“Bērns, ienākot istabā: ”Es tevi palietošu! Tā saka tētis.” Tēvu apsūdz pedofilijā; trauksme par bērna traumēšanu arī tiesvedībā

Roberts Blass

Autors: Roberts Blass

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš gatavs iedziļināties un risināt smagas situācijas un noziegumus. Ļoti rūpīgi iepazīstas un izvērtē pieejamo informāciju.

32 komentāri

Vīrietis tiek apsūdzēts pedofilijā pret savu mazgadīgo bērnu. Prokuratūra pārliecināta, ka savākti pietiekami pierādījumi par to, ka vīrietis ilgstošā laika periodā veicis seksuāla rakstura darbības nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar bērnu, par ko apsūdzētajam draud mūža ieslodzījums. Notikušais ir traģēdija bērnam un visai ģimenei, uzsver bērna māte, norādot, ka bērna liecības par piedzīvoto bijušas graujošas. Māte un bērnu tiesību aizstāvji ir satraukti, ka pēc piedzīvotā un vairākkārtējas bērna iztaujāšanas izmeklēšanas stadijā, bērns, kurš atlabst rehabilitācijā, var tikt atkārtoti traumēts, jo var tikt iesaistīts tiesvedībā. Māte ziņo, ka tiesa akceptējusi apsūdzētās puses lūgumu bērnam veikt atkārtotu tiesu psiholoģisko un psihiatrisko ekspertīzi, lai noskaidrotu bērna gatavību piedalīties tiesas sēdē, sniegt atbildes uz jautājumiem. Šāda pieredze, kad kopš pēdējās iztaujāšanas pagājis gads un rehabilitācijai devusi pozitīvus rezultātus, var izrādīties pārāk liels trieciens, uzskata māte un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Tā kā tiesvedība notiek aiz slēgtām tiesas zāles durvīm un lai pasargātu iesaistītos, “Bez Tabu” saglabā iesaistīto anonimitāti. Pašlaik cietušajam bērnam ir deviņi gadi. Pirms vairākiem gadiem viņa vecāki šķīrās. Puisēns dzīvo pie mātes, bet vecāki vienojās, ka tēvs var tikties ar dēlu. Šobrīd tēvs nonācis uz apsūdzēto sola par pedofiliju. Prokuratūra apgalvo, ka ir pietiekami pierādījumi, ka laika posmā no 2018. gada līdz 2020. gadam nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi tēvs izdarīja seksuāla rakstura darbības  fiziskā saskarē ar dēla ķermeni.

bērna māte

Pēc tām tikšanās reizēm bija tā, ka dēls brauca mājās ar jaunu [spēļu] mašīnu. Protams, ka bērns vienmēr ir priecīgs, saņemot kādu dāvanu, bet ar šo dāvanu bērns slēdzās savā istabā, bija neapmierināts, dusmīgs, ļoti skumjš, noslēdzies sevī. Runāja par to, ka negrib dzīvot. Es nesapratu, kas notiek. Mēs pamanījām neizprotamas uzvedības izmaiņas. Bērna uzvedība bija seksualizēta, bet šādu interesi izrādīja tikai pret pieaugušiem vīriešiem.

Bērna māte: “Bērns ienāk istabā un saka: “Es tevi palietošu! Tā saka tētis.””

Bērna māte atminas situāciju kādā rītā, kad dēls ienācis istabā, kur gulējusi viņa ar pašreizējo dzīvesbiedru.

bērna māte

No rīta pamodāmies. Svētdiena. Bērns ienāk istabā un saka: ”Es tevi palietošu! Tā saka tētis.” Ne no šā, ne no tā. Man vienkārši – zeme paveries!

Māte stāsta, ka par bērna uzvedību cēlusi trauksmi, uzrunājot bāriņtiesu. Tās speciālisti bērna uzvedību “norakstīja” uz pārdzīvojumiem par vecāku šķiršanos, stāsta māte.

Laikam ejot, bērna uzvedība aizvien turpinājusi satraukt, līdz viņš mātei sāka stāstīt par piedzīvoto, tiekoties ar tēvu, stāsta puisēna māte.

bērna māte

Bērns tiešām sāka stāstīt, sāka stāstīt detaļās, kas notiek. Tad psihologs deva savu atzinumu, bāriņtiesa vērsās policijā. Tika ierosināta krimināllieta, jo šie bērna fakti, ko stāstīja, bija graujoši. Sāp. Es domāju, tas ir stāsts, kas visu dzīvi mūs pavadīs.

Pedofilijā apsūdzēto atbrīvo no pirmstiesas apcietinājuma, atsakās no melu detektora pārbaudes

Sīkāk stāstīt par izmeklēšanā gūtajiem pierādījumiem un bērna stāstīto mātei ir liegts, ņemot vērā aktuālo tiesvedību. Tomēr pierādījumi pārliecinājuši tiesu bērna tēvam piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu. Māte stāsta, ka ieslodzījumā bērna tēvs atradās pusgadu, līdz laikam, kad viņu aizstāvēt tiesvedībā uzņēmās advokāts Egons Rusanovs. Iemaksājot 15 tūkstošu eiro drošības naudu, viņš tika atbrīvots no apcietinājuma, tika piemērots cits drošības līdzeklis.

bērna māte

Viņš tika izlaists par diezgan iespaidīgu drošības naudu, staigā pa pilsētu. Protams, var satikt mazo dēlu, izdarīt jebko, jebkā iespaidot gan mūs, gan bērnu. Es katru dienu vedu bērnu uz skolu un katru dienu paņemu no skolas. Man tik tiešām ir bail, kas ar viņu var notikt pa ceļam.

Tiesa, kurā izskata lietu, drošības līdzekļa maiņu komentēja šādi:

Tiesas komentārs

Izmeklēšanas tiesnesis konstatēja, ka pastāv apstākļi, kas liecina par iespēju grozīt drošības līdzekli un piemērot drošības naudu, kuras piemērošanu lūdza kā apsūdzētais, tā arī viņa aizstāvis E.Rusanovs.[..] Tika noteikta drošības nauda, kas, pēc tiesneša ieskata, varēja nodrošināt Kriminālprocesa likuma 1. pantā noteikto mērķu sasniegšanu un būtu atbilstoša apsūdzētajam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma raksturam, radītajam kaitējumam, apsūdzētā personībai, viņa mantiskajam stāvoklim. Vērtējot apsūdzētā personību, apcietinājumā pavadīto laiku, kas bija vairāk kā septiņi mēneši, un apcietinājumā pavadītā laika ietekmi uz apcietināto, izmeklēšanas tiesnesis atzina, ka apcietinājuma aizstāšana ar drošības naudu apsūdzēto atturētu no jebkādām prettiesiskām darbībām līdz galīgā nolēmuma pieņemšanai kriminālprocesā. Turklāt kriminālprocesa izmeklēšana jau bija pabeigta, lieta nodota iztiesāšanai un apsūdzētais kaut kādā veidā ietekmēt lietā esošos pierādījumus un traucēt izmeklēšanu vairs nevar.

Apsūdzētais arī atteicās no poligrāfa jeb melu detektora pārbaudes, par ko māte ir neizpratnē. Advokāts Egons Rusanovs, kurš ieteica atteikties no pārbaudes, raidījumam “Bez Tabu” norādīja, ka pārbaude ar melu detektoru ir viena no subjektīvākajām ekspertīzēm.

Egons Rusanovs
apsūdzētā advokāts

Iejaukties aizstāvības taktikā un stratēģijā ir vienkārši smieklīgi. Lai gan viņš gribēja šo ekspertīzi, es teicu, ka nevajag to darīt. Pateikšu tikai vienu piemēru. Manā praksē bijuši gadījumi, kad mani klienti tieši šādu cēlu nolūku dēļ bija piekrituši ekspertīzei, ekspertīze bija norādījusi, ka viņi melo, bet pēc tam tiesā atklājās, ka nav noziegumu izdarījuši. Šī ir viena no subjektīvākajām ekspertīzēm.

Bērnu turpina “raustīt” jeb uzstāj uz kārtējo bērna ekspertīzi

Bērna māte raidījumam atklāja, ka dēls par notikumiem runājis ar dažādiem speciālistiem 7 reizes (divi kursi vairāku nodarbību laikā psiholoģiskajai izpētei pie psihologa, saruna ar bāriņtiesas locekļiem, 2 nopratināšanas policijā, saruna ar tiesu medicīnas ekspertu medicīniskās ekspertīzes laikā un tiesu psiholoģiskās un psihiatriskās ekspertīzes ietvaros).
bērna māte

Dēls pērnā gada nogalē ir izcietis visas šīs procesuālās darbības, pārcietis smagu nodarījumu, un vairākkārt par to runājis ar svešiem cilvēkiem – šo neskaitāmo iestāžu darbiniekiem. Dēls pārcietis šos notikumus – gājis smagu ceļu uz psiholoģisko atveseļošanos un rehabilitācija ir sniegusi rezultātus.

Māte stāsta, ka sarunas ar speciālistiem, kurās nācies atcerēties piedzīvoto, arī bijušas traumatiskas, bet rehabilitācija devusi rezultātus. Māte ir neizpratnē, kāpēc aptuveni gadu pēc pēdējās bērna tincināšanas, tiesa apmierinājusi prasību bērnam veikt jau kārtējo ekspertīzi, kas var izrādīties traumējoša. Tiesā lemj par bērna nopratināšanu tiesas sēdē. Lai izlemtu šo jautājumu, bērnam noteikta papildu ambulatorā kompleksā tiesu psihiatriskā un tiesu psiholoģiskā ekspertīze.

bērna māte

Visa klase aplaudēja. Mēs abi raudājām, kad skolotāja pastāstīja, ka bērns lasa, lasa lieliski. Rezultāti uzlabojušies gan mācībās, gan uzvedībā, bērns ir atraisītāks. Diemžēl oktobrī ir nozīmēta astotā reize, kad bērns atkal svešām tantēm stāstīs, kas ar viņu noticis. Es nezinu, kā pateikt puikam, ka tajā oktobra rītā viņu vedīs sveša tante uz Rīgu, uz ekspertīzi. Es nezinu, kā to pateikt puikam. Es, kā mamma, dēlam teicu: ”Dēls, es tevi pasargāšu! Vairs tev nekad nevajadzēs tajā visā atgriezties!” Katra diena bija policija, policija un vēlreiz policija, iestādes viena pēc otras.

Bērna māte neuzskata, ka atvase atkārtotā ekspertīzē un vēlāk iespējamā nopratināšanā tiesā varētu paust ko vairāk, gluži pretēji – laikam ejot, var ko aizmirst, kas varētu tikt traktēts kā liecību nesakritība, kas, savukārt, var nostrādāt par labu apsūdzētajam.

Apsūdzētā advokāti apšauba pārmetumus par seksuālo vardarbību

Apsūdzētā advokāti uzskata, ka bērns liecinājis, vadoties pēc “viltus atmiņām”. Aizstāvība arī pauda, ka pirmās bērna liecības audiovizuālā formātā izmeklētājiem iesniedza pati māte, vēlāk paustais ekspertiem, kā pieļauj advokāti, bijis mātes ietekmē. Apsūdzētā advokāti pieļauj, ka seksuāla vardarbība nemaz nav notikusi. Tāpēc uzstāts uz bērna atkārtotu iztaujāšanu, ko ieteikuši eksperti. Bērna māte gan noliedza šo versiju, norādot, “ko gan citu advokāts var teikt”. Viņa arī pauda, ka “ir arī vairāku psihologu atzinums lietā par to, ka bērns nav jāiesaista”.

Santa Oborenko
apsūdzētā advokāte

Pirmā pratināšana, kas bija notikusi šajā lietā, to bija veikusi pati bērna māte. Turklāt tādā veidā, ka sakarā ar to pēc tam mans aizstāvāmais vērsās Latvijas Republikas ģenerālprokuratūrā par to, ka attiecībā pret bērnu bija piemērota emocionālā vardarbība. Tiesā bija uzsākta ar ekspertu nopratināšanu. Eksperti vēlreiz klātienē, tiesas sēdē, apliecināja, ka tas, kā no šī bērna iegūta informācija, ir emocionāla vardarbība.

Apsūdzētā advokāts Rusanovs pauda, ka pēc sūdzības par māti un veidu, kā gūtas liecības, uzsākta resoriskā pārbaude.

Santa Oborenko
apsūdzētā advokāte

Bērnam ir viltus atmiņas. Šīs viltus atmiņas varēja veidoties no veida, kā māte veica šo bērna nopratināšanu, uzdodot bērnam jautājumus, uz kuriem var atbildēt ar ”jā” vai ”nē”. Bērna sākotnējā kā cietušā nopratināšana policijā tikusi veikta bez audio, video ieraksta, kas ir ārkārtīgi liels trūkums šajā procesā.

Egons Rusanovs
apsūdzētā advokāts

Diemžēl pēdējā laikā ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē arvien vairāk ir gadījumu, kad vecāki, kuri par kaut ko nevar vienoties, izmanto apsūdzības pedofilijā kā instrumentu, lai atbrīvotos no otra laulātā. Tas var novest pie ārkārtīgi smagām sekām tam cilvēkam, kurš tādējādi tiek apsūdzēts, un, ievērojot tēmu par bērnu un sieviešu tiesībām, skaidrs, ka vīrietim izredzes kaut kādā veidā atmazgāties, ir ārkārtīgi sarežģīti.

Prokuratūra pārliecināta par pierādījumiem, bērnu tiesību aizstāvjus uztrauc bērna atkārtota iztaujāšana

Latvijas Republikas prokuratūrā raidījumam “Bez Tabu” pauda, ka izmeklēšanu uzraugošā prokurore ir pārliecināta par gūtajiem pierādījumiem.

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras pārstāve

Ja prokurore šo lietu virzījusi tiesā, viņasprāt, ir savākta pierādījumu bāze tāda, lai varētu uzturēt valsts apsūdzību, bet šobrīd procesa virzītājs ir tiesa, kurai jālemj par savāktajiem pierādījumiem.

“Bez Tabu” uzrunāja arī Valsts bērnu tiesību  aizsardzības inspekciju (VBTAI). VBTAI arī norādīja, ka bērna atkārtota iztaujāšana ekspertīzē un iespējamā nopratināšana tiesas sēdē ir pretrunā ar bērna interesēm, uzsverot atkārtotas traumēšanas risku.

Noskatoties zemāk pievienoto video, uzzini VBTAI viedokli.

32 komentāri

Aktuālie Bez Tabu sižeti

"Tur viss ir pretīgi! Gribam atpakaļ naudu!" Četri indieši Rīgā "iegrābjas" ar dzīvokļa īri

Dūru vicināšana un kliegšana jeb cīņa par apsaimniekotāju Rīgas "Ķīnas mūrī"

"Jau trīsreiz mēneša laikā!" Nepiestājot pieturā, autobusu šoferi vairākkārt atstājuši bērnu šosejas malā

Latvijā "pazaudē" pat pusmiljonu kilometru! Notinot nobraukumu, "iesmērē" no ārzemēm ievestus auto

"Viņam seko bērni, glābiet viņus, kamēr var!" "TikTok" aktīvists stāsta par netiklībām ar bērniem un bez mitas lamājas

"Ar tādu mašīnu nav problēmu pārsniegt ātrumu arī vecmammai." CSDD tehniskās apskates darbinieks traucas ar 168 km/h

Banānu cena uz pusi zemāka par pašizmaksu! "Banānu karā" "Lidl" konkurenti izmisīgi cenšas nezaudēt pircējus

"Kā cilvēks var tā "salabot" apavus?!" Dobelnieci pārsteidz darbnīcas meistara veikums

"Jāuzmanās, uzticot bērnus tādām skolām." Vakcīnskeptiķu skolā bez licences sola "saudzīgu vidi" bez Covid-19 ierobežojumiem

"Drusciņ sapurinās nevakcinētos!" Sākoties ārkārtējai situācijai, iedzīvotāju noskaņojums krasi atšķiras: no izpratnes līdz dusmām

"Mēs esam tādās krustcelēs, ka nezinām, ko vairs darīt!" Austrālijas pilsonim liedz vakcināciju Latvijā

Dziedātāja Olga Rajecka sašutusi: Maksāju par trim fāzēm, bet saņemu vienu!