“Lielākais brālis ir gatavs neiet uz skolu, lai mazākais tiktu viņa vietā!” Skolu rindu epopeja ir sākusies!

3 komentāri

Jūnijs ir klāt un lielākā daļa izlaidumnieku devušies pelnītā atpūtā! Šis periods ir saspringtāks tieši bērnudārza beidzēju vecākiem. Ģimenēm pienācis laiks saviem bērniem meklēt sākumskolas, lai tie veiksmīgi uzsāktu mācības. Tomēr ne visām ģimenēm tas izdodas bez liekas aizķeršanās…

Māmiņa Sintija bija rēķinājusies, ka ģimenes jaunākā atvase skolas gaitas uzsāks Rīgas Valda Zālīša sākumskolā. Tur mācības jau ir uzsākuši ģimenes vecākie bērni, tāpēc, paļaujoties uz māsu un brāļu būšanu, māmiņa īpašu vērību sākumskolas uzņemšanas noteikumiem nebija pievērsusi.

Trīs bērnu mamma stāsta, ka, līdz ko saņēmusi atteikumu no vēlamās skolas, devusies pie skolas vadības pārrunāt radušos situāciju, taču administrācijas atbilde nebija iepriecinoša – noteikumi ir noteikumi, un skola tos nespēj ietekmēt.

Ministru kabineta saistošie noteikumi paredz, ka mācības jaunākie skolēni var uzsākt sākumskolā, kura atrodas vistuvāk mājām. Faktam, ka skolā mācās brāļi vai māsas, noteikumos ir pievērsta maza uzmanība. Tas Sintijas bērna likteni noved vēl lielākā strupceļā.

“Skolās notiek dažādi pasākumi. Tad sanāk, ka man vajadzēs dalīt bērnus? Domāt, kurš būs mīļāks?”

Sintija atzīst, ka dzīvokļus pēdējo gadu laikā ir mainījusi bieži, tāpēc arī radusies situācija, ka vecākie dēli ir deklarēti mikrorajonā, kuram noteiktā skola ir Rīgas Valda Zālīša sākumskola. Jaunākā atvase pieteikusies tad, kad dzīvoklis jau atkal ticis mainīts, kā rezultātā mainījusies arī adrese.

Vēlamās skolas pārstāvji informē, ka iespējas Sintijas bērnam uzsākt mācības Valda Zālīša sākumskolā ir ļoti mazas. Tur mācībām ir pieteikti 214 skolēni. No tiem 131 ir mikrorajona bērni, taču sākumskola 1. klasē uzņem tikai 76 skolēnos. Tas nozīmē, ka vairāk nekā puse bērnu paliks aiz strīpas.

Vecāki ar faktu, ka pastāv iespēja netikt vēlamajā sākumskolā, negrasās samierināties. Interneta plašumos uzvirmojušas diskusijas, kurās vecāku cīņa par bērna vietu Rīgas prestižajās skolās ir prātam neatverama. Vecāki ir gatavi fiktīvi deklarēties svešos dzīvokļos, kafejnīcās un puķu veikalos.

Sākumskolas pārstāve informē, ka skolas vadībai nav tiesību pārbaudīt deklarētās adreses patiesumu un to, vai konkrētajā adresē vispār ir iespējams dzīvot. Aizdomas par fiktīvu deklarāciju esot reti. Biežāk ir konstatētas situācijas, kurās divi bērni ir deklarēti vienā adresē, taču arī šādos gadījumos pastiprinātāk situācijas netiek izskatītas.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāve aicina vecākiem būt modriem un laikus iesniegt pieteikumus vēlamajai sākumskolai. Savukārt vecāki, kuri saskārušies ar līdzīgiem gadījumiem un šobrīd meklē izejas variantu, lai bērns varētu uzsākt mācības, ir aicināti vērsties departamentā. Tur tiek organizētas konsultācijas un meklēti rezerves varianti, lai ikviens bērnudārza beidzējs septembrī uzsāktu mācības.

Foto

3 komentāri