Griež elektrības vadus, cenšas “izēst” no mājas! Rīgas centra dzīvokļa īrniece ierauta mājas īpašnieku karā

Roberts Blass

Autors: Roberts Blass

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš gatavs iedziļināties un risināt smagas situācijas un noziegumus. Ļoti rūpīgi iepazīstas un izvērtē pieejamo informāciju.

2 komentāri

Rīdziniece Kristīne īrē dzīvokli galvaspilsētas centrā, A. Čaka ielas 43. namā. Pēc mājas īpašnieces, ar kuru slēdza līgumu, nāves īrniece ierauta mantinieku karā. Viens no mantiniekiem vēlas viņu “izēst” no dzīvokļa, rakstot nepatiesības par it kā traucējošu mājdzīvnieku, draudot ar parādu piedziņu, kaut parādu nav, tāpat sieviete vaino viņu elektrība vadu griešanā.

Kristīne īrētajā dzīvoklī A. Čaka ielas 43. namā dzīvo bailēs, jo marta sākumā viņa vairākkārt palikusi bez elektrības, kāds ļaunprātis pārgriezis vadus kāpņu telpā, pie dzīvokļa durvīm. Ļaunprātību konstatējis elektriķis. Dienā, kad ar sievieti tiekas “Bez Tabu, viņa spiesta atprasīties no darba, jo baidās no kārtējām nelabvēļa izdarībām.

Kristīne
dzīvokļa īrniece

Tur bija pārkniebti vadi. Vadus pieslēdza atpakaļ, izsaucu policiju, kas piereģistrēja šo gadījumu. Vakar atnācu mājās, scenārijs tas pats – nav elektrības. Atkal sazinājos ar “Sadales tīklu”, nekādu bojājumu padevē nav, parādu nav. Tas pats elektriķis uzkāpa augšā un ieraudzīja pārkniebtus vadus. Pirmais, ko man pavaicāja: vai man nav ienaidnieku? Es padomāju, ka ienaidnieku nav, bet, ja tāds jautājums, tad man ir par ko domāt.

2013. gadā Kristīne noslēdza līgumu ar mājas saimnieci par dzīvokļa īri uz 10 gadiem. Mājas saimniece jau vairākus gadus mirusi. 2016. gadā Kristīne pārslēdza līgumu uz tiem pašiem nosacījumiem ar mana mantinieku, jauno pārvaldnieku un nelaiķes vīru vienā personā Juri. Tieši Juri īrniece Kristīne vaino elektrības vadu graizīšanā, jo jau iepriekš viņš centies “izēst” sievieti no dzīvokļa. Saprotot, ka likumīgā ceļā līdz 2023. gadam Kristīnei dzīvokli nevar uzteikt, jo īrniece ievēro līguma nosacījumus, viņš iepriekš jau esot “uzēdies”, terorizējot sievieti.

Kristīne
dzīvokļa īrniece

Man ir suns. Kad slēdzām īres līgumu, saimniecei pašai bija vairāki dzīvnieki, vispār nebija jautājuma, vai drīkst šeit dzīvot suns, bet viņš [mantinieks Juris], protams, sāka ķerties klāt sunim. Sūdzējās, ka suns ir agresīvs, teica, ka kaimiņiem ir bail, bet es pat kaimiņus, kad vedu ārā suni, nesatieku. Mēs te neesam tik daudzi kaimiņi, lai viņš kādam traucētu. Visiem viņš patīk. Nav nekādu pretenziju. Viņš pasūdzējās policijai, bet neko nepanāca. Vēlāk uzzināju, ka viņš gājis uz blakus esošo veikalu, kur sarunāja ar pārdevējām, lai viņas uzraksta iesniegumu. Ir nepatīkami dzīvot, baidoties par drošību.

Gadu gaitā īrniece Kristīne ieguldījusi daudz naudas dzīvokļa remontā. Kristīne uzskata, ka Juris vēlas izdzīvot viņu no dzīvokļa, lai nopelnītu ar mitekli vairāk, piemēram, izīrējot to ārzemniekiem. Tā rīkojas ar citu mājas dzīvokli.

Pērn mantojuma tiesības uz namu nostiprināja nelaiķes meita un dēls. Nu mājai ir trīs kopīpašnieki. Mirušās saimnieces vīrs Juris gan šim sadalījumam nepiekrīt, tāpēc apstrīd to tiesā, uzskatot, ka viņam pienākas 1/2 domājamo daļu.

Kristīne pērn mīļā miera labad pārslēdza īres līgumu ar citu mantinieku, nelaiķes dēlu, kurš uz pilnvaras pamata pārvalda arī savas māsas daļu, tātad viņš pārvalda 2/3. Īrniece stāsta, ka ar šo mājas kopīpašnieku problēmu nav, nu ar viņu norēķinās.

Kristīne
dzīvokļa īrniece

Juris man sūta draudu vēstules par dzīvokļa parādu. Draud arī ar elektrības atslēgšanu. Sūta to katru mēnesi, regulāri. Pēc viņa aprēķiniem, parāds ir gandrīz 3 tūkstošus eiro, bet man parādu nav. Es naudu skaitu jaunajam īpašniekam, ar kuru man noslēgts līgums.

“Bez Tabu” komandai neizdodas sastapt kaitniecībā vainoto kopīpašnieku Juri dzīvoklī, kurā viņš dzīvo tajā pašā namā. Tāpat viņš neatbild uz telefona zvaniem.

Otrs nama kopīpašnieks Rolands, ar kuru Kristīne pārslēgusi līgumu, vērsies policijā, ziņojot par Jura centieniem izspiest naudu no īrnieces, tāpat ziņojis nelegālu pieslēgumu pie cita īrnieka dzīvokļa elektrības padeves un Jura uzkundzēšanos pār māju, kā rezultātā pārējiem kopīpašniekiem pilnvērtīgi saimniekot mājā neesot iespējams.

Rolands
viens no nama kopīpašniekiem

Mums [pārējiem mantiniekiem] pārvaldību neviens nenodod. Piesavinās viens cilvēks, nevaram pārslēgt līgumus ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Riebj naturāli! Bojā īpašumu, nesniedz man pieeju, lauž durvis, ne tikai 10. dzīvoklī, bet arī citā, kur dzīvo mana vecmamma, sanāk viņa sievas māte. Pret viņu līdzīgi vēršas. Mēģina dabūt ārā no dzīvokļa.

Rolands stāsta, ka Juris neesot nostiprinājis mantojuma tiesības, līdz ar to, viņaprāt, Jurim pagaidām namā nav nekādas teikšanas.

Valsts policijas Rīgas Centra iecirknī nupat atteikts ierosināt kriminālprocesu par elektrības vadu pārgriešanu. Likumsargi komentē situāciju par un ap A. Čaka ielas 43. nama strīdu.

Valsts policijas komentārs

Valsts policijas Rīgas Centra iecirkņa lietvedībā šobrīd atrodas divi iesniegumi, pēc kuru saņemšanas notiek pārbaude. Tāpat iecirknī bija divi iesniegumi, kurus izskatot tika pieņemts lēmums atteikt uzsākt kriminālprocesu. No policijā reģistrētajiem materiāliem ir secināms, ka starp iesaistītajām personām ir radies savstarpējs konflikts, kas ir risināms pārrunu ceļā vai tiesā civiltiesiskā kārtā. Katra konkrēta iedzīvotāja gadījums par kādām pretenzijām ir vērtējams atsevišķi atkarībā no notikušā un tā, vai ir konstatēti kādi fakti, ar kuriem būtu iespējams pierādīt kādu personu tīšu nodarījumu un vainu tajā. Tāpat atgādinām, ja personām netiek nodrošināts īres tiesībās paredzētais, tām ir tiesības fiksēt faktus un ar sūdzībām vērsties pie apsaimniekotāja, izīrētāja vai Īres valdē.