Jūrmalnieki sašutuši par būvnieku visatļautību ūdensvadu tīkla izbūves laikā

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

Pieredzējusi TV3 "Bez Tabu" žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un problēmu risināšanā. Veido sizetus par dažādām tēmām. Rūpīgi iedziļinās katrā stāstā un rod risinājumus pat sarežģītām konfliktsituācijām. Palīdz novērst netaisnību.

17 komentāri

Izdangātas ielas, mājās iesprostoti iedzīvotāji – jūrmalnieki sašutuši par būvnieku visatļautību remontdarbu laikā. Jūrmalas iedzīvotāji, kuri mīt Kauguru pusē, sākumā nopriecājušies, ka notiek ūdensvadu tīkla izbūve, taču – jo tālāk, jo trakāk.  Gadoties, ka pat tiekot iesprostoti paši savās mājās, jo iela ir izrakta abos galos un par to pat netiekot brīdināti.

Jūrmalas iedzīvotāji sašutuši, ka projekta laikā ir viena neizdarība pēc otras. Netiekot uzstādītas brīdinājuma ceļazīmes, ka notiek remontdarbi, neesot shēmas, kā apbraukt šķēršļus, pirms uzsākt remontdarbus, neviens vietējos iedzīvotājus neesot informējis.

Jau pāris mēnešus spiesti dzīvot kā kurmju rakumos. Izdangātās ielas vēl varētu paciest, taču gadījies, ka pat tiekot iesprostoti paši savās mājās un nav varējuši  izbraukt ar automašīnu no mājas, jo abos ielas galos veikti remontdarbi, par kuriem iedzīvotāji neesot brīdināti.

SIA “Jūrmalas ūdens” pārstāvis taisnojas, ka tā tam nevajadzētu būt, un sola veikt pārrunas ar darbu veicēju. Pēc “Bez Tabu” vizītes jau nākamajā dienā brīdinājuma ceļazīmes gan tiek uzstādītas.

Uģis Vecvagars
“SIA “Ostas celtnieks” pārstāvis

Atvainojamies iedzīvotājiem, jo ceļazīmju uzstādīšana patiešām aizkavējās, tomēr trūkums ir novērsts un zīmes uzstādītās atbilstoši saskaņotajai shēmai. Iedzīvotāju iebildumiem par situāciju būvobjektā Jūrmalā, Kandavas ielas rajonā, sniedzam šādas atbildes:

1. Lai veiktu darbus šajā rajonā, būvuzņēmējs saņēma Jūrmalas pilsētas domes izdotu rakšanas atļauju darbu veikšanai laika periodā no 21.05.2021. līdz 30.11.2021. Pēc saņemtās atļaujas tika uzsākta mobilizācija, trases nospraušana un citi darbi, ko tiesību akti pieļauj līdz satiksmes organizācijas shēmas saskaņošanai.

2. Par to nosūtām pielikumā pievieto fotofiksāciju no situācijas objektā 02.09.2021. Aizkavējumu izskaidro fakts, ka Jūrmalā norit vērienīgi būvdarbi dažādos rajonos un vienlaikus brigādes veic darbus dažādos rajonos. Lai maksimāli izmantotu laiku un nebūtu dīkstāves, ir brīži, kad brigādes tiek pārceltas no viena rajona uz citu, jo no pasūtītāja un būvdarbu veicēja puses konkrētā ielā īslaicīgi darbus turpināt nav iespējams.

3. Attiecībā uz tranšejas aizbēršanu ar neatbilstošu grunti, informējam, ka darba procesā ir pieļaujamas šādas atkāpes ar nosacījumu, ka ir nepieciešams brīvdienās vai nakts stundās nodrošināt piekļuvi īpašumiem. Protams, tas notiek tikai tad, ja pēc tam tranšejā neatbilstošā grunts tiek izrakta un aizvietota ar atbilstošu, kā tas notika arī šajā gadījumā. Vairākkārtēji rakšanas darbi, izbūvējot cauruļvadus dažādos dziļumos, nav nekas neparasts un notiek uz būvdarbu veicēja izdevumu rēķina, jo darbu organizēšana ir ģenerāluzņēmēja atbildība. Šādi gadījumi nošķir situāciju, kad darbus veic pilnībā slēgtā būvobjektā no būvdarbiem šaurās pilsētas ielās, kur jānodrošina regulāra piekļuve īpašumiem.

4. Par plānotajiem darbiem informācija tiek nodrošināta gan Jūrmalas ūdens mājaslapā, gan sociālajos tīklos. Atsevišķos gadījumos tiek nodrošināta arī informācija iedzīvotāju pastkastītēs, tomēr, ņemot vērā mainīgo situāciju šāda apjoma būvdarbos, precīzu laiku, kad konkrētajā ielas posmā darbi tiks uzsākti un kad pabeigti, nav iespējams iepriekš noteikt, līdz ar to brīdināt var, ka darbi notiks tuvāko mēnešu laikā, kad posmam ir izdota rakšanas atļauja pēc būtības nesniedz skaidrāku situāciju nekā nebrīdināšana personīgi. Vienlaikus skaidrojam, ka saskaņā ar tiesību aktu prasībām neatliekamo dienestu piekļuves iespēja objektā tiek nodrošināta nepārtraukti.

5. Aicinām iedzīvotājus izprast situāciju, ka šobrīd darbi notiek visā Jūrmalā, un būvdarbu veicēji ikdienā intensīvi plāno darbus, lai tos paveiktu maksimāli īsā laikā, līdz ar to pēc iespējas īsāku laika periodu tieši apgrūtinot iedzīvotāju brīvu pārvietošanos savā rajonā.

Projekta ietvaros  paredzēts, ka darbi noritēs vēl dažus mēnešus.

17 komentāri