“Ja zinātu, būtu vīru ierakusi citur!” Pensionārei Bolderājas kapos “atņem” daļu zemes

2 komentāri

80 gadus vecā rīdziniece Lūcija pirms trim gadiem Bolderājas Jaunajos kapos zemes klēpī gulda savu vīru. Vēl pēc gada pensionāre nolemj labiekārtot kapavietu, taču konstatē, ka kopiņa kļuvusi krietni šaurāka.

Lūcija
šokēta par notiekošo

Mans kapiņš. Man jākāpj virsū Uldim, vīram. Ne es varu apmali [uzlikt], ne viņa kapiņu sakopt.

Kundze uzskata, ka kaimiņos esošās kapavietas saimnieki pārkāpuši savas robežas un piesavinājušies daļu Lūcijai atvēlētās zemītes. Turklāt to esot pieļāvusi arī kapsētas pārzine.

Lūcija
šokēta par notiekošo

Kapracis prasīja, nu, trīsvietīga vieta, kur to vectēvu liks. Mazmeita saka, ka liksim viņu pa vidu, un tā mēs vienojāmies.

Pēc kaimiņa kapavietas labiekārtošanas Lūcijas vīrs nu atdusas pašā malā. Pensionāre gan parāda fotogrāfiju, kas uzņemta neilgi pēc bērēm, kur redzamas pavisam citas robežas.

Lūcija
šokēta par notiekošo

Tad es atbraucu un skatos, ka “mana vieta” jau ir ieņemta. Vairs nevaru sakopt. Ja būtu zinājuši, tiešām būtu ierakuši Uldi tālāk. Būtu zinājuši, ka šitā te būs.

Lūcija vairākas reizes vēršas pie kapu pārvaldnieces. Radinieki pat raksta iesniegumus atbildīgajai iestādei – Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, taču atbilde viena un tā pati – Lūcijai neesot taisnība.

Edīte Rostoka
Bolderājas kapsētas kapu pārzine

Lūcija Dārzniece? Jā, ir zināms. Un jurists bija. Bet “Bez Tabu” mūs nav brīdinājuši. Un “Bez Tabu” nevar ierasties bez mūsu Kapsētu pārvaldes brīdināšanas.

Bez Tabu: Tad jūs komentāru saistībā ar šo situāciju nevarēsiet sniegt?

Man pat nav pilnīgas tiesības sniegt. Tur ir jurists atsevišķi bija nācis skatīties. Pirmkārt, kundzei jāatceras, ka šie nav privātie kapi. Tas ir pats pirmais.

Kapu pārvaldniece pastāv uz savu, ka Lūcijas gadījumā pat neesot nekādu problēmu. Latvijas Apbedītāju asociācija uzsver, ka šādas situācijas notiek, taču – ļoti reti.

Edmunds Štreihfelds
Latvijas Apbedītāju asociācijas priekšsēdētājs

Katrs jau tomēr zina un turas savās robežās. Nevar jau tur darīt pāri kaimiņiem. 27 gadu laikā varbūt reizi es atceros kādos citos kapos bija tāds konflikts, bet toreiz tas kaut kā atrisinājās.

Apbedīšanas jautājumus pašvaldības kapos regulē saistošie noteikumi. Visus kapavietas labiekārtošanas darbus esot jāsaskaņo ar attiecīgas kapsētas pārzini.

“Kapavietas uzturētājam aizliegts patvaļīgi paplašināt savas kapavietas robežas. Tātad šajā gadījumā vainīgs ir tas, kas ir paplašinājis savu kapavietu,” piebilst Štreihfelds.

Rīgas Kapsētu pārvaldes vadītājam parādām vēl 2016. gadā uzņemto fotogrāfiju, kurā redzamas pavisam citādākas kapavietas robežas.

Igors Svincickis
Rīgas Kapsētu pārvaldes priekšnieks

Pēc Rīgas domes saistošajiem noteikumiem pēc apbedīšanas gada laikā jālabiekārto kapavieta – jāuzstāda apmalītes, žogs kaut kāds, jāiestāda krūmi. Tad, protams, tādu problēmu nebūtu. Bet, nu, es vēlreiz atkārtošos, ka vairākas reizes ir apsekota kapavieta un nekāds pārkāpums nav fiksēts. Tā kapavieta atbilst platībai – 9 kvadrātmetri.

Pārvaldes priekšnieks uzsver, ka iepriekš jau veiktas vairākas pārbaudes, turklāt piedaloties Lūcijas pusei. Pensionāres juriste telefonsarunā apstiprina, ka ir veikta apsekošana un sastādīts akts. Atklājies, ka kapsētas pārvaldītāji gan nevarot uzrādīt ierādīto kapavietu robežu plānus.

“Ja viņa laikus labiekārtotu savu kapavietu, tad problēmu nebūtu,” atkārtojas Svincickis.

“Bez Tabu” atkārtoti dodas uz Bolderājas kapiem, lai vēlreiz apsekotu Lūcijas vīra atdusas vietu. Šoreiz jau ar kapsētas pārzines dalību, kura norāda, ka divvietīgas kapavietas platums ir aptuveni 2,5 metri, bet trīsvietīgas – 3 metri.

Izmērot Lūcijas kapavietu, pārzinesprāt, viss atbilst noteikumiem – platums un garums ir identiski – 3 metri, kas platības ziņā atbilst nepieciešamajiem 9 kvadrātmetriem. Savukārt, kas attiecas uz 2016. gadā uzņemtajā fotogrāfijā redzamajiem zemē iespraustajiem kociņiem, pārzine uzsver, ka tas paredzēts kā uzskates līdzeklis, nevis konkrēto robežu atzīmes. Kociņus jebkurš varējis arī pārspraust.

Neatkarīgi no iebildumiem iesaistītie Rīgas pašvaldības kapsētu pārstāvji atkārtoti uzsver, ka Lūcijai ierādītā kapavieta atbilst trīs apbedījumu veikšanas platībai, proti, trīs reiz trīs metri.

Lūcija
šokēta par notiekošo

Atbraucu, izraudos un aizbraucu. Saku: “Uldīt, es neko nevaru izdarīt!”.

Šķiet Kapsētu pārvaldes ieņemto pozu varētu ietekmēt tikai un vienīgi Lūcijai labvēlīgs tiesas lēmums. Pensionāre ar radiniekiem arī negrasās samierināties ar esošo situāciju, tāpēc šim stāstam punktu vēl pielikt vēl esot par agru.