Gribi nonākt parādu piedzinēju nagos? Nesamaksā par “UniPark” stāvvietu

Agnese Drunka

Autors: Agnese Drunka

Bez Tabu raidījuma vadītāja, kas visiem stāstiem pieķeras ar pieredzējušas žurnālistes krampi.

6 komentāri

Ar raidījumu “Bez Tabu” sazinājās uzņēmējs, kuru biznesa izdevumi raksturo kā veiksmīgu biznesmeni un jaunas idejas attīstītāju, pat celmlauzi jaunas biznesa nišas izveidē Latvijā. Viņa darbības joma ir īslaicīga automašīnu noma jeb auto koplietošanas pakalpojums. Automobiļu koplietošanas pakalpojuma sniedzējs ir neizpratnē un šokēts par stāvvietu operatoru patvaļu. Šoreiz konkrēti par stāvvietas operatoru “UniPark”.

Vladimirs vada uzņēmumu, kas nodarbojas ar īslaicīgu auto izīrēšanu un viņiem pieder 90 automašīnas. Decembrī uzņēmums saņēmis veselu kaudzi paziņojumu par parādu piedziņas uzsākšanu.

Pētot iemeslu parādu piedziņai, atklājies, ka ar virkni automašīnu pārkāpti “UniPark” stāvvietas lietošanas noteikumi tirdzniecības centra “Olimpija” stāvlaukumā, kur par brīvu drīkst turēt automašīnu divas stundas, bet katra nākamā maksā piecus eiro.

Vladimirs Reskājs

Tā summa, ko stāvvietas operators vēlas, lai uzņēmums samaksā, ir 5 eiro. Un 17 eiro plus tas, ko vēlas saņemt parādu piedzinēji, respektīvi 22 eiro.

Absurdākais šai stāstā ir tas, ka uzņēmums nav saņēmis ne brīdinājumu, ne soda kvīti, ne jelkādu citu ziņu no “UniPark” stāvvietas operatora par nesamaksāto stāvvietu. Par to uzzinājuši vien no parādu piedzinējiem.

Vladimirs Reskājs
uzņēmējs

Kāpēc lieta tiek nodota parādu piedziņai, man kā uzņēmējam nedodot iespēju samaksāt pamatsummu, kura ir izveidojusies? “UniPark” mums atbildēja šādi, ka viņiem nav informācijas par numura zīmju piederību, tāpēc parādi tiek nodoti parādu piedziņas kompānijām.

Uzņēmējs par “UniPark” stāvvietas atbildi ir šokā, norādot, ka, viņaprāt, tā nav laba prakse. Godīgi būtu, ja viņš varētu samaksāt stāvvietas noteikumu pārkāpumu, neiesaistot parādu piedzinējus, kas šai gadījumā summu trīskāršo. Vladimira uzņēmums samaksājis prasītos 500 eiro. Tātad pamatsumma būtu trīs reižu zemāka.

Taču “UniPark” arguments – dzelžains: noteikumos šis fakts par datu nodošanu parādu piedzinējiem ir rakstīts, ja neizlasīji, pats vainīgs.

Vladimirs gan skaidro, ka viņu uzņēmumam klientu ir daudz, kāds noteikumus izlasa, kāds nepamana. Turklāt noteikumi, kā pārliecinās “Bez Tabu”, atrodas pie iebrauktuves un rakstīti maziem burtiņiem. Tas ļauj domāt, ka retais stāvvietas noteikumu lietotājs ir pamanījis punktu 2.8.

“UniPark” stāvvietas noteikumi 2.8.

Gadījumā, ja persona nav veikusi samaksu par Autostāvvietas izmantošanu pirms izbraukšanas vai nav veikusi pēcapmaksu par Autostāvvietas izmantošanu 24 stundu laikā no izbraukšanas brīža, Operators bez papildu brīdinājuma var vērsties pie trešajām personām, kas sniedz parādu atgūšanas pakalpojumus un nodot tām personas datus tādā apmērā, kas nepieciešams, lai varētu veikt parādu piedziņu. Šādā gadījumā personai var tikt aprēķināti papildu izdevumi par parāda atgūšanas pakalpojumiem.

“Bez Tabu” uzrunātais jurists Ivars Kazāks uzskata, ka konkrētais noteikums stāvvietas lietošanas noteikumos, kad, nesamaksājot par autostāvvietu, uzreiz nokļūsti parādu piedzinēju rokās, nepavisam nav laba prakse.

Ivars Kazāks
jurists

Latvijas likumdošanā, konkrēti Civilprocesa likums, neparedz šādu kārtību uzreiz iet pie kaut kāda parādu piedzinēja. Viņam vispirms jāvēršas pie parādnieka ar pamatotu pretenziju, klāt pievienojot soda kvīti, foto vai video, ja tas ir pierādījums. Līdz ar to stāvvietas operatoram ir  jāpierāda savs  prasījums. Citādi šobrīd “UniPark”, aizbildinoties ar vienu Civillikuma pantu, konkrēti atsaucas uz 1537. pantu par distances līgumu.

Cenšamies uzzināt arī “UniPark” viedokli, taču nesekmīgi. Sazvanītais autostāvvietas operatora pārstāvis, aizbildinoties ar uzņēmuma politiku un to, ka vadītājs ir Lietuvā un lietuvietis, piekrīt atbildi sniegt rakstveidā.
Dāvis Vītums
autostāvvietas operatora “UniPark” pārstāvis

Pie iebrauktuves autostāvvietā ir izvietotas ceļu satiksmes zīmes ar norādi par maksas autostāvvietu un laika ierobežojumu, kā arī autostāvvietā un pie iepirkšanās centra ieejas durvīm izvietotas informatīvās norādes par autostāvvietas nosacījumiem. Pie ieejas izvietots arī kases automāts, kurā ir iespēja pārbaudīt autostāvvietas izmantošanas laiku un veikt apmaksu, ja nepieciešams. Pie izbrauktuves izvietots displejs, kur norādīts vai apmaksa ir veikta vai ne. Klientiem tiek dotas 24h pēc izbraukšanas, lai veiktu apmaksu. Divas stundas dienā ir bezmaksas – numuru atpazīšanas kameras fiksē iebraukšanas un izbraukšanas laiku.

Gadījumos, kad netiek veikta samaksa par autostāvvietas pakalpojumu, reģistrētā transportlīdzekļa īpašnieka noskaidrošana ir pieļaujama un tiesiski pamatota. “UniPark” datus par transportlīdzekļa īpašnieku iegūst no CSDD uzturētā Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra vienīgi caur zvērinātu advokātu likumā norādītajā kārtībā. Attiecīgi, tiek uzsākts parāda piedziņas process. Trešās puses tiek iesaistītas, lai atgūtu neapmaksāto summu, jo “UniPark” kā stāvlaukuma pakalpojumu sniedzējam nav iespējas iegūt personas datus.

Starp citu Patērētāju tiesībsargi šobrīd vērtē uzņēmuma komercpraksi par to veidu, kā tiek nodota informācija trešajām personām, kas šajā gadījumā ir parādu piedzinēji.

6 komentāri