Grūtnieci izbrīna pieprasītā papildu samaksa pie abonementa par peldbaseina apmeklēšanu

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

TV3 Bez Tabu raidījuma žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un dažādu problēmu risināšanā.

11 komentāri
Grūtnieci izbrīna pieprasītā papildu samaksa pie abonementa par peldbaseina apmeklēšanu

Rīdziniece Maija ir gaidībās. Iegādājusies abonementu, lai varētu apmeklēt  grūtnieču nodarbības Rīgas 1. slimnīcas peldbaseinā, taču, lai varētu peldēties, tiek pieprasīts atdarīt naudas maku vēl un vēl.

Maija bijusi pārsteigta, uzzinot, ka ik reizi jāmaksā 1,50 papildus jau samaksātajai summai par abonementu. Sanāk, ka par astoņām nodarbībām jāpiemaksā vēl 12 eiro. Turklāt tos iekasē no visiem, kas apmeklē peldbaseinu. Jautājusi administrācijai, par ko īsti tas esot, jo nekādu individuālās aizsardzības komplektu, kā norādīts cenrādī,  neesot saņēmusi.

Rīgas 1. slimnīcas pārstāve skaidro, ka papildu samaksa esot par dezinfekcijas līdzekļu kopumu.

Iveta Medne
SIA  ”Rīgas 1. slimnīca” pārstāve

SIA  ”Rīgas 1. slimnīca” informē, ka, lai nodrošinātu COVID-19 izplatības ierobežošanu un ievērotu 09.06.2020. MK noteikumu Nr. 360 ”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības, slimnīca veic   šādus pasākumus:

– nodrošina roku higiēnai šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70% etanola);

– veic regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, krāni);

– baseinu ūdenī hloru saturoša dezinfekcijas līdzekļa koncentrāciju uztur noteiktā diapazona augšējās robežās;

-nodrošina darbiniekus ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem atbilstoši darba specifikai.

Iepriekš minēto pasākumu nodrošināšana rada papildu izmaksas, un, lai vismaz daļēji samazinātu Slimnīcas izdevumu slogu, saņemot jebkuru maksas ambulatoro pakalpojumu, pacientam papildus ir jāveic samaksa 1,50 apmērā. Summas apmērs ir noteikts ar Slimnīcas valdes lēmumu.

“Bez Tabu” veic eksperimentu un sazinās ar pieciem peldbaseiniem. Visu pārstāvji   atbild, ka nekādu samaksu ne par dezinfekcijas, ne citiem individuālas aizsardzības līdzekļiem no baseinu apmeklētājiem neiekasē.

GM Baseins

Nē, nē! Par dezinfekcijas līdzekļiem, par baseina hloru mēs paši rūpējamies. Atbilstoši MK noteikumiem mēs liekam atļautajās robežās un paaugstināti. Nekādas papildu maksas klientiem mēs neprasām. Nē, nē!

-Vai arī ne par kādiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, ko paši izmantojat, neprasāt samaksu?

-Protams, ka ne.

Ginta Ozoliņa
Nacionālā veselības dienesta pārstāve

Pacientiem, saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, maksa par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem netiek piemērota. Gadījumā, ja ārstniecības iestāde sniedz maksas pakalpojumu, kura nodrošināšanai individuālie aizsardzības līdzekļi netika piešķirti no valsts līdzekļiem, tad šai gadījumā pašas ārstniecības iestādes kompetencē ir izvērtēt un noteikt, vai pacientam ir jāveic maksa par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem?