”Kas savu rīksti taupa, tas ienīst savu dēlu!” Kristiešu draudze izplata aicinājumu pērt bērnus

Artūrs Špaks

Autors: Artūrs Špaks

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš labi orientējas ceļu satiksmes lietās, apdrošināšanas strīdu un dažādu konfliktu risināšanā.

21 komentārs

Kristiešu draudzes ”Prieka vēsts” mājaslapā publicēts raksts ”7 lietas, kuras jāmāca bērniem”, kurā vairākkārtīgi tiek norādīts, ka vecākiem bērns jāsoda un jāper. Pirms pēršanas kopīgi esot jālūdzas un jāizskaidro, kas bijis nepareizi.

Raksts ”7 lietas, kuras jāmāca bērniem” publiski pieejams ikvienam tīmekļa lietotājam. Tajā lasāmi dažādi padomi bērna audzināšanā, kā otrais raksta punkts norādīts par grēku nožēlošanu, kur minēts šis: ”Izrunājiet, kas bija nepareizi, paskaidrojiet to ievērošanas svarīgumu un kopīgi lūdziet. Bērnam jāsaprot, par ko viņš saņem sodu, pērienu.”

Turpat zemāk citētas arī dažādas Zālamana gudrības, kurās arī vecāki tiek aicināti bērnu audzināšanā izmantot fizisku spēku.

Kā raidījumam atklāj ”Prieka vēsts” vecākais mācītājs Vilnis Gleške, raksts atkārtoti internetā ievietots šā gada vidū un saturot vērtīgu informāciju. Dieva kalps norāda, ka tīmeklī lasāmais ir kāda semināra atreferējums. Gleške pēršanu izvēlas saukt par fizisku korekciju. Mācītājam ir trīs bērni, un viņš atzīst, ka arī savus bērnus savulaik koriģējis.

Vilnis Gleške
”Prieka vēsts” mācītājs

Kad tu skaidro, pats nomierinies. Tu nedari to (nekoriģē) ar histēriju, niknumā, azartā. Izstāsti savam bērnam, ka pienākums ir iemācīt lielās dzīves patiesības. Ir lietas, kur sekas ir bēdīgas. Jā, kādreiz viņi saņēma fizisku korekciju. Esmu uzaudzis ticīgu vecāku ģimenē, esmu saņēmis to, ko mūsdienās sauktu par pērienu.

Šā gada pirmajā pusgadā bērnu tiesību aizstāvji ar uzticības tālruņa starpniecību snieguši psiholoģisku palīdzību vairāk nekā četros tūkstošos gadījumu! 70 gadījumos tika saņemta informācija par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem ģimenēs. ”No valstiskās nostājas un tiesiski atzīta aspekta, fiziska bērna ietekmēšana ir aizliegta. Tā nav sociāli pieņemama,” atklāj Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāve Renāte Alberga.

Psiholoģe Iveta Aunīte ir kategoriski pret bērnu fizisku iespaidošanu. Viņa norāda, ka vecākiem jābūt autoritātēm, ne varmākām.

Iveta Aunīte
Psiholoģe

Tas, ka kādreiz mūsu vecāki citādāk nemācēja, nenozīmē, ka mēs nevaram rīkoties citādāk ar saviem bērniem. Mēs drīkstam bērniem aizrādīt, ierobežot, kritizēt, ja tas notiek cieņpilnā veidā. Tikko pazūd cieņa, parādās apdraudējums vai bailes, tās tomēr nav pieļaujamas metodes.

Psiholoģe un bērnu tiesību aizstāvji atklāj, ka bērnu pēršana Latvijā joprojām ir plaši izplatīta.

Pēc “Bez Tabu” intereses par draudzes mājaslapā ievietoto rakstu tas no tīmekļa izņemts. Šobrīd minētajā lapā lasāms, ka raksts tiks ”pārstrādāts un pārpublicēts ar labojumiem.”