“Kāds absurds!” Izsolē iegādājas dzīvokli, bet gadiem tajā neielaiž, tiesu izpildītājs plāta rokas

34 komentāri

Atgriežoties uz dzīvi Latvijā, ģimene pirms trim gadiem izsolē iegādājās dzīvokli Kuldīgā, tomēr miteklī nav dzīvojusi ne dienas. Iepriekšējais dzīvokļa īpašnieks, kuram miteklis atņemts par parādsaistību nepildīšanu, izmanto negodprātīgu shēmu, kas ļauj viņam palikt dzīvoklī, neielaižot tajā jauno saimnieku. Arī valsts institūcijas ir bezspēcīgas palīdzībā.

Edgars Gutāns daudzus gadus dzīvoja ārzemēs, kur izveidoja ģimeni. Pirms trim gadiem viņš atgriezās dzimtajā Kuldīgā, kur vēlējās turpināt ģimenes dzīvi: iegādāties mitekli, skolot bērnus Latvijas skolā. Edgars piedalījās izsolē, kurā par 18 tūkstošiem eiro iegādājās dzīvokli Lapegļu ielas 2. namā, Kuldīgā. Dienā, kad ”Bez Tabu” viesojas Kuldīgā, Edgars ir ļoti aizņemts darbos ārpus pilsētas, bet par neapskaužamo situāciju, kas ietekmē Edgara ģimeni gadiem ilgi, stāsta vīrieša krustmāte Antonija.

Antonija
dzīvokļa jaunā īpašnieka krustmāte

2016. gadā, kad viņš piedalījās izsolē, patiesībā, vēl pirms izsoles, lūdza tiesu izpildītājai, kura rīkoja izsoli, vai nevarētu to dzīvokli apskatīt. Viņam atbildēja: kad izsole būs notikusi, būs nokārtotas īpašumtiesību formalitātes, tad varēs iekļūt dzīvoklī.

Iepriekšējam dzīvokļa īpašniekam Edijam Atmatam mitekli atņēma par nepildītām parādsaistībām, dzīvoklis bija ieķīlāts.

Absurdā situācija: dzīvokli nopērk, bet netiek tajā gadiem ilgi. Tiesvedība dzen izmisumā

Antonija
dzīvokļa jaunā īpašnieka krustmāte

Izsole bija notikusi, nauda samaksāta, viņš prasīja dzīvokļa atslēgas, viņam tiesu izpildītāja teica, ka tomēr nevarēs iekļūt, tur ir īrnieki. Tas iepriekšējais dzīvokļa īpašnieks bija paspējis noslēgt īres līgumu. Tad nekas neatlika kā tiesāties. Tiesvedība ilga trīs gadus.

Tā kā bez tiesas sprieduma īrniekus nedrīkst izlikt patvaļīgi, jaunais dzīvokļa īpašnieks tiesājās pret īrniekiem trīs gadus, ne reizi nespēdams iekļūt savā jaunajā īpašumā. Ap pirkstu aptītais īpašnieks Edgars vairākus maksāja ar īpašumu saistītos nodokļus, gadiem ilgi tērējās cita mitekļa īrei. Kā bija sagaidāms, tiesā jaunais īpašnieks uzvarēja. Īres līgumu iepriekšējais īpašnieks uzrādījis pēdējā brīdī, kad jaunais saimnieks bija nostiprinājis savas īpašumtiesības. Tiesā tika pierādīts, ka īres līgums tika noslēgts ar atpakaļejošu datumu, vien skata pēc, ar personām, kuras bija deklarētas pat ārzemēs. Ar šā īres līguma palīdzību iepriekšējais mitekļa īpašnieks centās paildzināt laiku, lai nevajadzētu izvākties no mitekļa, jo patiesībā pats tur dzīvoja.

Nekas nebeidzas!

Antonija
dzīvokļa jaunā īpašnieka krustmāte

Pēc uzvarētas tiesas Edgars man zvanīja un teica: ”Krustmāt, zini, man beidzot ir uzvara tiesā, dzīvoklis beidzot ir mans!” Pēc divām dienām tiesu izpildītājs tomēr saka: ”Mēs nevaram tevi ielaist tajā dzīvoklī, jo tie īrnieki noslēguši vēl kaut kādus apakšīres līgumus!” Saprotiet, kaut kāds absurds!

Uzvarējis vienu tiesvedību pret vieniem fiktīvajiem īrniekiem, nu Edgars grasās tiesāties pret apakšīrniekiem. Pēc pirmās uzvarētās tiesvedības Edgars nomainījis savu advokāti. Izrādās, informācija par apakšīrniekiem tika celta galdā jau pirmās tiesvedības laikā, tomēr Edgara pirmais advokāts nezināmu iemeslu dēļ nelūdza prasībai pievienot apakšīrnieku vārdus. Līdz ar to, lai gan pirmā tiesvedība ir uzvarēta, tā izrādījusies bezjēdzīga, jo spriedums ir saistošs tikai īrniekiem, nevis apakšīrniekiem.

”Bez Tabu” ierodas Lapegļu ielas 2. namā, kur minētajā dzīvoklī sastop tā bijušo īpašnieku Ediju Atmatu. Arī uzrunājot kaimiņus, raidījums pārliecinās, ka miteklī dzīvo Edijs, nevis kāds īrnieks, līdz ar to secināms, ka, visdrīzāk, iepriekšējais īpašnieks turpina negodprātīgi dzīvot svešā dzīvoklī.

Pašreizējā dzīvokļa īpašnieka advokāte saka, ka arī tiesvedība pret apakšīrniekiem , visdrīzāk, būs gausa.

Maija Andresone
dzīvokļa jaunā īpašnieka advokāte

Likums ir rakstīts godīgiem cilvēkiem, bet negodīgi cilvēki vienmēr atradīs kaut ko, ko var izmantot savā labā. Šajā gadījumā tieši tas ir noticis. Šim Atmatas kungam, kam piederēja dzīvoklis, bijuši labi padomdevēji.

Par jebkuru darījumu, kas saistīts ar dzīvokli, iepriekšējam īpašniekam bija pienākums informēt kredītiestādi, jo miteklis tajā bija ieķīlāts, tomēr Edijs Atmats to nedarīja.

Rīgas pilsētas Īres valdē stāsta, ka šāda shēmošana ar mērķi paildzināt dzīvošanu mitekļos nav retums. Īres valdes pārstāve Rita Bednarska arī norāda uz dzīvokļa jaunā īpašnieka pirmā advokāta kļūdu pirmajā tiesvedībā neiekļaut prasību pret apakšīrniekiem. Ja prasībā būtu identificēti apakšīrnieki, spriedums attiektos arī uz viņiem. Šīs kļūdas dēļ vēl viena tiesāšanās ir neizbēgama.

Rita Bednarska
Rīgas pilsētas Īres valdes pārstāve

Atņemot dzīvokli parādniekam, tiesu izpildītājs izliek no dzīvokļa parādnieku, nevis īrniekus. Mūsu valstī patvarības nav. Tiesu izpildītājs nedrīkst izlikt no dzīvokļa īrniekus bez tiesas sprieduma.

“Bez Tabu” sazinājās arī ar tiesu izpildītāju Agnesi Biķi, kura apgalvo, ka nav zinājusi par šādiem apgrūtinājumiem.

Agnese Biķe
zvērināta tiesu izpildītāja

Par konkrēto adresi, 2019. gada maijā, tiesu izpildītāja saņēmusi divas izpildu lietas. Viena lieta par ieguvēja ievešanu valdījumā, otra par personas izlikšanu no telpām. Veicot ievešanu valdījumā un izlikšanu no telpām, tiesu izpildītājam jāveic izpildu darbības, Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Izlikšanas lietā īrniece un izliekamā persona ir paziņojusi, ka adresē vairs nedzīvo un tur neatrodas viņas mantas, bet tajā dzīvo cita persona, ar kuru noslēgts apakšīres, pārjaunojuma līgums. Izpildu lietā par ievešanu valdījumā, persona, kura norāda, ka ir pašreizējā īrniece, ir iesniegusi tiesā sūdzību par tiesu izpildītājas rīcību. Atbilstoši Civilprocesa likumā norādītajam, ievešana valdījumā atlikta līdz sūdzības izskatīšanai tiesā. Iegādājoties nekustamos īpašumus izsolē pie tiesu izpildītāja, potenciālajiem pircējiem jārēķinās ar piespiedu izsoļu riska faktoriem. Pēc nekustamā īpašuma izsoles izsludināšanas visi dokumenti, kas attiecas uz konkrēto nekustamo īpašumu ir pieejami pircējiem. Personai, kas vēlas piedalīties izsolē ieteicams sazināties vai doties pie tiesu izpildītāja, kas rīko izsoli, lai iepazītos ar nekustamā īpašuma novērtējumu un citu informāciju. Tādējādi iespējams apzināt iespējamos, bet ne visus, riskus saistībā ar nekustamo īpašumu. Potenciālajiem pircējiem pašiem ir tiesības doties aplūkot sev interesējošos nekustamos īpašumus. Bet šajās situācijās viss ir atkarīgs no parādnieka – vai viņš atļaus aplūkot nekustamā īpašuma iekštelpas, kā arī vai konkrētajā brīdī kāds būs īpašumā, lai varētu apskatīt telpas. Tiesu izpildītājam nav pienākums pirms izsoles nodrošināt iekļūšanu nekustamajā īpašumā.