšot uzsākts.

Foto

19 komentāri