Izcērt kokus, “uzbliež” ceļu, piesārņo vidi! Nelegāli uzsāktiem būvdarbiem Latgalē “sakārto papīrus” vēlāk

Roberts Blass

Autors: Roberts Blass

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš gatavs iedziļināties un risināt smagas situācijas un noziegumus. Ļoti rūpīgi iepazīstas un izvērtē pieejamo informāciju.

4 komentāri

Dārzkopības kooperatīvā “Maļutki” Augšdaugavas novadā izbūvēts ceļš pāri upei un upes caurteka, kam sākotnēji nav saņemti nepieciešamie saskaņojumi, ziņo viens no kooperatīva  biedriem. Viņš arī ziņo par vides piesārņojumu, būvniecībā izmantojot būvniecības atkritumus, kā arī bažījas par sava īpašuma, kas atrodas līdzās ceļam, apdraudējumu.

Raidījuma “Bez Tabu” redakcijā vērsās Oļegs, kuram “Maļutkos” pieder vasaras māja. Viņš raidījuma komandu informēja, ka 2020. gada sākumā netālu no viņa īpašuma uzsāka daudzu koku zāģēšanu, kas viņu nepatīkami pārsteidza, un vēlāk arī ceļa izbūvi, kas stiepās arī pāri Gļinovkas upei, stiepjoties gar Oļega īpašumu un plūst arī citviet kooperatīvā.

Oļegs
bažījas par būvdarbiem

Sāka būvēt šādu ceļu, kas ir arī kā tilts pāri upei, blakus manam īpašumam. Te auga koki, bet kas tagad darās! Vērsos pie pagasta priekšnieka.

Izrādījās, ka ceļa būvniecība pagājušā gada sākumā uzsākta ar kooperatīva priekšnieka Alekseja Providenko ziņu. Tolaik sašutušā iedzīvotāja pieaicinātie pašvaldības darbinieki informējuši, ka ceļš tiek izbūvēts nelikumīgi, bez projekta un citiem saskaņojumiem. To apliecina arī savulaik Oļegam atsūtītās atbildes uz viņa iesniegumiem.

Oļegs
bažījas par būvdarbiem

Izsauca kooperatīva priekšsēdētāju, kuru informēja, ka nepieciešams projekts. Viņam tas ļoti nepatika, teica, ka kooperatīvam projekts izmaksā dārgi.

Neraugoties uz pašvaldības pausto, ka ceļa izbūve nav saskaņota, tā turpinājās, norādīja Oļegs.

Oļegs
bažījas par būvdarbiem

Vairākkārt rakstīju sūdzības novada domei, uz kurām atbildēja, ka līdz projekta izstrādei darbi ir aizliegti, bet tie turpinājās. Pagājušā gada pavasarī, kad jau bija izbūvēts tilts, to aizskaloja, jo te ir applūstoša teritorija. Pie tam uzpeldēja skandāls, ka šeit ved būvniecības atkritumus.

Pēc Oļega domām, ceļš ir bīstams, ko, pēc viņa domām, apliecina fakts, ka pagājušogad plūdu laikā tas jau iebrucis. Sašutušais Oļegs norāda uz vēl vairākām nebūšanām. Pirmkārt, Gļinokas upes caurteku, kas iestrādāta. Tās likumību viņš arī apšauba. VIņš arī bažījas, ka jau tā applūstošajā teritorijā, caurtekas izbūves dēļ plūdu laikā upe nespēs raiti novadīt ūdeni, līdz ar to applūšanai ir pakļauts viņa īpašums. Otrkārt, Oļegs uzraugošajām iestādēm ziņojis arī par vides piesārņošanu ar būvniecības atkritumiem. Ar tiem, kā stāstīja Oļegs, ceļa autori, iestrādājot grantī, stiprinājuši ceļu. Piesārņota ar atkritumiem esot arī upe.

Oļegs
bažījas par būvdarbiem

Te ir būvgruži. Saveda četras smagās mašīnas. Citviet ir vēl vairāk. To paslēpa ar grunti un viss.

Bažīgi arī vides sargi

Valsts vides dienestā (VVD) raidījumu informēja par vairākiem pārkāpumiem, kas konstatēti pēc teritorijas apsekošanas.

Iveta Lobanoka
VVD Latgales reģionālās vides pārvaldes direktore

Pirmā sūdzība no “Maļutkiem” tika saņemta pagājušā gada aprīļa beigās. Tika konstatēts, ka notiek Gļinovkas upes tīrīšanas un padziļināšanas darbi, kā arī būvdarbi upes aizsargjoslā. Tika uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par vairākiem pārkāpumiem, tai skaitā par vides piesārņošanu ar būvgružiem, kā arī par to, ka upes tīrīšana un padziļināšana notiek bez VVD tehniskajiem noteikumiem. Tā kā darbi tika veikti saistībā ar būvniecību, tika pieprasīta informācija atbildīgajai institūcijai – pašvaldības Būvvaldei.

VVD, konstatējot piesārņojumu ar būvgružiem, jau pagājušogad lika tos aizvākt, tomēr, kā novēroja “Bez Tabu” vietām tie redzami aizvien, un, kā norādīja par būvdarbiem satrauktais Oļegs, būvniecības atkritumi daudzviet jau iestrādāti ceļa izbūvei izmantotajā gruntī, līdz ar to tos būs grūti konstatēt. VVD apņēmās veikt atkārtotu pārbaudi un sodīt par vides piesārņošanu, ja konstatēs būvgružus.

Sakārto papīrus

“Bez Tabu” vērsās arī Augšdaugavas novada pašvaldībā, kur norādīja, ka kompetentais darbinieks – būvinspektors – esot prombūtnē darba nespējas dēļ. Pašvaldības priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis apstiprināja, ka būvdarbi saskaņoti jau pēc to uzsākšanas.
Aivars Rasčevskis
Augšdaugavas novada priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis

Viņiem ir tehniskais projekts. Tā epopeja sākās 2020. gadā. Pirmā būvniecība tika apturēta, jo, kā sapratu, nebija tehniskās dokumentācijas. Tad tā tapa un izsniedza būvatļauju.

Taujāts, vai ir pareizi “sakārtot papīrus”, nelikumīgu būvniecību legalizējot, pašvaldības pārstāvis Rasčevskis norādīja, ka nebūtu pareizi likt visu nojaukt. Viņš arī informēja, ka kompetentās amatpersonas pārbaudīs, vai izbūve atbilst vēlāk tapušajam projektam. Rasčevskis informēja, ka pirms nedēļas izbūvēto apskatījis savām acīm, sarunā ar “Bez Tabu” redzēto viņš raksturoja, kas “tas viss tāds šausmīgs izskatās”. Jau iepriekš pašvaldība par būvdarbiem sašutušo Oļegu informēja, ka gadījumā, ja viņa īpašumam tiks nodarīts kaitējums, viņš var vērsties regresa kārtībā par zaudējumu atlīdzināšanu, jo būvdarbu veicējam ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu.

Vasarnīcas īpašnieks Oļegs arī norādīja, ka piekrišana būvdarbiem jāsaņem arī no kooperatīva biedriem, tomēr viņa viedoklis neesot vaicāts. “Bez Tabu” sazvanītais kooperatīva priekšnieks Aleksejs Providenko norādīja, ka zaļo gaismu būvdarbiem par kooperatīva līdzekļiem (tie veidojas no biedru iemaksām) valdei devuši biedri, kuri sanāca uz sasaukto sapulci.

Kooperatīva priekšsēdētājs Providenko arī informēja, ka konkrētajā apkaimē ceļš, kas reizē ir arī tilts pāri upei, esot nepieciešams daudziem kooperatīva biedriem, lai īsinātu ceļu līdz veikalam, pieturai un Daugavai, kur kooperatīvs izveidojis pludmales zonas. Ja šādas upes šķērsošanas vietas nebūs, būs jāmēro divus kilometrus garš apkārtceļš.

Aleksejs Providenko
kooperatīva priekšsēdētājs

Tas [tilts] ir tuvākais ceļš līdz veikalam, autobusa pieturai. Ja šīs pārejas nav, ir grūti tur nokļūt. No kooperatīva daudzām mājām tā ir arī vienīgā izeja līdz Daugavai, kuras krastā ar kooperatīva pūliņiem izveidotas pludmales. Citu atpūtas vietu tur praktiski nav. Mēs pasūtījām caurtekas projektu. To izstrādāja, tas nav tik viegli kooperatīvam. Mums ir ierobežoti līdzekļi.

Kavēšanos ar projekta izstrādi Providenko skaidroja ar ierobežotajiem kooperatīva līdzekļiem. Viņš arī norādīja, ka konkrētajā apkaimē gājēju tilts kā ceļa īsinātājs pāri Gļinovkai bijis vienmēr, bet tas aizskalots palos.

Foto: agrākais tiltiņš, kooperatīva priekšnieka foto

“Bez Tabu” uzklausītais kooperatīva biedrs Oļegs uzskata, ka varēja atjaunot gājēju tiltu, nevis veidot platu ceļu, cērtot kokus, un ietekmēt upi. Oļegam ir aizdomas, ka kooperatīva priekšnieks, veidojot ceļu pāri upei, izdabājot savam draugam, lai atvieglotu nokļūšanu ar auto līdz viņa īpašumam. Kooperatīva priekšnieks šādu versiju noraida.

Aleksejs Providenko
kooperatīva priekšsēdētājs

 “Tur nekādu tiltiņu nevarēja izveidot. Tur, kur tagad izbērta grants, pavasaros applūda. Pāri šādam tiltiņam nevarēja pāriet. Tāpat plats ceļš bija nepieciešams, jo tur vajadzēja pievest granti.”

4 komentāri

Aktuālie Bez Tabu sižeti

Ārzemēs vakcinēti latvieši norāda uz iespējamu nepilnību vakcinācijas datos

"Tie “saltiņi” ātri ienāca modē!" taisnojas pie skolas Rīgā "pieķertas" skolnieces

Covid-19 sertifikātu viltošanas rūpals: tur aizdomās Lielvārdes ģimenes ārsti, Ogres slimnīcas darbinieki sagādājuši klientus

"Šoziem saslims teju visi nevakcinētie!" Būvfirmas priekšnieks veic statistikas datu analīzi

"Stipras sāpes, liela problēma. Un neviens...!" Liepājniecei atsaka visi uzrunātie zobārsti

"Lokdauna" laikā CSDD turpina apkalpot sarkanajā zonā; aicina nedrūzmēties

Trīs bērnu mamma: Dzemdēt bija vieglāk nekā slimot ar Covid!

"Vai komandantstundā var iziet ārā uzpīpēt?" satraucas dzīvokļa iemītniece

"Vajadzēs atbraukt, darījums tikai skaidrā naudā!" "Bez Tabu" pieķer mediķi, kas kolēģu grupā viltojusi Covid-19 sertifikātus

"Sajūta, ka esmu Brekte-2!" Latgalieša ābolu rakstos Krievija saskata nacisma slavināšanu

Vai arī mājsēdes laikā tiek iekasēta mācību maksa privātajos bērnudārzos?

Jahtklubs Jūrmalā izbūvē žogu un atkārtoti bloķē tauvas joslu; vietējie pikti