Kaimiņš uzsācis psiholoģisko karu. Sūrojas jelgavnieks un ir sašutis, ka ticis pamatīgi apmelots

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

Pieredzējusi TV3 "Bez Tabu" žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un problēmu risināšanā. Veido sizetus par dažādām tēmām. Rūpīgi iedziļinās katrā stāstā un rod risinājumus pat sarežģītām konfliktsituācijām. Palīdz novērst netaisnību.

0 Komentāru

Jelgavnieks Benjamins sūrojas, kopš pirms gada viņam ir jauni kaimiņi, vairs neesot miera savā privātīpašumā, jo diena, jo jauni kreņķi. Blakus mājas kaimiņš uzsācis psiholoģisko teroru, kas ieildzis jau gada garumā.  Tā kā Benjaminam ir dubultpilsonība un viņš ir gan Latvijas, gan ASV pilsonis, pat ienākusi prātā doma lūgt palīdzību ASV cīņā ar kaimiņa patvaļu.

Viss sācies, kad Benjamins nav piekritis kaimiņa Artjoma projektam pārvietot servitūtu.

Caur kaimiņa pagalmu ved ceļš uz Benjamina kunga mājām. Servitūts ierakstīts Zemes grāmatā kā apgrūtinājums kaimiņa īpašumam. Artjoms gribējis, lai tas tiek pārcelts no viņa pagalma vidus uz pagalma malu un iet gar viņa īpašuma robežu.

Benjamins nav piekritis, jo saskaņā ar piedāvāto ar projektu, jaunā ceļa turpinājumu aiz kaimiņa zemes robežas līdz viņa mājai, Benjaminam nāktos izbūvēt pašam par saviem līdzekļiem. Piekristu akceptēt vien tad, ja kaimiņš izbūvē vārtus par 500 eiro un izveido jaunu pievedceļu līdz viņa mājai. Līdzšinējais ceļš aiz kaimiņa īpašuma robežas iezīmēts zemes plānā. Kaimiņš nepiekritis, un drīz vien apmelojis un nepatiesi apsūdzējis Benjaminu žoga stabu zādzībā. Benjamins apgalvo, ka tie bijuši nevis kaimiņa, bet viņa stabi.

Krimināllieta izbeigta, jo izmeklēšanas gaitā secināts, ka tie tiešām bijuši Benjamina stabi. Ejot uz policiju un taisnojoties, ka nav zaglis, sirmā vīra gods aizskarts un kreņķi bijuši lieli.

Kaimiņš atzīst, ka noticis pārpratums. Apvainojumu kaimiņu virzienā Benjaminam ir daudz, tostarp, ka Artjoms draudot, ka sabojājis viņa vārtus, ka blakus izbūvējis jaunus, kuru asās malas nodarot miesas bojājumus, ka uzlējis viņa sunim nezināmas izcelsmes šķidrumu, kamdēļ dzīvnieka purns cietis. Kaimiņš Artjoms apvainojumus noliedz. Jaunos vārtus, kuri nepatīkot kaimiņam, izbūvējis, lai suņi nestaigājot.

Jelgavas pilsētas domnieki zinot par konfliktu, taču no tā norobežojas.

Līga Klismeta
 Jelgavas pilsētas pašvaldības Komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste

Jelgavas pilsētas ”Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” nosaka, ka žogus starp blakus esošiem nekustamajiem īpašumiem savrupmāju apbūves teritorijās ierīko pa zemesgabala robežu. Tie jāizbūvē un jāuztur kārtībā īpašniekiem, savstarpēji vienojoties. Ja kaimiņi nespēj vienoties, tad par servitūta pārvietošanu un nosacījumiem var lemt tikai tiesa.

Artjoms “Bez Tabu” atzīst, ka gatavs piekāpties un izbūvēt zemes ceļu, iespējams, uzbērt šķembas, līdzvērtīgu Benjamina esošajam, aiz sava īpašuma robežas un ievietot vārtus uz abu īpašumu robežas, ja vien Benjamins piekristu, ka tiek pārvietots servitūts.

Benjamina kungs nepiekrīt, ka kaimiņš izbūvē no savas īpašuma robežas uz viņa māju tikai zemes ceļu, jo viņa tagadējais ceļš esot labāks, tam ir šķembu segums apakšā, un, pat ja kaimiņš uzbērs šķembas, vienalga būs vajadzīgāki pamatīgi darbi, lai ceļš neapplūstu. Tagad tā esot principa lieta un gatavs tiesāties.

Foto

0 Komentāru