Banka bez paskaidrojumiem sola slēgt vientuļas pensionāres vienīgo kontu; sūta uz citu kredītiestādi

Oļegs Visockis

Autors: Oļegs Visockis

7 komentāri

Skultē dzīvojošā pensionāre Ligita kādā jaukā vasaras dienā pastkastītē ierauga negaidītu vēstuli no bankas. Tur melns uz balta rakstīts, ka 17. septembrī banka pārtrauc sadarbību un slēdz pensionāres kontu.

Ligita
atstāta neziņā

Man bija vizīte noteikta klātienē. Es sarunāju. Bet tieši tad es salauzu kāju, nesen tik ģipsi noņēmu. Un es nevarēju aizbraukt.

Ligita atkārtoti sazvana banku. Ar darbinieces palīdzību pensionāre atjauno savulaik nokavēto informāciju par klientu.

Ligita
atstāta neziņā

“Es teicu: “Tad tagad man tur viss kārtībā būs?” Viņa teica, ka painteresēšoties, bet, ja kaut kas, tad zvanīšot. Nezvana un nezvana. Es visu laiku dzīvoju pārliecībā, ka man viss ir kārtībā.”

Vientuļā pensionāre ir šokā, jo tūdaļ paliks bez vienīgā konta, kas tiek izmantots gan pensijas saņemšanai, gan arī maksājumu veikšanai.

Ligita
atstāta neziņā

Meklējiet jaunu banku… Es saku, kur es veca pensionāre, kur lai es skrienu, kur tad man atkal likties?

Rūgtā pieredze ar krāpniekiem

Pensionāre gan atminas, ka vēl šā gada sākumā uzķērās uz krāpnieku āķa, zaudējot vairāk nekā 200 eiro. “Viņi ar savu bultiņu ieiet manā datorā, man vēl bija ieslēgta internetbanka. Viņi tagad skatās un ko tur, saka, lai neslēdzu datoru ārā, lai vispār aizeju tēju padzerties.”

Ligita laikus attopas un bloķē kontu, bet vēlāk “Luminor” bankā izveido jaunu. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs uzsver (PTAC), ka nokļūšana krāpnieku nagos ir visai pamatots iemesls, lai banka vienpusēji pārtrauktu sadarbību.

Santa Zarāne
PTAC pārstāve

Mums Latvijā ir likums – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums. Tas paredz, ka kredītiestādes pašas izvērtē, sastāda sev iekšējās procedūras, kā tās izvērtē klientus. Bankas pārbauda arī pašas, vai kaut kādā veidā klienti, kas izmanto viņu pakalpojumus, ir iesaistīti darbībās, kas finansē varbūt terorismu vai nodarbojas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Gribu saņemt atbildi, kāpēc?!

“Luminor” Vispārējo darījumu noteikumu 65. punkts nosaka, – “Ja vien Piemērojamie tiesību akti nenosaka citādi, jebkurš no Līdzējiem jebkurā laikā, nenorādot nekādu pamatojumu, var vienpusēji atkāpties no beztermiņa Pakalpojumu līguma, par to paziņojot otram Līdzējam vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš…-…deguna priekšā”. Iespējams, “Luminor” banka ir nobijusies, ka pensionāres savulaik pieļautās kļūdas un aklā uzticēšanās aizdomīgiem brokeriem varētu ietekmēt bankas darbību. Tā rezultātā banka gluži vienkārši aizcērt durvis pensionāres deguna priekšā, neko nepaskaidrojot.

Kristīne
“Luminor” klientu apkalpošanas vadītāja

Diemžēl mums kā kredītiestādei nav tiesību komentēt konkrēto klientu situāciju, jo to mums liedz Kredītiestāžu likums. Taču es varu minēt gadījumus, kad banka kopumā, teiksim, vēlas varbūt izbeigt darījuma attiecības ar saviem klientiem. Piemēram, ja klients jau kādu laiku vairs aktīvi neizmanto bankas pakalpojumus, ja ir aizdomas par krāpnieciskiem darījumiem, ja ir neskaidra naudas izcelsme, ja ar kontu darbojas regulāri trešā persona un konta īpašnieks ir par to līdzatbildīgs – banka neatbalsta šādas darbības, kā arī – ja klients bankā nav aizpildījis klienta anketu.

Drīz pēc “Bez Tabu” izrādītās intereses un uzdotajiem jautājumiem par Ligitas un “Luminor” līguma izbeigšanas motīviem “Luminor” tomēr nolēmusi saglabāt jau esošās klientes un bankas attiecības, neslēdzot pensionāres kontu.