Internetā tirgo Rīgas skolai piešķirtu datoru. Tirgotājs aizbildinās, ka iekārta nopirkta lombardā

Oļegs Visockis

Autors: Oļegs Visockis

1 komentārs
Internetā tirgo Rīgas skolai piešķirtu datoru. Tirgotājs aizbildinās, ka iekārta nopirkta lombardā

Mācību gads ir teju beidzies, daudziem sācies vasaras brīvlaiks, un “Bez Tabu” saņem ziņu, ka internetā mēģina pārdot vienu no izglītības iestādei piešķirtajiem jaunajiem datoriem, kas vēlāk tika uz laiku iedoti skolēniem, kuriem tas patiešām ir nepieciešams.

Rīgā uzrunātie iedzīvotāji uzskata, ka tirgot skolai piederošu inventāru ir pārkāpums. “Skola iedeva, skolai arī jāatdod!” akcentē Emīls, kurš šogad absolvējis vidusskolu.

Tirgotājs telefonsarunā cenšas pārliecināt “Bez Tabu”, ka tas neesot par valsts budžeta līdzekļiem iegādāts dators, kas vēlāk nodots kādas izglītības iestādes rīcībā.

Izglītības un zinātnes ministrija gan norāda, ka pēc informācijas saņemšanas veikta pārbaude, gūstot apstiprinājumu, ka internetā ievietotajā sludinājumā tiek tirgots skolas dators. Noskaidrots arī, ka konkrētais mācību palīglīdzeklis izsniegts Rīgas pašvaldībai.

“Bez Tabu” vēršas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, lai saņemtu skaidrojumu par notikušo situāciju, taču departaments atteicās klātienē sniegt komentāru, norādot, ka atbildes tikšot nosūtītas rakstveidā. Gaidot atbildīgās iestādes vēsti, atkārtoti sazināmies ar datora tirgotāju. Atklājas, ka dators esot iegādāts lombardā Siguldā par pamatcenu 220 eiro un lombarda uzcenojumu – 160 eiro. Dators tomēr neesot paticis, tāpēc nolemts to pārdot.

Saruna ar datora tirgotāju

Mums ir čeks. Tas nav tā, ka tu esi viņu kaut kur no skolas izvilcis, bez čeka, bez nekā.

Tirgotājs arī atsūta pirkuma čeku, kas gan ir aizlocīts, tādējādi nav iespējams pārbaudīt tirgotāja stāstīto. Savukārt sludinājums tagad jau ir izdzēsts, bet dators ar visu čeku it kā esot atgriezts lombardā.

Sarmīte Baltmane
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāve

2020. gada beigās IZM Latvijas pašvaldību dibinātajām vispārējās izglītības un speciālās izglītības iestādēm iegādājās vairāk nekā 6000 datoru – skolu tehnoloģiskā nodrošinājuma uzlabošanai un Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes uz izglītības nozari mazināšanai. Portatīvo datoru skaits katrai skolai tika noteikts atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 16. septembra rīkojumam Nr. 507 ”Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.

No IZM saņemto portatīvo datoru piegādi Rīgas pilsētas pašvaldības skolām nodrošināja Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs, pirms tam veicot nepieciešamo lietojumprogrammu uzstādīšanu, tādējādi datorus sagatavojot darbam pašvaldības datortīklā. Saņemtie IZM portatīvie datori ir uzņemti katras skolas grāmatvedības uzskaitē.

Lai nodrošinātu datortehniku vai citu ierīci izglītojamiem attālināto mācību laikā, izglītojamo likumiskie pārstāvji vērsās skolā ar lūgumu piešķirt datortehniku vai citu ierīci mācībām mājās. Skolas kompetencē bija izvērtēt, kāda tehnikas vienība katram no bērniem mācību procesā ir nepieciešama un tās tālāk izsniedza skolēna likumiskajam pārstāvim, savstarpēji parakstot aktu par pamatlīdzekļu (tai skaitā inventāra) nodošanu lietošanā. Parakstoties saņēmējs apliecināja, ka ir iepazinies ar aktu, apņemas ievērot ierīces lietošanas noteikumus, tā ir darba kārtībā un to nodot atpakaļ skolai ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no skolas atbildīgās personas paziņojuma saņemšanas dienas.

Papildu informējam, ka Rīgas pilsētas pašvaldība no sava budžeta ir nodrošinājusi visu pašvaldībai piegādāto IZM portatīvo datoru apdrošināšanu pret bojājumiem u.c. zaudējumiem.

Par notikušo skola ir vērsusies policijā.

Kopumā pērn valstī iepirkti vairāk nekā 6000 datoru, katrs – teju 700 eiro vērtībā.

1 komentārs