Dzīvokļu īpašnieki jaunajā projektā jūtas kā ķīlnieki! Ekskluzīvajam namam Baložos esot konstatēta pamatu pārslodze

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

Pieredzējusi TV3 "Bez Tabu" žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un problēmu risināšanā. Veido sizetus par dažādām tēmām. Rūpīgi iedziļinās katrā stāstā un rod risinājumus pat sarežģītām konfliktsituācijām. Palīdz novērst netaisnību.

10 komentāri

Baložu iedzīvotāji Pierīgā satraukušies, ka tik viņu jaunajam namam Gobu ielā 1, kur nopirkuši dārgus dzīvokļus un kredītu jūgs ir vairāku gadu desmitu garumā, nedraud tāda pat traģēdija kā pirms četriem gadiem Zolitūdē, kad jaunbūve sabruka un bija 54 bojāgājušie.

Pamats bažām radies, kad no nama apsaimniekotāja ”SIA ”CS komercserviss” saņēmuši vēstuli, kurā informēts, ka sākotnējā ekspertīzē noteikta pārslodze uz ēkas pamatiem.

Apsaimniekotājs par to ziņojis Ķekavas novada būvvaldei, kuras pārstāvji ieteikuši vērsties pie projekta autora ”SIA ”AG”.

Arī raidījumam Bez Tabu domnieki atsūta šādu informāciju:

”Pieņemot ēku ekspluatācijā, toreiz pirms deviņiem gadiem Ķekavas novada būvvalde nekonstatēja pārkāpumus, kas liegtu šo ēku pieņemt ekspluatācijā.

Runājot par ēkas būvkonstrukciju slodžu aprēķinu pareizību, jāuzsver, ka būvvaldes kompetencē neietilpst būvkonstrukciju projektēšana un aprēķinu veikšana, jo tas ir ēkas projektētāja pienākumi un atbildība.”

Savukārt projekta autors nevēlas sniegt interviju televīzijas kameras priekšā, bet uzskata, ka māja ir pietiekami droša. Tās pamatos vizuālie defekti neesot konstatēti, un nama padziļināta izpēte vēl neesot veikta. Pēc teorētiskiem aprēķiniem vēl pāragri spriest par mājas drošību.

Sazināties ar nama būvnieku SIA ”Mūsu māja” nav iespējams, jo tā pāgājušajā gadā pasludinājusi maksātnespēju.

Nama apsaimniekotājs vērsies pēc viedokļa par ēkas drošību Latvijas Būvinženieru savienībā, kuras speciālista atbilde: ka nav pamata apšaubīt dzīvojamās mājas Gobu ielā 1, Baložos, projektētāju pieredzi, kā arī pāļu pamatu dinamisko un statisko pārbaužu rezultātus, tomēr, ja pastāv šaubas, tad vajadzētu būvspeciālistam veikt ēkas pamatu padziļinātu tehnisko apsekošanu, un, ja gadījumā tiek konstatētas jebkādas deformācijas, tad pasūtīt būvkonstrukciju ekspertīzi.

Nama apsaimniekotājs lūdzis arī Būvniecības valsts kontroles biroja atzinumu. Tika saņemta atbilde, ka, veicot dzīvojamās mājas pāļu režģoga izvērtēšanu, konstatēts, ka režģoga stiegrojuma laukums ir divas reizes mazāks par nepieciešamo.

Mājas pamatus apvienojot viens režģogs, uz kā balstīta kolonna. Veicot konstrukciju pārrēķinu, secinājuši, ka stiegrojuma, kas ir režģogā, laukums ir divreiz mazāks, nekā būtu nepieciešams.

“Ja māja būs noslogota līdz slodzes lielumiem, kas paredzēti normās, tad režģogā veidosies pārslodze stiegrojumā, līdz ar to apakšā būs plaisa!

Stiegrojumā, visticamāk, veidosies plastiskā deformācija. Rezultātā mitrums tiek klāt stiegrojumam, un ar laiku stiegrojums var pārtrūkt, kolonnas var aiziet vējā. Tas ir nopietni.”

BVKB uzskata, ka režģoga drošums nav pietiekams un ir nepieciešams veikt detalizētu izpēti.

Nama apsaimniekotājs apgalvo, ka nav tam nepieciešamā finansējuma un, balstoties uz dzīvokļu īpašnieku aptaujas rezultātiem, padziļinātās ekspertīzes veikšanai nepieciešamos 15 tūkstošus eiro iekasēs no dzīvokļu īpašniekiem.

Lai gan nav godīgi likt iedzīvotājiem maksāt par būvnieka vai kontrolējošo institūciju neizdarībām, taču cita ceļa neesot. Nama projektētājs uzskata, ka pirms dot zaļo gaismu nama būvniecībai un apstiprināt būvprojektu, būvvaldei vajadzējis pieprasīt ekspertīzi.

Ķekavas domnieku atbilde:

“Atbilstoši toreizējai likumdošanai, proti, Vispārīgo būvnoteikumu prasībām, šai ēkai nebija jāveic ekspertīze.”

Nama pārvaldnieks piebilst, ka tā nav arī pirmā māja, par kuras drošību ir pamats uztraukties. Piemēram, pagājušā gada rudenī tādas pat problēmas radās arī pirms deviņiem, desmit gadiem būvētajam daudzdzīvokļu namam Mežciemā, Kaivas ielā. Tur joprojām notiekot pārbaudes!

Vien namiem, kas būvēti pēdējos gados, būvvaldes tagad pieprasa gan ekspertīzes, gan mājas ir arī apdrošinātas, un māja Baložos, visticamāk, nebūs pēdējā, kur cietēji būs dzīvokļu īpašnieki un viņu naudas maki!

10 komentāri