“Glabā tādos kapos?! Tas nav aptverams!” Pansionāta iemītnieku mūža mājas Dundagas pusē šokē kapu apmeklētāju

Roberts Blass

Autors: Roberts Blass

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš gatavs iedziļināties un risināt smagas situācijas un noziegumus. Ļoti rūpīgi iepazīstas un izvērtē pieejamo informāciju.

1 komentārs

Pēc Āžu kapu apmeklējuma Dundagas novadā sieviete ir šokēta par redzēto. Jo īpaši viņu pārsteidz nekārtība kapu daļā, kur apbedī aizsaulē aizgājušos vietējā pansionāta iemītniekus.

“Bez Tabu” skatītāja Dundagas novada Āžu kapos marta sākumā viesojās ar draudzeni, kura vēlējās atrast kāda tuvinieka atdusas vietu. Kapsētā redzētais viņu nepatīkami pārsteidza.

“Bez Tabu” skatītāja

Tur arī tiek glabāti Dundagas pansionāta iemītnieki, kuriem nav piederīgo. Tur ir drausmīgs, katastrofāls stāvoklis! Kā mūsdienās vispār drīkst apglabāt tādā kapsētā? Dzīvniekus pat tā neaprok! Tas ir kaut kas vispār drausmīgs! Mūsu prātam tas nav aptverams!

Pēc skatītājas sūdzības “Bez Tabu” apseko Āžu kapus. Tālākajā kapu daļā, kur, kā stāsta skatītāja, apbedī pansionāta mirušos iemītniekus, teritorija kā nosēta ar kapu kopiņām. Daudzas ieaugušas zālē, teritorijā sen kā nav savāktas sakritušās lapas. Turpat arī krūmi un nogāzies koks. Bēdīga paskata teritorijā aizvien apbedī mirušos. Tālākā kapu daļa ļoti kontrastē ar sakopto daļu tuvāk ieejai, kur glabā tos, kuri nav pansionāta iemītnieki.

Netālu no Āžu kapiem otrpus ceļam dzīvo sirmgalve Vizma, kura stāsta, ka daudzus gadus strādājusi par sanitāri vietējā pansionātā. Agrāk aprūpes iestādei esot vairāk rūpējuši mirušo klientu apbedījumi.

Vizma
dzīvo netālu no kapiem, daudzus gadus strādājusi pansionātā

Kad strādājām, mēs, vecie, tur gājām, visu sataisījām. Brauca darbinieki, iemītnieki, kas varēja, kopām kapus. Viss bija smuki. Jāaizrāda arī tiem, kuri pansionātā ievietoja tos cilvēkus. Ja tiem viņus nevajag, tad mums viņus nevajag arī. Piederīgie zina, kur viņi apglabāti. Lai brauc un kopj. Skaidrs, ka arī pansionātam jātīra kapi. Ja pansionāts glabā, būtu arī jāsakārto.

Valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) “Kurzeme” filiālē “Dundaga” apstiprina, ka nekoptākajā kapu daļā apglabāja un aizvien apglabā mirušos klientus. Tāpat informē, ka vairums apglabāto ir bez piederīgajiem.

Ieva Dinsberga
VSAC “Kurzeme” filiāles “Dundaga” vadītāja

Mēs uzskaitām, plānā esam sazīmējuši apbedījumus. Kapu kopiņas iezīmētas diezgan precīzi. Tomēr par ļoti daudziem nezinām, kas viņi ir, jo apbedījumi ir senāki.

Pansionāta vadītāja Ieva Dinsberga stāsta, ka pasūtītas kapu plāksnītes, saka, ka turēs lielāku rūpi par aizsaulē aizgājušo mūža mājām.

Ieva Dinsberga
VSAC “Kurzeme” filiāles “Dundaga” vadītāja

Liksim plāksnītes iespēju robežās, cik finansējums atļauj. Tāpat, cik ļauj esošais finansējums, daļu esam novirzījuši kapu apmaļu iegādei. Kopiņas apkopjam, kad notiek talkas.

VSAC “Kurzeme” filiālē “Dundaga” uzturas 85 klienti, viena mirušā apglabāšana izmaksā 450 eiro, informē iestādes vadītāja Dinsberga. Pērn aizsaulē devās viens klients.

Par Āžu kapu apsaimniekošanu, tostarp koku un krūmu ciršanu, atbild Dundagas novada pašvaldība.

Andris Kojro
Dundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs

Iedzīvotāji bieži izsaka vēlmes cirst kokus. Dundagas novada kapi ir raksturīgi ar daudziem lieliem, problemātiskiem kokiem. Mums novadā ir 16 kapi. Arī krūmus pēc vajadzības nozāģējam. To darām ne vien pēc iedzīvotāju, bet arī pašu iniciatīvas. Nākamnedēļ uzsāksim citu kapu sakārtošanu. Ja ir nepieciešamība arī Āžu kapos, arī tur veiksim nepieciešamos darbus.