“Kā Sūnu ciemā! Kur būvvalde?” Zemes īpašnieks Baltezerā bloķē ielas; “uzpeld” pašvaldības “fušieri”

Roberts Blass

Autors: Roberts Blass

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš gatavs iedziļināties un risināt smagas situācijas un noziegumus. Ļoti rūpīgi iepazīstas un izvērtē pieejamo informāciju.

0 Komentāru

Daudzi Garkalnes novada Baltezera ciema iedzīvotāji vaino kaimiņu patvaļā: publisko ielu nosprostošanā un tauvas joslas aizšķērsošanā, izbūvējot žogu. Tāpat vietējie uzskata, ka pašvaldība to visu piesedz un rīkojas viena īpašnieka, nevis daudzu iedzīvotāju interesēs.

Baltezera ciemā ar žogu apjozts īpašums ”Zvaigznīši”, daļa tā teritorijas ir vitāli nepieciešama daudziem iedzīvotājiem un komunālajiem dienestiem, lai piekļūtu pie īpašumiem un svarīgām komunikācijām. Tomēr nesen arī šo teritoriju ”Zvaigznīšu” īpašnieks iežogoja.

Iedzīvotāji: žogs ir, taisnības nav

Arnis
Baltezera ciema iedzīvotājs

”Pirmkārt, ir pārkāpti apbūves noteikumi sakarā ar pašvaldībā noteikto, vēsturiski izmantoto ielu nožogošanu. Attīstības plāns paredz šīs ielas. Trim ielām – Kursas ielai, Piekrastes ielai un Zvirgzdu ielai – paredzēts krustoties tur, pie tā kopējā transformatora [iedzīvotājs norāda uz vietu aiz sētas]. Kad īpašnieks atsavināja (iegādājās) zemi, dome nav noteikusi šos apgrūtinājumus, ielu sarkanās līnijas vai servitūtus.”

Iedzīvotāji stāsta par vairākām ikdienas situācijām, ar kurām jāsaskaras līdz ar žoga izbūvi. Pirmkārt, lai izbrauktu no saviem īpašumiem pa neaizsprostotajiem ielu posmiem, jāpārkāpj ceļu satiksmes noteikumi. Otrkārt, iedzīvotāji demonstrē ”Zvaigznīšu” kaimiņa īpašumu, kur ierīkoti vārti, tomēr līdz ar sētas izbūvi tiem piekļūt vairs nav iespējams. Treškārt, norobežoto īpašuma daļu dienesti līdz šim esot izmantojuši arī elektrības un kanalizācijas komunikāciju apkalpošanai.

Aksels
Baltezera ciema iedzīvotājs

Mēs te dzīvojam kā tādā sūnu ciemā, pašvaldības būvinženieri atbrauca, paskatījās un teica, ka šādi nosprostot ielas nedrīkst, bet rīcība neseko. Kurš aizstāvēs mūsu intereses?

Garkalnes būvvaldē plāta rokas

Šāda teritorijas ierobežošana saskaņota Garkalnes novada būvvaldē. Būvvaldes vadītājs Jānis Dambis norāda, ka, lai gan iedzīvotājiem vitāli svarīgā teritorija allaž izmantota, tai nav noteikts statuss, kas paredz publisku piekļuvi. Līdz ar to arī šo ”Zvaigznīšu” daļu īpašnieks drīkstot apjozt ar žogu.

Lūgts komentēt, vai šāds nosprostošanas risinājums ir pieņemams, ņemot vērā, ka daudziem iedzīvotājiem tas nav pieņemams un rada būtiskus apgrūtinājumus, Būvvaldes vadītājs Dambis saka: ”Mūsu apbūves noteikumi dod iespēju īpašumam pa gruntsgabala robežu uzstādīt žogu.” Komentējot apgrūtinošo piekļuvi īpašumiem, Dambis saka: ”Kāda starpība? Tas ir privātīpašums.” Šādas situācijas esot ”ne vienā vietā vien”.

Būvvaldes vadītājs Dambis informē, ka publiskā piekļuve konkrētajai teritorijai esot ”nākotnes skaistais redzējums”, jo publiskās ielas noteiktas teritorijas plānojumā līdz 2024. gadam. Plānojumu īstenojot dzīvē, žogs būs nojaucams un ielām piekļuve tikšot nodrošināta. Taujāts, kā rīkosies pašvaldība, ja ”Zvaigznīšu” saimnieks noraidīs teritorijas plānojumu un nepieļaus teritorijā izveidot apgrūtinājumus, Dambis atbild: ”Tad nekā!”

Ar šādu atbildi gan nav mierā Baltezera ciemā dzīvojošie, jo uzskata, ka daudzu vietējo iedzīvotāju vēsturiski izmantoto teritorijai publisku piekļuvi vajadzēja noteikt jau sen, piemēram, kad īpašnieks iegādājās zemi.

80 Baltezera iedzīvotāju parakstīts iesniegums, kurā lūgts atbrīvot ielas, nogādāts gan Garkalnes novada pašvaldībā, gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).

Pašvaldību uzraugi pieprasa domnieku paskaidrojumus un iesaka labot neizdarību

Ja īpašnieks atsakās sadarboties, iedarbināms arī piespiedu mehānisms, informē Ingūna Urtāne, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta direktore. To pieprasa arī iedzīvotāji.
Ingūna Urtāne
VARAM Telpiskās plānošanas departamenta direktore

Ja pašvaldība plānojumā uzzīmējusi ielas, ja tās ir definētas kā publiskas ielas, tātad pašvaldībā viennozīmīgi tās paredzētas sabiedrības interesēm. Līdz ar to nebūtu iemesla atpakaļceļam. Konkrēto teritoriju varētu atsavināt vai nu brīvprātīgi vai piespiedu kārtā. Tad jārisina, kā izbūvēt ielas. Ja būtu padomāts, ka šī teritorija nepieciešama publiskai funkcijai, pašvaldībai vajadzēja izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties pirmajai.

Pēc “Bez Tabu” iesaistīšanās VARAM pieprasījusi Garkalnes novada domes vadībai sniegt paskaidrojumus, kā šāda situācija varēja izveidoties.

Tauvas josla tiešām visiem?

Iedzīvotāji ”Zvaigznīšu” īpašniekam pārmet arī tauvas joslas norobežošanu: norāda, ka žogs izbūvēts teju līdz Lielā Baltezera ūdenim. Dienā, kad ciemā viesojas “Bez Tabu”, vienā īpašuma malā žogs stiepjas līdz meldriem. Iedzīvotāji stāsta, ka ūdens līmenis šobrīd ir zems. Kad tas ir augstāks, līdz piekrastei otrpus žogam no šīs īpašuma puses piekļūt būšot neiespējami.

Būvvaldes vadītājs Jānis Dambis stāsta, ka Aizsargjoslu likums liedz būvēt žogu tauvas joslā. ”Aizbraucām un apsekojām. Mērīts nav, bet liekas, ka tauvas josla tur ir brīva,” tā par situāciju ”Zvaigznīšos” izsakās Dambis.

Ingūna Urtāne
VARAM Telpiskās plānošanas departamenta direktore

Citās valstīs, kur tauvas josla ir svēta lieta, vienmēr tiek atstāta teritorijas daļa, pa kuru gājēji var normāli pārvietoties, nevis jābrien pa ūdeni. Latvijā populāri ir aizbūvēt žogu līdz ūdenim un nenorobežot īpašumu pret ūdens fronti, tādējādi pagarinot īpašumu pret ūdeni. Tā ir ļoti tipiska situācija.

Sazvanīts, ”Zvaigznīšu” saimnieks Atis Parols saka, ka neatrodas Latvijā, piekrīt klātienē tikties gandrīz pēc nedēļas. Tomēr vēlāk Parols pārdomā un atbild rakstveidā.

Komentējot pārmetumus par publisko ielu slēgšanu, Parols raksta: ”2012. gadā gar kopīpašumu “Zvaigznīši” bija plānots ierīkot ielu (projekts tika saskaņots). Taču vietējie Baltezera iedzīvotāji [..] apstrīdēja Piekrastes ielas izbūves projektu, līdz ar to šobrīd izvirzītās pretenzijas un apgalvojumi no iedzīvotāju puses ir nepamatoti.”

Šo ”Zvaigznīšu” īpašnieka komentāru par it kā vēlēšanos izlīdzēt iedzīvotājiem ar ielas izbūvi daudzi Baltezera ciemā dzīvojošie kritizē, jo, kā uzskata iedzīvotāji, aiz cēlā žesta patiesībā slēpušās savtīgas un nelikumīgas ieceres. Proti, lielākā ”Zvaigznīšu” zemes īpašuma daļa ir applūstošajā teritorijā, kurā apbūve aizliegta. Šādā teritorijā gan ir atļauta ielas izbūve. ”Zvaigznīšu” saimnieki savulaik domē saņēma divas būvatļaujas: vienu par teritorijas rekultivācijai (zemes uzbēršanai), otru – ielas būvniecībai. Iedzīvotāji stāsta, ka, novērojot vērienīgo teritorijas uzbēršanu, sapratuši, ka applūstošā teritorija patiesībā tiek stiprināta kam krietni lielākam – vērienīgai apbūvei, kas applūstošā teritorijā aizliegta.

”Kādēļ ceļa platums tika paredzēts 16 metri? Vai viņš taisījās auto maģistrāli būvēt? Atbilde ir vienkārša: ielas vietā bija paredzēts būvēt mājas,” saka iedzīvotājs Tomass.

Iedzīvotāji protestēja pret šo vērienīgo uzbēršanu. Vietējie ļaudis uzrāda ”Zvaigznīšu” teritorijas detālplānojumu, kurā patiesi bijis iecerēts būvēt četras ēkas. Par uzbēršanu starp iedzīvotājiem un ”Zvaigznīšu” īpašniekiem notiek tiesvedība.

Sākotnēji piedāvātais teritorijas detālplānojums

Iedzīvotāju foto

Iedzīvotāji uzskata, ka vēsturiski izmantotās ielas ”Zvaigznīšu” īpašnieks nobloķējis, atriebjoties iedzīvotājiem par protestiem pret teritorijas apbūvi.

Komentējot pārmetumus par tauvas joslas neievērošanu, zvaigznīšu saimnieks Atis Parols raksta: ”Saskaņā ar normatīvajiem aktiem žogs novietots atbilstoši, jo tauvas josla Lielajā Baltezerā ir noteikta 10 m, līdz ar ko ievērotas visas prasības attiecībā uz to.”

0 Komentāru