“Kāpuri istabā krita no griestiem tieši gultā!” Virs kaimiņu galvām augšējā stāva dzīvoklī vairākas nedēļas guļ sadalījies līķis

Diāna Urbāne

Autors: Diāna Urbāne

53 komentāri

Rīdzinieces Lauras saldo miegu naktī iztraucēja kāpuri, kuri krita no griestiem tieši gultā. Mēģinot atrast cēloni negaidītajiem ciemiņiem, meitene gulēja vien pāris stundas. Kad šķita, ka viss ir likvidēts un tas ir bijis tikai ļauns murgs, no rīta kāpuri atkal bijuši klāt.

Nākamajā dienā Laura devusies uz darbu, taču dzīvoklī ieradusies vecmāmiņa, kura nāca palīdzēt atbrīvoties no kāpuriem. Vecmāmiņa meitenei paziņoja, ka 29. jūnijā augšējā stāva dzīvoklī ir izvākts līķis, kurš jau bija sadalījies.

Meitene dzīvoklī pati savām rokām veic remontu, kāpuri istabā līda pa šķirbām no augšējā stāva dzīvokļa, kur atradās līķis. Sākotnēji Laura kopā ar mammu centās cīnīties ar kustoņiem, taču neveiksmīgi.

Lauras mamma atklāj, ka tā bija cīņa kā ar vējdzirnavām. Līdz ko kāpurus savāca, tie atkal no jauna uzradās. Turklāt vēlāk tie pārvērtās par mušām!

Iedzīvotāji nezina teikt, cik ilgi līķis atradās dzīvoklī, tomēr ir aizdomas, ka nelaiķim bija problēmas ar grādīgajiem dzērieniem. Viņu atrada guļam krēslā.

Juris
dzīvo blakus dzīvoklī

Blakus dzīvoklī bija neganta smaka. Sevišķi karstajā laikā naktī smirdēja vēl vairāk. Es mēģināju izraisīt caurvēju, taču nesekmīgi.

Iedzīvotāji mēģināja sazināties ar mājas apsaimniekotāju, lai palīdz atbrīvoties no kāpuriem un neciešamās smakas. Sākumā palīdzību atteica, taču pēc vairākkārtējiem lūgumiem speciālists ieradās un tārpus likvidēja.

Laura
pārsteigta par notikušo

Namu pārvalde pateica, ka mums pašiem problēma ir jārisina, viņi neko nevarot palīdzēt. Gājām uz policiju, teica, ka tas ir privātīpašums un viņiem nav nekādas pilnvaras iet dzīvoklī. Tikai pēc nedēļas mums izdevās sarunāt, ka atnāks un iztīrīs dzīvokli.

“Rīgas namu pārvaldnieks” norāda, ka ir izdarījis visus nepieciešamos darbus, tālāk viss ir mantinieka rokās.

Valsts policija apstiprina, ka mantinieks ir noskaidrots un ir informēts par radušos situāciju.

Tomēr iedzīvotājus satrauca, vai neciešamā smaka nav bīstama veselībai!

Elīna Ermansone
Veselības inspekcijas pārstāve

Izvērtējot pieejamo informāciju, t.sk. zinātnisko literatūru, Inspekcija uzskata, ka kaimiņu veselībai apdraudējuma nav, iespējamie riski veselībai, ja tādi vispār ir, ir tikai pašā dzīvoklī, un tie šajā gadījumā nevar izplatīties ārpus dzīvokļa robežām.

Inspekcija aicina iedzīvotājus pastiprināti vēdināt gan savus dzīvokļus, gan koplietošanas telpas, līdz smaka izvēdināsies.

53 komentāri