Koki, krūmi beigti, viss “zampā” melns kā ogle! OIK stacija Līvānu pusē lielu pļavu piesārņo līdz nepazīšanai

Roberts Blass

Autors: Roberts Blass

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš gatavs iedziļināties un risināt smagas situācijas un noziegumus. Ļoti rūpīgi iepazīstas un izvērtē pieejamo informāciju.

7 komentāri

Līvānu novada Turku pagastā OIK koģenerācijas stacija piesārņojusi vidi: pļavā nopludinājusi biogāzes ražošanas atlikumproduktus, tādējādi pamatīgi piecūkojot teritoriju pusotra hektāra platībā. Par piesārņojumu pašvaldība uzzina tikai no “Bez Tabu”, Valsts vides dienests draud ar bargu sodu.

Turku pagasta iedzīvotāja, kura vēlas palikt anonīma, stāsta, ka maija sākumā pļavā blakus koģenerācijas stacijai, kas atrodas pāris simtu metru no ceļa, pamanījusi melnu nokrāsu. Pieejot tuvāk, ieraudzījusi, ka pļava ļoti lielā platībā slīkst melnā šķidrumā. Vēlāk, sākoties karstam laikam, šķidrums sācis žūt, pārvēršot pļavu melnā purvā. Šodien pļavu pusotra hektāra platībā klāj smakojoša masa biezā slānī. Pa masu pārvietoties ir apgrūtinoši, jo nevar zināt, kurā brīdī un vietā masā iestigs kāja.

Pļavu klāj melna masa. Koki, krūmi beigti

Piesārņojuma dēļ nokaltuši koki un krūmi. Iedzīvotāja vides piesārņošanā vaino AS ”International Investments” koģenerācijas staciju, kas ar saražoto biogāzi rada elektroenerģiju. Tā ir viena no daudzām privātajām koģenerācijas stacijām Latvijā, kas izveidota ar Eiropas Savienības atbalstu un par kuras saražoto elektroenerģiju visi Latvijas iedzīvotāji maksā obligāto iepirkuma komponenti jeb bēdīgi slaveno OIK.

Stacijai blakus pļavā nopludinātā viela ir biogāzes ražošanas procesa pārpalikumi, stāsta iedzīvotāja. Viņa bažījas, ka piesārņoti varētu būt gruntsūdeņi un turpat esošā Neretas upe, jo notekgrāvis, kas savienots ar upi, ir turpat blakus piesārņotajai teritorijai.

Satraukta Līvānu novada iedzīvotāja

Kā redzat, visi kociņi nokaltuši. Negribas, ka piesārņojums nonāk Neretas upē, jo šis viss plešas aizvien lielāks. Ja vēl sāksies lietus periods, to var aizskalot līdz Neretas upei. Tepat apkārt viscaur ir mājas, ir arī lopi, kas iet dzert no upes. Tas [piesārņojums] daudz ietekmē.

FOTO: Apskati OIK stacijas postažu Līvānu novadā

Stacijas vadība taisnojas, vides draugi – krata ar pirkstu

“Bez Tabu” viesojas koģenerācijas stacijas teritorijā, kur gan nevienu vadošu tās pārstāvi nesastop. Sazvanīts stacijas pārvaldnieks vien saka, ka notikušais ir ”avārijas situācija”, iesaka sazināties galveno pārstāvi. AS ”International Investments” valdes priekšsēdētājs Harijs Lielvārds stāsta, ka nopludinātā viela ir digestāts, proti, pārstrādātā biomasa, organisks ražošanas blakusprodukts, ko mēdz izmantot lauksaimniecības zemes mēslošanā, tāpēc kaitējums videi neesot būtisks.

Harijs Lielvārds
AS ”International Investments” valdes priekšsēdētājs

Avārijas situācija nevar tikt aplūkota kā darbinieku nolaidīga vai bezatbildīga rīcība. Digestāta noplūde ražotnē ir notikusi tehnisku bojājumu dēļ. [..] Ikkatrai uzņēmējdarbībai ir ietekme uz sabiedrību un apkārtējo vidi. Ražošanas nozarē šī ietekme diemžēl ir lielāka, jo ikvienā ražotnē ir jārēķinās ar avāriju risku.

“Bez Tabu” sazinās arī ar Līvānu novada pašvaldības pārstāvjiem, kuri neesot zinājuši par piesārņojumu, tomēr pēc informācijas saņemšanas no raidījuma sola rīkoties.

Valsts vides dienestā (VVD) norāda, ka šāda biomasas nopludināšana dabā nav pieļaujama. To kā ļoti koncentrētu mēslojumu drīkstot izmantot tikai uz apstrādātas lauksaimniecības zemes, skaidro VVD. Lai gan tas nav ķīmisks piesārņojums, novadot digestātu kur pagadās, tas var radīt kaitējumu, kam pierādījums ir nobeigušies koki un krūmi.

Maruta Bukleviča
Valsts vides dienesta pārstāve

Tas, kas tur ir redzams, protams, neatbilst kārtībai, kādai jābūt. Noplūde ir pietiekami liela, tātad notikusi salīdzinoši ilgi.

Gan apkaimes iedzīvotāja, gan VVD pārstāve Maruta Bukleviča ir neizpratnē, kāpēc noplūde nav apturēta, ja tā notikusi ilgstoši. Iedzīvotāja uzskata, ka piesārņojums ir apzināts.

”Iepriekš viņi paši veda citiem saimniekiem uz laukiem kā mēslojumu. Nezinu, kāpēc, bet vairs nevienam to mēslojumu nevajadzēja. Droši vien, ka viņiem vairs nebija kur to likt, līdz ar to viss tek laukā,” teic apkaimes iedzīvotāja.

VVD pārstāve Bukleviča informē, ka atbildīgajiem likts sakopt piesārņoto teritoriju līdz 1. jūlijam. Citādi stacijas saimnieki var tiks sodīti ar naudas sodu līdz 2900 eiro.

Tāpat Bukleviča teic, ka pārbaudē piesārņojums Neretas upē pagaidām nav konstatēts, tomēr uzņēmumam likts veikt ūdens monitoringu.