Kaimiņš Bērzpils pusē izrok ceļa vietā dīķi, liedzot apkārtējiem nokļūt uz saviem īpašumiem

Alise Kubiloviča

Autors: Alise Kubiloviča

Bez Tabu raidījuma žurnāliste, kura ar lielu rūpību un uzmanību iesaistās sadzīvisku konfliktu un nebūšanu risināšanā.

1 komentārs

Lai nokļūtu uz dzimtas mājām Bērzpils pusē, Daiņa ģimene vienmēr braukusi caur kaimiņiem piederošo zemi. Tas darīts, jo citu piebraucamo ceļu neesot – taču šobrīd izmantot vienīgo iespēju tikt uz savu īpašumu lieguši kaimiņi.

Dainis stāsta, ka savstarpēju konfliktu neesot bijuši, vienmēr ar kaimiņiem satikuši labi. Līdz dienai, kad ceļu šķērsot liegts. Nesaskaņas sākušās, kad pie teikšanas nācis kādreizējās īpašuma saimnieces znots – viņš noskaidrojis, ka braucamā ceļa servitūta tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, tāpēc likumiski drīkstējis liegt to izmantot. Dainis iesniedzis prasību tiesā, lūdzot ceļu atzīt par servitūtu.

Dainis
nevar piekļūt pie īpašuma

Ceļa servitūts man arī tika piešķirts. Dažas dienas pirms tiesas sprieduma stāšanās spēkā, kaimiņi ceļa vietā izraka dīķi. Mana māja iet postā, jo es netieku uz savu īpašumu.

Arī Dzintars ir viens no kaimiņiem, kurš savu 40 hektārus lielo īpašumu atstājis pašplūsmā, jo teritorijai piekļūt nevar – tātad nevar to arī apsaimniekot!

Dzintars
nevar iekļūt savā teritorijā

Mēs ģimenē spriežam, kas par vainu, kāpēc nevaram tikt uz savu īpašumu. Nevaram saprast!

Kaimiņi savā starpā tiesājas jau septīto gadu! Abām pusēm savi juristi, Daiņa jurists Eduards Grietiņš atgādina par pirmās tiesvedības rezultātu, kurā panākts nodibinājums ceļa servitūtam. Tomēr kaimiņu likto šķēršļu dēļ, t.i., izrokot dīķi, situācijas atrisināšana kavējas. Notikusi vēl viena tiesvedība, kurā lūgts nelikt šķēršļus un atjaunot ceļa servitūtu. Izrakto dīķi pašvaldība atzinusi par patvaļīgu būvniecību, tāpēc uzlikts par pienākumu to aizrakt! Ja to nedara – darbus uzsāk dome, piedzenot līdzekļus.

Kaimiņa jurists no komentāriem atsakās.

kaimiņa jurists

Es to lietu esmu tikai nesen saņēmis, tāpēc nevarēšu jums šobrīd neko komentēt juridiski un pilnvērtīgi. Tāpēc drusciņ pāragri.

Tiesas procesu dēļ Balvu novada būvvaldes vadītāja piekrīt komentāru sniegt tikai rakstveidā – tāpat atsūta galīgo tiesas spriedumu, kurā melns uz balta teikts, – īpašniecei uzdots novērst patvaļīgo būvniecību un  atjaunot iepriekšējo stāvokli.

Anita Avotiņa
Balvu novada būvvaldes vadītāja

Šobrīd notiek tirgus izpēte būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei iepriekšējā stāvokļa atjaunošanai – izraktās meliorācijas sistēmu, tostarp dīķa aizbēršanai.